**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
ПРОЈЕКТИ ИПА ПРАВА КОМПОНЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ У ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА
 
1. Назив пројекта: РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ (ИПА 2008)
Укупна вредност пројекта: 3.333.836 евра
Пројекат је обухватио набавку опреме за потребе Министарства унутрашњих послова у вредности од 2.495.436 евра и уговор о услугама у вредности од 838.400 евра.
Очекивани ефекти реализације: Успоставити ефикасан информациони систем за управљање границом, усклађен са ЕУ стандардима и нормама, кроз адекватне обуке, у циљу постизања услова који се односе на интегрисано управљање границом и набавку потребне опреме и софтверских решења.
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат завршен у фебруару 2013. године
 
2. Назив пројекта: ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ СТЕЧЕНЕ КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ (ИПА 2009)
Имплементациони партнер: Савет Европе
Носилац пројекта: Дирекција за управљање одузетом имовином
Укупна вредност пројекта: 2.140.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Изградња капацитета Дирекције за управљање одузетом имовином како би у потпуности испунила своје задатке и циљеве, и подршка развоју система откривања, одузимања и конфискације имовинске користи стечене кривичним делима у Србији, као и подршка кључним државним институцијама.
Трајање пројекта: 36 месеци;
Пројекат завршен у марту 2013. године
 
3. Назив пројекта: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ОПОЈНИХ ДРОГА КОМПОНЕНТА СМАЊЕЊА ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ-ТВИНИНГ (ИПА 2010)
Твининг партнер: Немачка и Шведска
Укупна вредност пројекта: 1.500.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Допринос заштити здравља и безбедности становништва спровођењем Стратегије и Акционог плана за дрогу 2009-2013 у складу са Акционим планом ЕУ за наркотике за период од 2009. до 2012.
Надоградња система за превенцију наркоманије и борба против производње, трговине и дистрибуције дрога у Републици Србији у складу са стандардима ЕУ
Трајање пројекта: 21 месец;
Пројекат завршен у јулу 2014. године
 
4. Назив пројекта: “УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИЛЕГАЛНИХ МИГРАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ – ТВИНИНГ/НАБАВКА ОПРЕМЕ (ИПА 2010)
Твининг партнер: Велика Британија и Чешка
Укупна вредност пројекта: 4.880.996 евра, од чега је буџет набавке опреме 3.880.996 евра, а вредност твининг компоненте 1.000.000
Очекивани ефекти реализације: Јачање капацитета Министарства унутрашњих послова Републике Србије, са циљем да се развије ефикасан и оперативан административни систем за илегалне миграције у складу са правним, процесним и технолошким оквирима стандарда ЕУ, у овој области, у погледу специјалних истражних техника, веза између високотехнолошког криминала и илегалних миграција, вештина потребних у борби против високотехнолошких злочина и примена међународних стандарда у третману илегалних миграната и високотехнолошког криминала
Трајање пројекта: 27 месеци;
Пројекат завршен у септембру 2014. године
 
5. Назив пројекта: РАЗВОЈ СТРАТЕШКОГ ПЛАНИРАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ ХОРИЗОНАТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - ТВИНИНГ
Твининг партнер: Велика Британија
Укупна вредност пројекта: 1.500.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Циљ пројекта је институционализација стратешког планирања, стратешког управљања, евалуације и праћења у Министарства унутрашњих послова Републике Србије.
Трајање пројекта: 24 месецa;
Пројекат завршен у јулу 2014. године
 
6. Назив пројекта: ”ЈАЧАЊЕ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“,КОМПОНЕНТА 2: УСПОСТАВЉАЊЕ СТАЦИОНАРНИХ И МОБИЛНИХ СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР ЗА ЗАШТИТУ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ (ИПА 2011)
Укупна вредност пројекта: 4.062.595,38 евра од чега је за техничку помоћ издвојено 849.800 евра, а вредност набављене опреме је 3.212.795,38 евра.
Очекивани ефекти реализације: Унапређење капацитета Министарства унутрашњих послова у области заштите граница у складу са међународним стандардима.
Трајање пројекта: Пројекат је завршен у јулу 2014. године
 
