**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

 

„ЗАУСТАВИМО МОДЕРНО РОПСТВО - ЗАУСТАВИМО ТРГОВИНУ ЉУДИМА“

 

ТРГОВИНА ЉУДИМА

 

Трговина људима, као проблем светских размера, једнако погађа земље које се налазе у пост-конфликтном периоду, односно периоду економске и друштвене транзиције, као и индустријски развијене земље. Трговина људима је вишеслојан, комплексан и динамичан друштвени феномен који захтева свеобухватни (правни и друштвени) приступ проблему, односно примену ефикасних мера на плану превенције, сузбијања, кажњавања учинилаца и заштите жртава, уз обавезну међусобну сарадњу држава. Као облик организованог криминала, трговина људима није ограничена на територију само једне земље. Овај феномен, обухватајући фазе врбовања, транспорта и експлоатације жртава, у својим различитим облицима, дешава се на територији земаља порекла, транзита и крајњег одредишта. Жене, деца и мушкарци подвргавају се разноврсним облицима злостављања и искоришћавања којима се повређују њихова основна људска права.

 

Трговина људима је једна од највећих и најпрофитабилнијих глобалних криминалних активности, заједно са трговином наркотицима, оружјем и прањем новца.

 

Проблем трговине људима посебно погађа жене и децу, што је последица нове друштвене и политичке реалности. "Феминизација сиромаштва", тј. слаба заступљеност жена и њихова дискриминација на тржишту рада, нарочито је карактеристична за земље у периоду транзиције. Ово, заједно са рестриктивном имиграционом политиком западноевропских земаља и милитаризацијом региона у претходном периоду, један је од најчешћих узрока трговине женама на Балкану.

 

Број жртава, односно обим и карактеристике трговине људима готово је немогуће утврдити са апсолутном тачношћу. Ово је делом последица непостојања заједничких критеријума свих актера у борби против трговине људима за идентификацију жртава, али и последица непостојања обједињеног система сакупљања података, који би се примењивао уз обавезу поштовања приватности и идентитета жртава.

 

Шта свако треба да зна о трговини људима?

Правни основи борбе против трговине људима

Механизам борбе против трговине људима

Републички тим за борбу против трговине људима

Савет владе за борбу против трговине људима

Жртве и заштита жртава

Пријављивање кривичног дела трговине људима

Превентива

Предузете мере и активности ради повећања нивоа свести грађана о проблему трговине људима као облику модерног ропства

Резултати рада на сузбијању трговине људима

Међународна сарадња

Активности

СтатистикаПриоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а