**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Како до двојног држављанства за грађане Босне и Херцеговине?


Уговором о двојном држављанству закљученом између СРЈ и БиХ ("Сл. лист СРЈ", Међународни уговори број 2/03, ступио на снагу 15. маја 2003. године) државе уговорнице су се сагласиле да држављанин једне државе уговорнице може стећи држављанство друге државе уговорнице (двојни држављанин) под условима:


 • да је навршио 18 година живота;
 • да има пријављен боравак најмање три године на територији државе уговорнице чије држављанство стиче, односно најмање годину дана ако је у браку са држављанином те државе уговорнице;
 • да у држави уговорници чије држављанство стиче није осуђиван за кривична дела за која је прописана казна затвора преко три године;
 • да му није изречена мера безбедности протеривања странца из државе уговорнице чије држављанство стиче за последњих годину дана пре подношења захтева;
 • да се из његовог понашања може закључити да ће поштовати правни поредак државе уговорнице чије држављанство стиче.

Држављанин државе уговорнице који борави у иностранству, а у браку је са држављанином друге државе уговорнице најмање три године, може стећи држављанство друге државе уговорнице ако испуњава услове из тачке 1,3,4. и 5.


Дете млађе од 18 година живота може стећи држављанство друге државе уговорнице на захтев родитеља који стиче двојно држављанство по уговору ако са тим родитељем борави на територији државе уговорнице чије држављанство стиче или у иностранству. Пристанак – сагласност за стицање држављанства Републике Србије дају и деца старија од 14 година.


Приликом подношења захтева за стицање држављанства Републике Србије по Уговору од документације потребно је поред захтева приложити:


 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 • уверење о држављанству БиХ (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 • извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 • уверење о држављанству Републике Србије брачног друга (оригинал или оверена копија, не старији од 6 месеци);
 • доказ о боравку (уколико лице захтев за пријем у држављанство подноси на територији Републике Србије);
 • копија документа са фотографијом;
 • доказ о уплаћеној такси (види табелу: тарифни број 39- За решење о стицању држављанства по међународним уговорима Word, PDF)

Захтев се подноси преко полицијске управе односно полцијске станице по боравку или преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству;Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а