7. Назив пројекта: “ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПОЛИЦИЈЕ И ПРАВОСУЂА У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ” (PACS) (ИПА 2011)
Имплементациони партнер: Савет Европе
Носилац пројекта: Министарство правде
Укупна вредност пројекта: 1.183.748,06 евра
Очекивани ефекти реализације: Да унапреди капацитете полиције и правосуђа за откривање, вођење истраге, кривично гоњење и суђење случајева корупције
Трајање пројекта: 28 месеци
Пројекат се завршава у марту 2015. године
 
8. Назив пројекта: РЕФОРМА ПОЛИЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА – ТВИНИНГ/НАБАВКА ОПРЕМЕ
Компонента: Људски ресурси (ИПА 2012)
Имплементациони партнер: Велика Британија и Пољска
Укупна вредност пројекта: 1.900.000 евра, од чега је вредност твининг компоненте 1.000.000 евра, а износ предвиђен за набавку опреме је 900.000 евра.
Очекивани ефекти реализације: Развијање свеукупних институционалних капацитета за управљање људским ресурсима у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.
Трајање пројекта: 24 месеца
Завршетак пројекта се очекује у марту 2016. године
 
9. Назив пројекта: РЕФОРМА ПОЛИЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА – ТВИНИНГ/НАБАВКА ОПРЕМЕ
Компонента: Легалне миграције (ИПА 2012)
Твининг партнер: Холандија, Аустрија и Словенија
Укупна вредност пројекта: 2.210.000 евра од чега је вредност твининг компоненте 1.000.000 евра, а износ предвиђен за набавку опреме је 1.210.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Јачање капацитета Министарства унутрашњих послова и Министарства спољних послова за боље управљање миграцијама кроз ефективне политике и процедуре усклађивања
Трајање пројекта: 24 месеца
Завршетак пројекта се очекује у марту 2016. године
 
10. Назив пројекта: ПОДРШКА СИСТЕМУ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА КОМПОНЕНТА 4, ПОД НАЗИВОМ „АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТРАЖНИХ ТЕХНИКА И ФОРЕНЗИКЕ (ИПА 2012)
Укупна вредност пројекта: 540.288,88 евра
Очекивани ефекти реализације: Побољшати ефикасност, ефективност и квалитет судског поступка, дати подршку новооснованом систему извршења судских одлука, омогућавање координиране борбе против свих облика криминала, повећање капацитета судова за мерење њихове учинковитости и обезбеђивање адекватне опреме
Трајање пројекта: 12 месеци.
Почетак пројекта се очекује у јануару 2015. године.
 
11. Назив пројекта: „БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА (ТРГОВИНА ЉУДИМА, ТРГОВИНА ДРОГАМА, НЕЗАКОНИТА ТРГОВИНА ОРУЖЈЕМ И ФИНАНСИЈСКЕ ИСТРАГЕ)“ И УГОВОРА О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ „ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АНАЛИЗУ ДОКАЗА ПОТРЕБНИХ ЗА ПРОЦЕСУИРАЊЕ СЛУЧАЈЕВА КРИМИНАЛА“ – ТВИНИНГ/НАБАВКА ОПРЕМЕ (ИПА 2013)
Укупна вредност пројекта: 3.800.000 евра, од чега је за набавку предвиђено 2.300.000 евра, а за твининг компоненту 1.500.000
Очекивани ефекти реализације: Циљ је јачање капацитета институција законодавне власти (Управа криминалистичке полиције и Републичко јавно тужилаштво) у области истрага и гоњења организованог криминала (Републичко јавно тужилаштво).
Трајање пројекта: 18 месеци.
Пројекат није још почео, а почетак реализације пројекта се очекује 2015. години.

 

 

 

 

ИПА ДРУГА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ
ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
 
Програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија
1. Назив пројекта: СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ МАЂАРСКО – СРПСКЕ МРЕЖЕ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ
Укупна вредност пројекта: 116.365 евра, а део који је припао Министарству унутрашњих послова је 50.600 евра
Очекивани ефекти реализације: Циљ пројекта је омогућавање ране и тачније прогнозе метеоролошког феномена појаве града и израда студије изводљивости система заједничке мреже противградне заштите, што укључује планове о организацији система у северној Војводини и жупанијама Бач Кишкун и Чонград..
Трајање пројекта: 15 месеци;
Пројекат завршен у јануару 2013. године
 
