**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Када поседујем биометријску личну карту са чипом и пасош, а мењам презиме, адресу..., шта треба приложити од докумената? У ком року треба да пријавим промену личног податка у личној карти, а у ком року то треба учинити у путној исправи?

 

У складу са чланом 19. Закона о личној карти (“Службени гласник РС” бр. 62/06 и 36/11) ималац личне карте је дужан да уколико се промене његови лични подаци, поднесе захтев за издавање нове личне карте у року од 15 дана од дана наступања промене.

 

Сходно наведеном, ималац биометријске личне карте са чипом, као и без чипа, чији су се лични подаци променили, дужан је да поднесе захтев за издавање нове биометријске личне карте, и да уз исти између осталог, приложи на увид извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству у којима је евидентирана промена неког од личних података.

 

Уколико је ималац биометријске личне карте са чипом променио адресу пребивалишта, исти је дужан да се захтевом за пријаву пребивалишта на новој адреси обрати организационој јединици овог Министарства по месту свог новог пребивалишта, при чему не мења образац личне карте коју има.

 

У случају промене адресе пребивалишта имаоца личне карте без чипа, исти је дужан да, уз захтев за пријаву новог пребивалишта, поднесе и захтев за издавање нове личне карте.

 

Напомињемо: Извод из матичне књиге рођењих и уверење о држављанству подносилац захтева за издавање биометријске личне карте прилаже само приликом првог издавања биометријске личне карте, а сваки наредни пут само у случају да је дошло до промене неког од личних података евидентираних у наведеним документима подносиоца захтева.

 

Законом о путним исправама чланом 33. став 1. регулисано је да ће се лицу које поседује путну исправу чији рок важења није истекао, на захтев, издати нова путна исправа у случају када је дошло до промене личних података имаоца путне исправе уписаних у путну исправу.

 

Напомињемо да су подаци о имену и презимену, као и адреси пребивалишта у обрасцу биометријске путне исправе видљиви подаци, те се након промене истих и издавање нове личне карте са датим подацима, може поднети захтев за замену путне исправе, у складу са поменутим чланом Закона о путним исправама.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а