**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ у раду Министарства за период 2015. до 2018. године:

 

 1. Борба против организованог криминала и корупције
 2. Реформа Министарства
 3. Већа безбедност грађана и рад полиције у заједници
 4. Европске интеграције

 

ПРИОРИТЕТИ РАДА

 

ПОЛАЗНА ОСНОВА РАДА МИНИСТАРСТВА ЈЕСУ ЈАСНО ДЕФИНИСАНИ ПРИОРИТЕТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈУ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА. ОВИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ РАДА МИНИСТАРСТВА, У СКЛАДУ СА ПОЛИТИКАМА КОЈЕ ЈЕ УТВРДИЛА ВЛАДА.

 

СЛЕДЕЋА ЧЕТИРИ ПРИОРИТЕТА ЗА ПЕРИОД 2015 – 2018. ГОДИНЕ СУ ЈАСНО ДЕФИНИСАНА И ЈАВНО ПРЕДСТАВЉЕНА, У ЦИЉУ ТРАНСПАРЕНТНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ СА ЈАВНОШЋУ И ПОДРШКЕ ГРАЂАНА:

 

БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА И КОРУПЦИЈЕ

 

 • Сузбијање организованог криминала ће се заснивати на криминалистичко-обавештајном систему и на полицијском раду вођеном криминалистичко-обавештајним подацима
 • Трговина дрогом представља један од најопаснијих видова организованог криминала који ће полиција сузбијати развојем нове службе за борбу против дрога у оквиру Управе криминалистичке полиције и развијањем сарадње и размене информација са другим државним органима и међународним организацијама
 • Превенција наркоманије је проблем од ширег друштвеног значаја, тако да ће локални акциони планови подручних полицијских управа развити превенцију наркоманије и предвидети заједничке пројекте са локалном самоуправом, школама, здравственим установама, цивилним друштвом и другим партнерима
 • За сузбијање корупције потребно је јачање капацитета за спровођење истрага у кривичним делима са елементима корупције, као и јачање интегритета и механизама унутрашње контроле у циљу сузбијања корупције у сектору полиције и читавом Министарству

 

РЕФОРМА МИНИСТАРСТВА

 

 • Нови законски и организациони оквир за рад у области унутрашњих послова је неопходан јер је наслеђена организациона структура МУП неефикасна, спора и скупа, не одговара потребама грађана и не пружа добар одговор на савремене безбедносне изазове, ризике и претње
 • Реорганизација треба да почива на принципима економичности, ефективности, скраћењу линија комуникације, укидању сувишних руководилачких положаја, јачању оперативних капацитета, максималној рационализацији у употреби ресурса
 • Стратешко управљање људским ресурсима, као највреднијим ресурсом сваке организације, представља основ успешности сваке организације а основи принципи за запошљавање и напредовање у служби морају да буду професионалне заслуге и лични интегритет уз спровођење интерних конкурса као основни механизам за постављање руководилаца

 

ВЕЋА БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА И РАД ПОЛИЦИЈЕ У ЗАЈЕДНИЦИ

 

 • Полицијски рад на локалном нивоу тј. концепт полиције у заједници је основ рада полиције у већини модерних држава, укључујући оне у ЕУ. Позитивна искуства показала су да рад полиције треба да се заснива на превенцији више него на репресији, уз активно партнерско учешће локалне заједнице и грађана
 • Партнерство ће се остварити формирањем локалних Савета за безбедност од представника локалне самоуправе и полиције при свакој општини у Србији и спровођењем заједничких пројеката
 • Конкретни циљеви су успостављање савремених стандарда у раду полиције, јачање поверења грађана и заједнице у полицију, сарадњу и партнерство полиције са заједницом, успостављање делотворне безбедносне превенције, проблемски оријентисан приступ безбедносној заштити, посвећеност поштовању етичких принципа и различитости
 • Свака подручна полицијска управа треба да развије локални акциони план у складу са националним приоритетима и потребама локалне заједнице, те да обезбеди ресурсе за њихову имплементацију

 

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

 

 • Министарство унутрашњих послова руководи радом Преговарачке подгрупе за поглавље 24 и израдом Акционог плана којим ће бити обухваћене и детаљано разрађене све активности које је потребно спровести ради потпуног усклађивања са европским нормама и стварања капацитета за примену усклађених прописа
 • Потребно је развити партнерске односе са свим заинтересованим странама, посебно са организацијама цивилног друштва
 • Спровођење овог Акционог плана биће пажљиво праћено и оцењивано, а јавност ће бити редовно обавештавана о испуњавању услова за приступање Србије Европској унији у делу надлежности Министарства унутрашњих послова


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а