2. Назив пројекта: НОВИ САД – СЕГЕДИН ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊА У РАЗВОЈУ УСКЛАЂЕНИХ МЕТОДА И ИЗРАДИ ЗАЈЕДНИЧКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ЗА АНАЛИЗУ ДИЗАЈНЕРСКИХ ДРОГА
Укупна вредност пројекта: 451.748,50 евра, а део који је припао Министарству унутрашњих послова износи 226.960 евра
Очекивани ефекти реализације: Циљ пројекта је унапређење способности Центра за развој и коришћење савремених процедура и метода за ефикасну хемијску анализу наркотика, што води увећању безбедности грађана у пограничним деловима Србије и Мађарске.
Трајање пројекта: 18 месеци;
Пројекат завршен у августу 2014. године
 
Програм прекограничне сарадње Румунија – Србија
1. Назив пројекта: ПОБОЉШАЊЕ СПОСОБНОСТИ РУМУНСКИХ И СРПСКИХ ВЛАСТИ ЗА РЕАГОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Укупна вредност пројекта: 1.744.401 евра, а део који је припао Министарству унутрашњих послова износи 744.401 евра.
Очекивани ефекти реализације: Циљ пројекта је развијање ефикасног система за рано упозоравање и реаговање између Србије и Румуније, у складу са ЕУ стандардима.
Трајање пројекта: 24 месецa;
Пројекат се завршава у децембру 2014. године
 
2. Назив пројекта: ЗАЈЕДНИЧКО УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА У ПОГРАНИЧНИМ ОБЛАСТИМА РУМУНИЈЕ – РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Укупна вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је 2.298.677,90 евра, а део који је припао Министарству унутрашњих послова износи 1.020.991,99 евра.
Очекивани ефекти реализације: Циљ пројекта је јачање сарадње надлежних органа румунско-српске граничне регије путем двосмерне размене информација о ванредним ситуацијама, као и повећање капацитета власти за праћење и реаговање у ситуацијама елементарних непогода развојем интегрисаног информационог система.
Трајање пројекта: 24 месецa;
Пројекат се завршава у априлу 2015. године.
 
3. Назив пројекта: „ЗАЈЕДНИЧКО УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУЦИЈАМА У ПОГРАНИЧНИМ ОБЛАСТИМА КАРАНСЕБЕШ - ЈУЖНО БАНАТСКИ ОКРУГ“
Укупна вредност пројекта: 2.299.999,12 евра, а део који припада Министарству унутрашњих послова је 1.064.057,12 евра
Очекивани ефекти реализације: Циљ пројекта је јачање сарадње надлежних органа румунско-српске граничне регије путем двосмерне размене информација о ванредним ситуацијама, као и повећање капацитета власти за праћење и реаговање у ситуацијама елементарних непогода развојем интегрисаног информационог система
Трајање пројекта: 24 месецa;
Пројекат се завршава у априлу 2015. године.
 
Програм прекограничне сарадње Бугарска - Србија
1. Назив пројекта: ОЈАЧАВАЊЕ ФОРЕНЗИЧКИХ КАПАЦИТЕТА У БОРБИ ПРОТИВ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА У ОБЛАСТИ ТРГОВИНЕ НАРКОТИЦИМА
Укупна вредност пројекта: 582.283,79 евра, а део који припада Министарству унутрашњих послова је 308.540,84 евра
Очекивани ефекти реализације: Јачање капацитета у области борбе против прекограничног криминала и јачање сарадње полиције две државе уз набавку опреме.
Трајање пројекта: Пројекат је завршен у фебруару 2013. године
 
2. Назив пројекта: БОРБА ПРОТИВ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА КРОЗ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ФОРЕНЗИЧКУ ОБРАДУ ЛИЦА МЕСТА И АНАЛИЗУ БИОЛОШКИХ И ДРУГИХ ТРАГОВА У ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА ПОГРАНИЧНОГ РЕГИОНА СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ
Укупна вредност пројекта: 989.890 евра, а део који припада Министарству унутрашњих послова, које је водећи партнер на пројекту, износи 520.210,11 евра
Очекивани ефекти реализације: Циљ наведеног пројекта је допринос борби против криминала у региону, као и достизање међународних стандарда (ENFSI) у области форензичке науке у Републици Србији и Бугарској
Трајање пројекта: 24 месеци
Пројекат се завршава у јануару 2015. године
 
