**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Шта значи када ми службеник МУП каже да ми је адреса пасивизирана и како то да решим?

 

У складу са чланом 6. Закона о пребивалишту и боравишту грађана (“Сл. Гласник РС”, бр. 87/11), приликом пријављивања и одјављивања пребивалишта и боравишта, као и пријаве привременог боравка у иностаранству и повратка из иностранства, дужни сте да дате истините податке.

 

Када у складу са чланом 18. наведеног Закона о пребивалишту и боравишту грађана, надлежна организациона јединица овог Министарства, на захтев суда, органа државне управе, другог органа или организације, као и другог правног или физичког лица, које има оправдан правни интерес, вршећи проверу чињенице сталног становања, односно привременог боравка на адреси на којој сте пријавили пребивалиште, односно боравиште, утврди да не станујете на предметној адреси, донеће решење којим ће Вам пасивизирати адресу пребивалишта, односно боравишта, односно означиће у својој евиденцији да не станујете на адреси пријављеног пребивалишта или боравишта.

 

Након што Вам надлежни орган пасивизира адресу пребивалишта, односно боравишта, дужни сте да, ако живите на територији Р Србије пријавите пребивалиште на адреси на којој станујете у року од осам дана од дана пријема решења о пасивизацији.

 Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а