**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Да ли могу да се добију биометријска документа ако лице има пријављен боравак у Србији?

 

Сходно Закону о личној карти (“Службени гласник РС” бр. 62/06 и 36/11) право на биометријску личну карту имају држављани Републике Србије са пријављеним пребивалиштем на територији Републике Србије, старији од 16 односно 10 година живота, док се страним држављанима и лицима без држављанства који бораве на територији Републике Србије лична карта издаје у складу са посебним законом.

 

Сходно Закону о путним исправама (''Сл. гласник РС'', бр. 90/07, 116/08, 104/09 и 76/10), захтев за издавање пасоша подноси се надлежном органу у земљи на чијем подручју подносилац захтева има пријављено пребивалиште, односно боравиште, а може се поднети и преко надлежног дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије у иностранству.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а