Програм прекограничне сарадње Црна Гора - Србија
1. Назив пројекта: ПРЕКОГРАНИЧНА ЗАШТИТА И СПАШАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА
Укупна вредност пројекта: 372.201 евра, а део који припада Министарству унутрашњих послова је 165.826 евра
Очекивани ефекти реализације: Циљ пројекта је смањење ризика од несрећа изазаваних природним непогодама у Србији и Црној Гори
Трајање пројекта: 18 месеци
Пројекат је завршен у априлу 2014. године
 
2. Назив пројекта: СВЕОБУХВАТНА ЗАШТИТА ОД ШУМСКИХ ПОЖАРА У ЈАДРАНСКОМ РЕГИОНУ
Укупна вредност пројекта: 9.363.801,29 евра, а део који припада Министарству унутрашњих послова је 447.089,46 евра
Очекивани ефекти реализације: Унаређење територијане анализе у вези са превенцијом и заштитом од пожара. Промоција и коришћење напредних информационих и комуникационих технологија у превенцији и заштити од пожара. Имплементација ефективне мреже превенције и дефинисање заједничких техника процене ризика ради успостављања трајног инструмента за превенцију, контролу и управљање ризицима који могу нанети штету природном и културном наслеђу.
Трајање пројекта: 30 месеци
Пројекат се завршава до краја 2015. године

 

 

 

ВИШЕКОРИСНИЧКА РЕГИОНАЛНА ИПА
1. Назив пројекта: БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И КОРУПЦИЈЕ – ЈАЧАЊЕ МРЕЖЕ ТУЖИЛАЦА
Укупна вредност пројекта: 5.263.158 евра
Очекивани ефекти реализације: Допринос побољшању прекограничне и међународне сарадње у истрази и кривичном гоњењу у области организованог криминала, посебно организованог криминала и корупције, у земљама корисницама.
Трајање пројекта: 24 месеца
Пројекат је завршен новембра 2013. године
 
2. Назив пројекта: САРАДЊА У ОБЛАСТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ЗЕМЉЕ КАНДИДАТЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНЕ КАНДИДАТЕ – ФАЗА 2
Укупна вредност пројекта: 2.000.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Смањење угрожености земаља крајњих корисника од природних и хуманитарних катастрофа на локалном, националном и регионалном нивоу
Трајање пројекта: 24 месеца
Пројекат се завршава у новембру 2015. године
 
3. Назив пројекта: НАЗИВ ПРОЈЕКТА: САРАДЊА У КРИВИЧНОМ ПРАВОСУЂУ –
WINPRO 2
Укупна вредност пројекта: 7.000.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Усклађивање националних законодавних система, приближавање европским стандардима, развој оперативних и професионалних капацитета, стратегија управљања људским ресурсима као и повећавање одговарајуће примене националних законодавстава на пољу заштите сведока, као и пружање асистенције локалним институцијама у процесу надоградње програма заштите сведока према заједничким договореним минималним стандардима
Трајање пројекта: 36 месеци
Пројекат се завршава у децембру 2015. године
 
4. Назив пројекта: MATRA CoProl
Укупна вредност пројекта: 2.192.481 еврa
Очекивани ефекти реализације: Јачање вештине демократског руковођења у владиним институцијама и државним предузећима у Турској, Србији и Албанији како би се осигурали јавна безбедност и људска права и даља интеграција реформских процеса у циљу усклађивања са европским стандардима.
Трајање пројекта: 20 месеци
Пројекат се завршава у новембру 2015. године
 
5. Назив пројекта: БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И КОРУПЦИЈЕ: МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У КРИВИЧНОМ ПРАВУ
Укупна вредност пројекта: 5.000.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Побољшани капацитети органа за спровођење закона у земљама корисницама, побољшана размена информација и обавештајних података кроз спровођење заштите података у складу са стандардима ЕУ као и кроз промоцију модерних европских комуникационих система обезбеђујући благовремени приступ подацима за идентификацију, откривање, спречавање и истраживање криминалних активности. Повећана употреба специјалних истражних метода у оквиру међународне сарадње и промовисање методологије потребне за формирање заједничких истражних тимова, заједничких операција и финансијских истрага.
Трајање пројекта: 36 месеци

 

 

 

