**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

 

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ ТРОШКОВА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

 

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ - ПРИВАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ОБУКЕ ЗА ПРИВАТНЕ ДЕТЕКТИВЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

 

ПОЧЕТAК ОБУКЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА – ПРИЈАВА КАНДИДАТА

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦИ - ДЕТЕКТИВИ


РБ Назив документа Word Величина PDF Величина
1. ПРАВИЛНИК о садржини, изгледу и начину употребе детективске легитимације Microsoft Word Document 535 Kb Acrobat Reader Document 49 Kb
2. ПРАВИЛНИК о садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника приватног обезбеђења Microsoft Word Document 534 Kb Acrobat Reader Document 51 Kb
3. Закон о приватном обезбеђењу Acrobat Reader Document 310 Kb
4. Закон о изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу Microsoft Word Document 80 Kb Acrobat Reader Document 60 Kb
5. Закон о детективској делатности Acrobat Reader Document 184 Kb
6. Правилник о ближим условима које морају да испуне правна и физичка лица за спровођење стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења Microsoft Word Document 121 Kb
7. Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења Microsoft Word Document 444 Kb
8. Правилник о боји и саставним деловима униформе службеника обезбеђења Microsoft Word Document 76 Kb
9. Захтев за добијање овлашћења за спровођење стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења Microsoft Word Document 27 Kb
10. Образац захтева за добијање овлашћења за спровођење стручне обуке за вршење послова приватног обезбеђења Microsoft Word Document 30 Kb
11. Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава Microsoft Word Document 81 Kb
12. Правилник о начину полагања стручног испита за вршење послова приватног обезбеђења, висини трошкова организовања и спровођења испита и садржини и начину вођења евиденција Microsoft Word Document 325 Kb
12.а) Фонд испитних питања по програму стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања Microsoft Word Document 48 Kb
12.б) Фонд испитних питања по програму стручне обуке за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама јавним скуповима и другим местима окупљања грађана Microsoft Word Document 81 Kb
12.ц) Фонд испитних питања по програму стручне обуке за планирање, пројектовање и надзор над извођењем система техничке заштите Microsoft Word Document 47 Kb
12.д) Фонд испитних питања по програму стручне обуке за монтажу и одржавање система техничке заштите Microsoft Word Document 46 Kb
13. Правилник о евиденцијама из области детективске делатности Microsoft Word Document 46 Kb Acrobat Reader Document 147 Kb
14. Правилник о начину употребе средстава принуде у вршењу послова приватног обезбеђења Microsoft Word Document 66 Kb Acrobat Reader Document 159 Kb
15. Правилник о програму обуке и оспособљавања лица за вршење детективских послова, начину спровођења обуке и оспособљавања и полагања стручног испита за детектива Microsoft Word Document 103 Kb
16. Правилник о пословном простору за обављање детективске делатности и физичко-техничким мерама за чување збирки података и других евиденција ("Сл. гласник РС", бр. 75/2015) Microsoft Word Document 82.5 Kb
17. Фонд испитних питања за полагање стручног испита за детективе Microsoft Word Document 73.5 Kb


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а