**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Како непокретна лица могу да изваде биометријска документа?

 

Подзаконским актима регулисано је да је подношење захтева за издавање биометријских докумената (личне карте, односно путне исправе) као и уручење истих, ван просторија Министарства унутрашњих послова могуће само изузетно из очигледно оправданих разлога због чега је такво поступање неопходно (болест, боравак у посебној установи, старост и сл). Сходно наведеном, у конкретном случају је потребно да се ближи сродник односно лице које живи у заједници са непокретним лицем, или се стара о истом, обрати организационој јединици овог Министарства по месту пребивалишта непокретног лица, при чему ће приложити доказ о оправданости разлога због кога је потребно наведени захтев примити ван просторија овог Министарства. Уколико надлежни орган оцени да постоје оправдани разлози, захтев за издавање биометријских докумената ће примити, а по изради исте и уручити подносиоцу захтева, ван просторија Министарства.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а