БИЛАТЕРАЛНИ ПРОЈЕКТИ
 
Програм Краљевине Норвешке
1. Назив пројекта: ЈАЧАЊЕ ФОРЕНЗИЧКИХ КАПАЦИТЕТА У ДОМЕНУ МИКРОТРАГОВА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ АНАЛИЗЕ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА КРИМИНАЛА
Укупна вредност пројекта: 86.938.040 динара
Очекивани ефекти реализације: Повећање форензичких капацитета у области микротрагова и елементарне анализе, виши ниво образовања у криминалистичкој техници, унапређење процедуре узорковања микротрагова с места злочина, виши ниво образовања форензичара у вези лабораторијске анализе микро трагова.
Трајање пројекта: 24 месецa;
Пројекат се завршава у фебруару 2016. године
 
2. Назив пројекта: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ИСПИТИВАЊА И ФОРЕНЗИЧКЕ ОБРАДЕ ЛИЦА МЕСТА У НКТЦ МУП РС У УЖИЦУ
Имплементациони партнер: IMG
Укупна вредност пројекта: 610.080 евра
Очекивани ефекти реализације: Јачање капацитета лабораторијских испитивања и форензичке обраде лица места у НКТЦ у Ужицу кроз опремање лабораторије и организовање обука за употребу набављене опреме
Трајање пројекта: 17 месеци;
Пројекат је завршен у јуну 2013. године
 
3. Назив пројекта: УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ПОЛИЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Имплементациони партнер: ОЕBS
Укупна вредност пројекта: 284.138 евра
Очекивани ефекти реализације: Унапређење капацитета одабране групе кривичних инспектора Министарства унутрашњих послова Србије у спровођењу истрага кривичних дела са елементима корупције на делотворан и ефикасан начин, у складу са приоритетима постављеним у Стратегији развоја Министарства унутрашњих послова
Трајање пројекта: 22 месецa;
Пројекат се завршава у септембру 2015. године
 
4. Назив пројекта: ПОБОЉШАЊЕ УПРАВЉАЊА ИНФОРМАЦИЈАМА, ФАЗА 3 МИИП 3
Имплементациони партнер: IMG
Укупна вредност пројекта: 4.279.585 евра
Очекивани ефекти реализације: Побољшање кључних пословних процеса у СФЉРЗП и повећање ефикасности и квалитета интерних и спољних услуга Министарства
Трајање пројекта: 36 месеци;
Пројекат се завршава у децембру 2014. године.
 
Програм Краљевине Шведске
1. Назив пројекта: ПРЕДСТАВЉАЊЕ МОДЕРНОГ КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У МУП РС
Имплементациони партнер: DCAF
Укупна вредност пројекта: 1.449.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Припрема МУП за увођење модерног система управљања људским ресурсима и допринос бољем раду државне службе у области правосуђа и унутрашњих послова
Трајање пројекта: 34 месеца.
Пројекат је завршен у септембру 2014. године
 
2. Назив пројекта: РАЗВОЈ КАПАЦИТЕТА ЗА СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У МУП
Имплементациони партнер: DCAF
Укупна вредност пројекта: 1.072.925 евра
Очекивани ефекти реализације: Јачање капацитета и развој стратешког управљања и стратешког планирања у МУП
Трајање пројекта: 40 месеци.
Пројекат је завршен у јуну 2014. године.
 
3. Назив пројекта: ПОДРШКА СТРАТЕШКОМ РАЗВОЈУ ИНФОРМАЦИНО ТЕХНОЛОШКОГ (ИТ) СИСТЕМА МУП-А
Имплементациони партнер: IMG
Укупна вредност пројекта: 1.623.564,50 евра
Очекивани ефекти реализације: Подршка стратешком развоју Сектора правде и унутрашњих послова у борби против корупције и организованог криминала.
Трајање пројекта: 20 месеци.
Пројекат се завршава у октобру 2015. године
 
Амбасада Велике Британије
1. Назив пројекта: УНАПРЕЂЕЊЕ МЕЂУСЕКТОРСКЕ САРАДЊЕ И ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА МУП И МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ОБЛАСТИ ПРАВДЕ И УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, КАО ПРИОРИТЕТНОЈ ОБЛАСТИ ПРОЦЕСА ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Укупна вредност пројекта: 35.000 фунти
Очекивани ефекти реализације: Подршка у процесу реформе у области правде и унутрашњих послова ради помоћи у успостављању и функционисању новог ЕУ секторског приступа, са специјалним фокусом на хоризонталну сарадњу и координацију између МУП и МПДУ, као корисника наведеног пројекта
Трајање пројекта: 5 месеци.
Пројекат је завршен у априлу 2013. године
 
