**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Да ли је потребно да сам оглашавам изгубљена документа у ''Службеном гласнику'' или то обавља МУП РС?

 

Сходно члану 8. Закона о измена и допунама Закона о личној карти, лична карта се оглашава неважећом у Службеном гласнику Републике Србије о трошку лица чија се лична карта оглашава неважећом. Орган који издаје личну карту, након доношења решења о проглашењу личне карте неважећом и достављања решења Службеном гласнику Републике Србије издаје нову личну карту. У вези са тим није потребно да сами оглашавате изгубљену личну карту у Службеном гласнику Републике Србије.

 

Надлежни орган који је издао несталу путну исправу решењем ће прогласити ту путну исправу неважећом. Решење о проглашењу нестале путне исправе неважећом оглашава се у ''Службеном гласнику РС'', о трошку странке.

 

Приликом пријаве нестанка изгубљених докумената грађанин је дужан да приложи доказ о уплаћеној накнади на име републичке административне таксе за пријаву нестанка личне карте, односно путне исправе и доказ о уплаћеној накнади за оглашавање решења о проглашењу личне карте, односно путне исправе неважећом у ''Службеном гласнику Републике Србије''

 

Износи накнада и бројеви жиро рачуна на који се врше уплате налази се у линку "Документа грађана - личне карте", односно у линку "Документа грађана - путне исправе"Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а