**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Која је процедура добијања извода из матичне књиге југословенских држављана (као доказ о већ стеченом држављанству) за лица која су примљена у југословенско држављанство и уписана у матичну књигу југословенских држављана?


Захтев (формулар) за извод може се поднети лично или преко пуномоћника преко полицијске управе односно полицијске станице према пребивалишту односно боравишту подносиоца захтева, односно путем поште, а уколико лице борави у иностранству преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије. У захтеву је потребно навести личне податке (име и презиме, име оца, датум, место и годину рођења).


Такса за извод је у износу од 500,00 динара, а број жиро рачуна је: 840-742221843-57 (позив на број може се преузети на линку документа грађана – бројеви жиро рачуна).Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а