2. Назив пројекта: ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА ЗА ПРОЦЕС ЕУ ИНТАГРАЦИЈА У ОКВИРУ МУП И МПДУ
Укупна вредност пројекта: 36.100 фунти
Очекивани ефекти реализације: Подршка у процесу реформе у области правде и унутрашњих послова ради помоћи у успостављању и функционисању новог ЕУ секторског приступа, са специјалним фокусом на хоризонталну сарадњу и координацију између МУП-а и МПДУ, као корисника наведеног пројекта
Трајање пројекта: 12 месеци.
Пројекат је завршен у октобру 2014. године
 
Међународна организација за миграције – ИОМ
1. Назив пројекта: УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗУМЕВАЊА И КООРДИНАЦИЈЕ У УПРАВЉАЊУ ИРЕГУЛАРНИМ МИГРАЦИОНИМ ТОКОВИМА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ
Укупна вредност пројекта: 80.000 долара
Очекивани ефекти реализације: Циљ пројекта је да ојача знање о ирегуларним миграционим токовима из и кроз земље Западног Балкана и да обезбеди регионалну сарадњу и координацију земаља Западног Балкана, укључујући земље порекла, транзита и одредишта.
Трајање пројекта: 12 месеци;
Пројекат је завршену октобру 2014. године
 
2. Назив пројекта: ОСНАЖИВАЊЕ СИСТЕМСКОГ ПАРТНЕРСТВА У СПРОВОЂЕЊУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Укупна вредност пројекта: 180.000 долара
Очекивани ефекти реализације: Циљ пројекта је да допринесе успешном спровођењу Националне стратегије за борбу против трговине људима, посебно на пољу оснаживања механизама координације на локалном нивоу.
Трајање пројекта: 18 месеци.
Завршава се у марту 2015. године
 
3. Назив пројекта: ИСТРАЖИВАЊЕ ИРЕГУЛАРНИХ МИГРАЦИЈА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ
Укупна вредност пројекта: 80.000 долара
Очекивани ефекти реализације: Јачање знања о ирегуларним миграционим токовима из и кроз земље Западног Балкана као и обезбеђење сарадње земаља Западног Балкана у циљу јачања ресурса граничних полиција и формилисања одговарајућих политика.
Трајање пројекта: 12 месеци.
Пројекат је завршен у новембру 2014. године.
 
4. Назив пројекта: ЈАЧАЊЕ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА И КРИЈУМЧАРЕЊЕ МИГРАНАТА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ
Укупна вредност пројекта: 100.000 долара
Очекивани ефекти реализације: Јачање прeкограничне сарадње на пољу борбе против трговине људима, кријумчарења миграната, миграната, ирегуларних миграција и осталих видова прекограничних преступа на простору Западног Балакана.
Трајање пројекта: 12 месеци;
Пројекат је почео у новембру 2014. године.
 
Женевски центар за демократску контролу оружаних снага (DCAF) и швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC)
1. Назив пројекта: ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА СТРАТЕШКУ АНАЛИЗУ И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ У УПРАВАМА КРИМИНАЛИСТИЧКИХ ПОЛИЦИЈА МИНИСТАРСТАВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ, ЦРНЕ ГОРЕ И БРЈ МАКЕДОНИЈЕ
Имплементациони партнер: OEBS
Укупна вредност пројекта: 393.882 евра
Очекивани ефекти реализације: Јачање превентивног приступа борби против оргаанизованог криминала кроз полицијски рад заснован на обавештајним подацима и стратешком планирању, у области Западног Балкана (Србија, Црна Гора, БРЈ Македонија). Пројекат има за циљ да оспособи људске, процедуралне, административне и техничке капацитете за обављање квалитетних стратешких анализа обавештајних података.
Трајање пројекта: 24 месецa;
Реализација пројекта почела у 2014. години.
 
Билатерална сарадња са Републиком Словенијом
1. Назив пројекта: РЕГИОНАЛА ОБУКА ЗА РЕФОРМСКЕ ПРОЦЕСЕ И КАПАЦИТЕТЕ МУП
Укупна вредност пројекта: 30.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Стварање добре праксе и повећање капацитета на реформским процесима за чланство у ЕУ и мониторинг постизања резултата
Трајање пројекта: 12 месеци;
Пројекат се завршава у децембру 2014. године.
 
