**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Управа за послове исхране и смештаја

 

Управа за послове исхране и смештаја брине да припадници полиције имају обезбеђену квалитетну исхрану у току радног времена, односно да оброци буди свежи и припремљени у складу са хигијенско- санитарним и нутриционистучким стандардима, стара се да запосленима који раде ван места пребивалишта обезбеди адекватан смештај, као и да омогући одмор радницима МУП -а у неком од одмаралишта Министарства.

 

Са око 1000 запослених на 154 продајна места, Управа обезбеђује исхрану запосленима у Министарству приликом редовног рада, ангажовања полицијских службеника у Копненој зони безбедности, у току ванредног ангажовања, стања приправности јединица, стручног усавршавања, оспособљавања и обуке, али и за време годишњег одмора. Управа пружа услуге исхране и смештаја студентима и запосленима на Криминалистичко-полицијској Академији као и лицима лишеним слободе.

 

Управа пружа пансионске, полупансионске и ванпансионске услуге у оквиру објеката за организовање одмора и рекреације.

 

Услед повећаног обима посла, Управа за исхрану и смештај повремено ангажује радну снагу на основу уговора о привременим и повременим пословима.

 

Начелник Управe за послове исхране и смештаја је Наташа Нешковић.

 

Организациона шема Управe за послове исхране и смештаја

 

Одељење за организовање исхране

 

Одељење располаже са 154 продајна места и обезбеђује исхрану за припаднике Жандармерије у Копненој зони безбедности, стационираног логоровања полицијских службеника одреда Жандармерије у Београду, Нишу, Новом Саду и Краљеву, прославе поводом одржавања Дана полиције, Дана Жандармерије, Дана САЈ-а, организује исхрану за полицијске службенике ангажоване на високо ризичним безбедносним задацима (утакмице, демонстрације, скупови), као и за чланове страних делегација.

 

Одељење за организовање одмора, рекреације и самачког смештаја

 

Смештајни капацитети за време трајања летње и зимске туристичке сезоне расподељују се комисијски, на бази приоритетних листа организационих јединица у седишту Министарства и на територији подручних полицијских управа.

Променада – Врњачка Бања

“Променада” се налази у центру Врњачке Бање, окружена је прелепим парковима и очуваном природом. Објекат располаже са 165 лежаја у категорији апартмана, једнокреветне, двокреветне и трокреветне собе. Свака соба има купатило и телефон, а поједине собе имају терасу и ТВ пријемнике. Објекат има ТВ салу, салу за конференције (капацитет око 150 особа), летњу терасу, аперитив бар, интернет салу, вински подрум са великим асортиманом вина. Ресторан нуди избор класичне и националне кухиње и припрему дијеталних оброка. Услуга у „Променади“ је на бази пуног пансиона. У Врњачкој Бањи постоји неколико минералних извора погодних за лечење крвног притиска, реуме, циркулације, СПА центар, Велнес центар са програмом релаксационих и других масажа, акупунктуре и специјалистичких прегледа.

 

Променада – Врњачка Бања Променада – Врњачка Бања

 

Нарцис – Златибор

“Нарцис”је смештен у центру Партизанских Вода на Златибору, на надморској висини од 960 метара. То подручје има специфичне климатске услове који погодују особама са респираторним проблемима, оболењима штитне жлезде и астме. Објекат располаже са 56 лежаја у категорији апартман, једнокреветне, докреветне, трокреветне собе. Свака соба има купатило, телефон и ТВ пријемник. Хотел има ТВ и интернет салу, застакљену терасу, аперитив бар и паркинг простор. Услуга је на бази полупансиона.

 

“Цветна долина” – Гоч

“Цветна Долина” налази се на обронцима планине Гоч, кроз које воде обележене стазе за пешачење и планинарење. Објекат располаже са 65 лежаја у категорији једнокреветне, двокреветне и трокреветне собе. Свака соба има купатило, телефон, а мањи број соба има и ТВ пријемнике. Услуга у хотелу је на бази пуног пансиона. Корисницима услуга на располагању су ресторан, ТВ сала, сала за стони тенис, парк за децу ( са љуљашкама и клацкалицама). На око десет километара од „Цветне долине“, налази се велика жичара за скијаше а у непосредној близини је базен са термалном водом. У окружењу 50-80 километара од хотела, постоји велики број културно-историјских споменика, манастира и средњевековних тврђава.

