**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Када пријављују новорођено дете које су обавезе родитеља и који је поступак и рок?

 

Сходно одредби члана 9. став 2. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (“Сл. Гласник РС”, бр. 87/11) пријаву пребивалишта за новорођено дете подноси родитељ у року од три месеца од његовог рођења. Уколико родитељи немају исту адресу становања, пријаву подноси један од родитеља уз сагласност другог родитеља или родитељ који у складу са законом самостално врши родитељско право.

 

Уз пријаву пребивалишта за новорођено дете, родитељ ставља на увид своју важећу личну карту, извод из матичне књиге рођених за дете и прилаже доказ о уплаћеној накнади на име Републичке административне таксе, а уколико родитељи немају исту адресу становања, прилаже и сагласност другог родитеља.

 

Родитељ који самостално врши родитељско право у складу са законом, уз пријаву пребивалишта, поред важеће личне карте и извода из матичне књиге рођених за дете, ставља на увид и примерак правноснажне пресуде о разводу брака, из које се види којем од родитеља је малолетно лице поверено на чување, старање и васпитање и прилаже и доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе.

 Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а