Програм „Хемијски, биолошки, радиолошки и нуклеарни (ХБРН) Центри изврсности (СоЕ) за регион Југоисточне Европе, Јужног Кавказа, Молдавије и Украјине – иницијативе ЕУ“ - финансира из фондова Уједнињених нација и Европске комисије
1. Назив пројекта: ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЈАЧАЊЕ ФОРЕНЗИЧКИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И НЕДОЗВОЉЕНЕ ТРГОВИНЕ ХЕМИЈСКИМ АГЕНСИМА, УКЉУЧУЈУЋИ ОБУКУ И ОПРЕМУ ЗА "ПРВУ ЛИНИЈУ" ЦАРИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА
Укупна вредност пројекта: 640.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Побољшање брзе идентификације хемијских агенса. Јачање форензичких капацитета у региону у борби против нелегалне трговине хемијским материјалима.
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат се завршава у јануару 2015. године. Очекује се наставак пројекта у 2015. години.
 
2. Назив пројекта: ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА РАДИ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ И РЕАКЦИЈЕ НА ПРЕТЊЕ ОД ХЕМИЈСКИХ, БИОЛОШКИХ,РАДИОЛОШКИХ И НУКЛЕРНИХ МАТЕРИЈА
Укупна вредност пројекта: 160.000,00 евра
Очекивани ефекти реализације: Обука особља граничне полиције уважавајући међународне процедуре и стандарде за изградњу капацитета за откривање и реаговање на претње од хемијских, биолошких, радиолошких и нуклеарних материја
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат се завршава у јануару 2015. године. Очекује се наставак пројекта у 2015. години.
 
3. Назив пројекта: УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ, РАЗВОЈ И ТРАНСФЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ У ДОМЕНУ БИОЛОШКЕ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ
Укупна вредност пројекта: 1.940.000 евра (480.000 евра по региону)
Очекивани ефекти реализације: Успоставити, документовати, имплеметирати и одржати био-систем за управљање ризиком у складу са захтевима из лабараторије био-управљања ризицима, стандарда ISO 15190 CWA 15793, обезбедити и појачати размену и пренос добре праксе, развити одржив систем обуке и побољшање регионлне међу-агенцијске сарадње и усклађивања са међународним стандардима
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат се завршава у јануару 2015. године. Очекује се наставак пројекта у 2015.
 
4. Назив пројекта: РАЗВОЈ ЗНАЊА И ТРАНСФЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ ЗА МЕЂУ-АГЕНЦИЈСКИ ХБРН ОДГОВОР
Укупна вредност пројекта: 1.940.000 евра (480.000 евра по региону)
Очекивани ефекти реализације: Изградити поврење између агенција укључених у ХБРН одговор у различитим секторима државне управе, олакшати њихов заједнички рад и размењивати информације на и ван сцене инцидента и ојачати рагионални трансфер најбоље праксе према националним експертима из земаља учесница, обезбедити и појачати размену и пренос добре праксе на међуагенцијска тела за ХБРН одговор, развој одрживог система за дељење знања, применљив на широк спектар земаља и државне структуре и на основу слободно доступних пакета алата за тестирање релеватних ХБРН процеса, како међуагенцијски тако и за посматрача програма, побољшање регионалне сарадње и хармонизације у оквиру међуресорског ХБРН одговора
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат је завршен у новембру 2014 године Очекује се наставак пројекта у 2015. години.
 
5. Назив пројекта: УПУТСТВА, ПРОЦЕДУРЕ И СТАНДАРДИЗАЦИЈА У ДОМЕНУ БИОЛОШКЕ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ
Укупна вредност пројекта: 800.000 евра (160.000 евра по држави)
Очекивани ефекти реализације: Јачање капацитета и изградња капацитета у одабраним земљама, развој узјамног разумевања и образложење био-сигурности и био-безбедности и промовише препоруке прилагођене специфичним потребама партнерских земаља. Поставити законе и прописе у области био-сигурности, био-безбедности и менаџмента лабараторијског система
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат се завршава у јануару 2015. године. Очекује се наставак пројекта у 2015. години.
 