 

Пансион “Београд” – Бечићи

• Пансион “Београд” - ДСД Бечићи у Републици Црној Гори, на основу одлуке министра унутрашњих послова Републике Србије, регистрован је у Централном регистру привредног суда у Подгорици као Дио страног друштва. Пансион „Београд“ налази се на око три километра од Будве, располаже са 220 лежаја, у категорији апартмана, једнокреветних, двокреветних и трокреветних соба. Свака соба има купатило, телефон, радио пријемнике. Корисници имају могућност коришћења плажног мобилијара. Пансион има ресторан, грил, аперитив бар са терасом, два ТВ салона, салон за састанке и сопствени паркинг простор.

 

Пансион “Београд” – Бечићи Пансион “Београд” – Бечићи

 

Одсек за организовање самачког смештаја

На основу Правилника о обезбеђивању самачког смештаја, прузају се услуге смештаја припадницима Министарства унутрашњих послова. Приоритет у коришћењу објеката за самачки смештај имају полицајци-приправници за време трајања приправничког стажа и полазници курса за полицајце. Одлуку о додели самачког смештаја доноси Комисија коју именује министар унутрашњих послова.

Такође, Одсек се бави и ванкомисијском расподелом која подразумева да је одређен број смештајних капацитета искључен из комисијске расподеле и додељен организационим јединицама Министарства на коришћење, а на основу одобрења Дирекције полиције. У складу са могућностима, Одсек обезбеђује смештај за полазнике курсева и семинара организованих за потребе Министарства, као и за учеснике на разним спортским манифестацијама.

• Самачки хотел (СХ) “Бежанијска Коса”, располаже са 699 лежаја у категорији једнокреветних, двокреветних и трокреветних соба са купатилима. Корисницима су на располагању ресторан, ТВ сала, теретана и услуге прања и пеглања;

• СХ “Дурмиторска”, располаже са 171 лежајем у категорији двокреветних соба са купатилом ;

• СХ “Јован Авакумовић”, располаже са 407 лежаја у категорији двокреветних соба са заједничким купатилом и услугом прања и пеглања;

• СХ “Дрвар”, располаже са 160 лежаја у категорији двокреветних соба са купатилом.

 

Одељење за комерцијалне и опште послове

 

Одељење има четири одсека:

 

Одсек за комерцијалне послове

Одсек припрема конкурсну документацију за спровођење отворених поступака јавних набавки, прати реализацију уговора, израђује план набавки на бази плана извршења буџета, набавља и дистрибуира добра у магацине на регионалном и локалном нивоу.

Одсек за техничке послове

Спроводи текуће одржавање опреме и објеката, набавку ситног инвентара, ХТЗ опреме, резервних делова, потрошног материјала за посебне намене, учествује у раду Управе за заједничке послове око набавке опреме, инвестиционих радова, на изради идејних-технолошких решења и на адаптацији објеката и побољшању услова рада.

Одсек за правне и опште послове

Обавља активности у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности у домену радног односа. Ради на пријему, распоређивању и премештају радника и процедурама у вези с престанком радног односа, дисциплинских поступака, учествује у изради нормативних аката из надлежности Управе.

Одсек за технолошку, санитарну и финансијску контролу

Одсек обавља технолошку, санитарну и финансијску контролу, израђује јеловнике за кориснике организоване исхране, прати поштовање санитарно-хигијенских норми, припрема имплементацију ХАЦЦП система и усклађивање за новим Законом о безбедности хране и сарађује са Заводом за јавно здравље.

 

Одељење за финансијско-рачуноводствене послове

 

Одсек за планско-финансијске послове

У надлежности Одсека за планско-финансијске послове јесу израда извештаја о реализацији плана извршења буџета за текућу пословну годину са табеларним прегледима расположивих и утрошених финансијских средстава из буџета и додатих (сопствених) прихода, спроводи контроле о утрошеној редовној и ванредној репрезентацији, бави се анализама материјално-финансијског пословања кухиња, обрачуна и калкулација продајних цена и израда ценовника, финансијских извештаја по обрачунској методи, извештаја о раду Управе, извештаја о реализацији плана рада Управе. У домену рада Одсека јесу и обрачунавање и састављање ПДВ-е пријава, предлога плана расположивих и утрошених средстава за средњорочни период (три године), евиденција обрачуна интерних услуга и други ванредни послови.

Одсек за књиговодствене послове

У надлежности Одсека за књиговодствене пословеје да након извршеног пописа имовине и обавеза, са стањем на дан 31. децембар за текућу годину, изврши усаглашавање потраживања и обавеза као и усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем, да закључи пословне књиге и сачини финансијски извештај по готовинској методи ради консолидовања у годишњи финансијски извештај Министарства унутрашњих послова, као директног буџетског корисника. Такође, отвара пословне књиге за наредну буџетску годину, евидентира валидне рачуноводствене исправе, доставља књиговодствене податке другим организационим јединицама у саставу Управе.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а