**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Управа за везу и криптозаштиту

 

Управа за везу и криптозаштиту налази се у саставу Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије у чијој структури су још и Управа за аналитику и Управа за информационе технологије.

 

Одговорна је за послове развоја, изградње, планирања, одржавања, експлоатације, надзора, огранизовање и функцонисање послова веза и свих телекомуникационих система и система криптозаштите Министарства унутрашњих послова.

 

Као таква организује и врши оперативно-планске послове система веза и криптозаштите, организује и обавља послове преноса говорних и неговорних порука и информација, врши опремање корисника техничким средствима, води оперативну евиденцију уређаја и материјално техничких средстава система веза, израђује планове веза и стара се о изради докумената за рад система веза и криптозаштите, врши послове одржавања оперативне технике у употреби у организационим јединицама Министарства, као и обављање послова из делокруга техничке и електронске заштите објеката, лица и зелене границе и многе друге оперативне и стручно-техничке послове у оквиру свог описа и редовних послова и задатака.

 

Организациона шема Управе за везу и криптозаштиту 

 

Управа за везу и криптозаштиту се стара и о свакодневном праћењу трендова из области телекомуникација и криптозаштите и усавршавању својих кадрова. Она организује и спроводи курсеве и семинаре и друге облике стручног образовања и усавршавања за кориснике телекомуникацоних система, уређаја и система криптозаштите. Такође, предлаже методе унапређења постојећих и увођење нових система и сервиса у рад Министарства, врши припрему и узима учешће у изради прописа којима се уређују и утврђују функционисање, безбедност и правила коришћења телекомуникационих система и система криптозаштите како на нивоу Министарства тако и на нивоу целе Републике Србије.

 

Ова Управа такође учествује и израђује посебне планове и документа за рад у ванредним ситуацијама, пружа техничку подршку оперативним линијама рада и учествује у акцијама обезбеђења, акцијама откривања лица која неовлашћено поседују и користе телекомуникациону опрему, акцијама контроле радио саобраћаја и идентификације ометача радио веза као и многим другим акцијама из делокруга свог описа посла. Поред наведеног Управа за везу и криптозаштиту се стара о акцијској резерви средстава везе и средстава криптозаштите, води евиденцију истих и врши увид и контролу извршавања послова у подручним полицијским управама их оквира своје линије рада, односно рада из области везе и криптозаштите.

 

Управа за везу и криптозаштиту у свом саставу има:

  • Одељење за телекомуникациону инфраструктуру,
  • Одељење ТЕТРА система,
  • Одељење за оперативну технику,
  • Одељење за криптозаштиту и
  • Одељење за оперативно-планске послове и логистику.

 

Одељење за телекомуникациону инфраструктуру у свом саставу има: Одсек за системе преноса, Одсек за радио-релејне системе и Одсек за антенске системе и системе напајања.

 

Одељење ТЕТРА система у свом саставу има: Одсек за основу система, Одсек за надзор телекомуникационих система и Одсек за терминалне уређаје.

 

Одељење за оперативну технику у свом саставу има: Одсек за ТФ системе, Одсек за системе видео надзора и контролу приступа и Одсек за контролно-мерне послове.

 

Одељење за криптозаштиту у свом саставу има: Одсек за оперативно-планске послове и развој криптозаштите и Одсек за одржавање система криптозаштите.

 

Одељење за оперативно-планске послове и логистику у свом саставу има: Одсек за оперативно-планске послове, Одсек за логистику и Одсек за експлоатацију телефонских система и система криптозаштите.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а