**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова

 

Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова, основан је под називом Ресор финансија, кадрова, заједничких, управних и техничких послова 2004. године. Крајем 2005. године, ступањем на снагу Закона о полицији и новом организацијом служби Министарства тај ресор мења име у Ресор финансија, кадрова, заједничких и техничких послова, да би садашњи назив Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова добио током 2006. године.

 

Надлежност Сектора је остала непромењена и у функцији је логистичке подршке другим организационим целинама Министарства унутрашњих послова које су ангажоване на очувању безбедности, јавног реда и мира и заштите од криминала.

 

У надлежности Сектора је обезбеђење буџета, финансијских средстава за исплату зарада и пратећих принадлежности, радно право и статусни положај запослених, набавка оружја, возила, опреме и средстава, изградња и инвестиционо - техичко одржавање објеката, имовинско - правни и урбанистичко - грађевинских послови, одржавање возног парка, контрола трошења новчаних средстава остварених ангажовањем ИПА европских фондова, као и исхрана и смештај запослених и стручно образовање и усавршавање полицијских службеника и осталих запослених у Министарству.

 

Начелник Сектора, који обавља и функцију помоћника министра је Мирјана Недељковић.

 

Шематски приказ организације Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова Заменик начелника Сектора Шеф Бироа Љиљана Тришовић Фелбаб – Помоћник начелника Сектора за унапређење организације и функционисања послова људских ресурса Марко Осмајлић –  Помоћник начелника Сектора за унапређење организације и функционисања послова образовања Видосава Ненадић – Помоћник начелника Сектора за  унапређење организације и функционисања финансијских, имовинских послова, јавних набавки и опремања Управа за људске ресурсе Управа за заједничке послове Управа за послове исхране и смештаја Управа за стручно оспособљавање, усавршавање и науку Одељење за управљање пројектима финансираним из фондова Европске унијеПриоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а