6. Назив пројекта: РАЗВОЈ КУРСЕВА Е-УЧЕЊА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ РИЗИКА ХБРН
Укупна вредност пројекта: 400.000 евра (на шест модула)
Очекивани ефекти реализације: Подизање свести међу државним ентитетима, академске заједнице, научне заједнице, приватног сектора и цивилног друшта у целини по ХБРН питањима. Производ е-учења је курс о основама заједничког и општег разумевања о ХБРН питањима. Е-учење курс ће се састојати од најмање 6 модула који могу да се фокусирају на: (био-безбедност и био-сигурност, увоз-извоз постојеће процедуре и смернице, транзит и претовар, идентификација ХБРН агенса, најбоље праксе на ХБРН претње/процене ризика, ХБРН материјали и оружја и њихови потенцијални штетни ефекти, обезбеђивање ХБРН материјала и објеката, идентификационе технике за ХБРН материјале, бесправна ХБРН трговина и ризици ХБРН отпада
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат се завршава у јануару 2015. године. Очекује се наставак пројекта у 2015. години.
 
7. Назив пројекта: ПРОМОЦИЈА ДОБРЕ ПРАКСЕ И МЕЂУ-АГЕНЦИЈСКИХ ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА ОД ХЕМИЈСКИХ,БИОЛОШКИХ, РАДИОЛОШКИХ И НУКЛЕАРНИХ ЗЛОУПОТРЕБА
Укупна вредност пројекта: 1.920.000 евра (160.000 евра по држави)
Очекивани ефекти реализације: Ојачавање јавне сигурности и унапређење способности земања да свеубахватно и методолошки процене ризике од тероризма и злоупотребе које укључују хемијске, биолошке, радиолошке и нуклеране материјале и технологије.
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат је завршен у јуну 2014. године.
 
8. Назив пројекта: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ И ТЕХНИЧКЕ ОБУКЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ СПОСОБНОСТИ РЕАКЦИЈЕ ОФИЦИРА ТЗВ. "ПРВЕ ЛИНИЈЕ ОДБРАНЕ"
Укупна вредност пројекта: 400.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Унапређење могућности реакције "првих официра" (полиција и царина) кроз обезбеђивање обуке - операција и циљаних националних агенција, у циљу развијања и ефикасног и брзог одговора на ХБРН претње.
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат се завршава у јануару 2015. године. Очекује се наставак пројекта у 2015. години.
 
9. Назив пројекта: РАЗВОЈ ПРОЦЕДУРА И СМЕРНИЦА ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И МЕХАНИЗАМА РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ЗА ХБРН МАТЕРИЈАЛЕ И СТАВЉАЊЕ ПОД РЕГУЛАТОРНУ КОНТРОЛУ.
Укупна вредност пројекта: 400.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Развити одрживу мрежу универзитета и истраживасчких института да учврсте културу био-сигурности и био-безбедности. Подизање свести о роби двоструке намене у био-технологијама (незгоде, опасни експерименти, намерна злоупотреба,итд) за академике, научнике, истраживаче техничаре и студенте.
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат се завршава у јануару 2015. године. Очекује се наставак пројекта у 2015. години.
 
10. Назив пројекта: РАЗВОЈ ПРОЦЕДУРА И СМЕРНИЦА ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И МЕХАНИЗАМА РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ЗА ХБРН МАТЕРИЈАЛЕ И СТАВЉАЊЕ ПОД РЕГУЛАТОРНУ КОНТРОЛУ
Укупна вредност пројекта: 400.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Унапређење националних способности за безбедно управљање информацијама и размена података о ХБРН материјалима под регулатопрном контролом. Пренос међународно прихвађених техника за безбедно управљање информацијам и размени података о ХБРН материјалима. Неговање интер-регионалних агенцијаских дијалога и размене искустава најбоље праксе на сигурном ХБРН управњаљу информацијама и размени података.
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат се завршава у јануару 2015. године. Очекује се наставак пројекта у 2015. години
 
11. Назив пројекта: МЕЂУНАРОДНА МРЕЖА УНИВЕРЗИТЕТА И ИНСТИТУТА ЗА ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ХЕМИЈСКИМ МАТЕРИЈАЛИМА ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ
Укупна вредност пројекта: 800.000 евра
Очекивани ефекти реализације: Стварање мреже универзитета у циљу доприноса за безбедност и сигурност хемијских материјала двоструке намене и процесене опреме.
Трајање пројекта: 24 месеца;
Пројекат се завршава у јануару 2015. године. Очекује се наставак пројекта у 2015. години.
 


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а