**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Одељење за управљање пројектима финансираним из фондова Европске уније

 

Једна од најмлађих организaционих јединица Министарства унутрашњих послова почела је са радом у марту 2010. године. Њена основна улога је да координира између донатора и организационих јединица МУП које конкуришу за средства фондова ЕУ као и она која су резултат билатералне сарадње.

 

Задатак Одељења је да помогне организационим јединицама МУП - а у припреми докумената за пројекте који се финансирају из претприступних фондова ЕУ - ИПА пројекти (Инструмент за претприступну помоћ, успостављен Уредбом Европског савета од 2006. године за буџетско раздобље од 2007. до 2013.године), као и интерних докумената (одобрења, сагласности, овлашћења, и друго) и извештаја потребних за успешну реализацију пројеката.

 

“ При спровођењу пројеката, Одељење поступа превасходно у складу са Финансијским споразумом за ИПА буџетску годину и Законом о потврђивању Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за сарадњу која се односи на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента претприступнеб помоћи (ИПА) . Одељком I Опште одредбе и Одељком V Општа правила спровођења овог закона јасно су дефинисана поступања и важност начела транспарентности при спровођењу активности Одељења.“

 

Одељење је у току досадашњег рада организовало низ обука за запослене у МУП о начину конкурисања за донације и пројекте из ИПА фондова.

 

Запослени у том одељењу прате спровођење пројеката, исправљају евентуалне неправилности у процедурама, обавештавају организационе јединице о начину и роковима извештавања сходно захтевима донатора, израђују адекватне моделе извештаја, посредују у комуникацији између организационих јединица МУП и заинтересованих донатора.

 

Одељење пружа помоћ корисницима пројеката у управама МУП– а Србије у 32 пројекта која су у различитим фазама реализације.

 

Сви радници Одељења похађали су обуке за пренос надлежности за управљање пројектима са Делегације ЕУ- земљу корисницу (децентрализовани систем управљања пројектима – ДИС).

 

Одељење се састоји се из два одсека:

 

  • Одсек за припрему пројеката и програмирање
  • Одсек за спровођење и праћење спровођења пројеката
  •  

    Начелник Одељења је Игор Србљановић

 Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а