**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Отпуст из држављанства Републике Србије?


Захтев за отпуст из држављанства Републике Србије , може се поднети лично или преко овлашћеног пуномоћника преко надлежне полицијске управе, односно полицијске станице, по последњем пребивалишту на територији Републике Србије, пре одласка у иностранство, односно преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству.


Приликом подношења захтева за отпуст преко надлежне полицијске управе, односно полицијске станице, уз уредно попуњен захтев за отпуст, потребно је приложити и следећу документацију:

 • гаранцију да ће странка бити примљена у страно држављанство или доказ да је већ стекла страно држављанство и превод гаранције, односно доказ од овлашћеног судског тумача (овај доказ странка је дужна да прибави и пре подношења захтева за отпуст);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • уверење надлежног општинског суда по последњем месту пребивалишта у Републици Србији да се против лица не води кривични поступак;
 • потврду управе јавних прихода о измиреним порезима (по последњем месту пребивалишта у Републици Србији);
 • фотокопију пасоша односно личне карте;
 • уверење да су измирене имовинско-правне обавезе из односа родитеља и деце од Центра за социјални рад.


Уколико странка подноси захтев за отпуст из држављанства преко надлежног дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, уз уредно попуњен захтев за отпуст из држављанства потребно је приложити и следећу документацију:

 • гаранцију да ће странка бити примљена у страно држављанство или доказ да је већ стекла страно држављанство и превод гаранције од овлашћеног судског тумача;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • извод из матичне књиге венчаних;
 • уверење о држављанству Републике Србије;
 • фотокопију пасоша односно личне карте (остале доказе ово Министарство у претходном поступку прибавља службеним путем).

По приспећу захтева за отпуст, предатих преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, Министарство унутрашњих послова спроводи претходни поступак и по окончању поступка доноси решење. Дужина трајања целокупне процедуре од момента приспећа захтева за отпуст, предатих преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, као и захтева за отпуст предатих преко надлежне полицијске управе, односно полицијске станице, зависи од потребних провера испуњености услова за отпуст, предвиђених Законом о држављанству Републике Србије.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а