**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Одељење за ДНК анализу и вођење базе ДНК профила

 

Лабораторија за ДНК анализу Националног криминалистичко-техничког центра МУП-а Републике Србије изграђена је 2006. године у оквиру „CARDS“ програма Европске агенције за реконструкцију. Донацију за изградњу простора у коме се лабораторија налази од око 120.000 еура дала је Краљевина Шпанија. Средства од око 2.400.000 еура за опремање лабораторије као и стручну обуку особља дала је Европска агенција за реконструкцију, док је Република Србија за финансирање изградње лабораторије из свог буџета издвојила 700.000 еура.

 

Данас је ова лабораторија једна од најсавременијих и најбоље опремљених лабораторија у Европи, а опрема која се у њој налази валидирана је за рад и анализу великог броја форензичких узорака.

 

Тим ДНК аналитичара и техничара обучених за рад у оваквој врсти лабораторије прошао је обуку у оквиру које су биле организоване посете европским лабораторијама сличног профила уз могућност рада са еминентним стручњацима из области форензике. Имајући у виду висококвалификован стручан кадар, савремену опрему и константно праћење (држање корака) нових достигнућа у области форензике, као изузетно комплексне науке, постоји могућност да у региону ова лабораторија постане референтна.

 

Лабораторија за ДНК анализу пројектована је и изграђена у складу са стандардима што подразумева систем „чистих соба“. Зидови су од специјалних антистатичких материјала који не сакупљају прашину. Систем за вентилацију садржи посебан систем за филтрацију ваздуха који се састоји од четири независна система за вентилацију чиме се спречава улазак ваздуха из једне просторије у другу.

 

Преглед материјала, изолација ДНК, припрема узорака за ДНК анализу, анализа ДНК профила, анализа форензичких узорака (пронађених на месту злочина) и анализа референтих узорака (неспорни узорци узети од осумњичених или оштећених особа) ради се у одвојеним одељцима. Приступ радном простору, односно одељцима, има овлашћено особље које користи идентификационе магнетне картице што, заједно са организацијом рада и поделом лабораторије на засебне одељке, проблем контаминације биолошких трагова своди на минимум.

 

Одељење за ДНК анализу и вођење базе ДНК профила.

 

Сваки ДНК аналитичар прати биолошки траг од уласка трага у лабораторију до добијања ДНК профила. Поступак анализе и обраде трагова обухвата преглед трагова достављених са лица места и вршење прелиминарних тестова при чему се утврђује да ли се ради о траговима крви, семене течности или је у питању неки други биолошки траг. Из биолошког трага се изололује ДНК молекул, а добијени изолат се квантификује. Одређени сегменти ДНК молекула се затим умножавају „PCR“ реакцијом, након чега се, уз помоћ генетских анализатора, добија ДНК профил. Упоређивањем ДНК профила добијених из форензичких узорака са ДНК профилима добијеним из референтних узорака могу се расветлити и најтежа кривична дела.

 

Тенденција даљег развоја је успостављање базе података ДНК профила учинилаца кривичних дела, као нове криминалистичко-оперативне збирке МУП-а.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а