**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 • Упутство за спровођење поступка јавних набавки у Министарству унутрашњих послова (PDF верзија, Word верзија)

 •  

 • План јавних набавки за 2012. годину

 • План јавних набавки за 2013. годину

 • План јавних набавки за 2014. годину (PDF верзија, Word верзија)

 • Прва измена плана јавних набавки за 2014. годину (PDF верзија, Word верзија)

 • Техничка измена плана јавних набавки за 2014. годину (PDF верзија, Word верзија)

 • План јавних набавки за 2015. годину

 • План јавних набавки за 2016. годину (PDF верзија, Word верзија)

 • Образац за евидентирање уговора о јавним набавкама за 2012, 2013, 2014. и 2015. годину (квартални извештај)

 • Образац за евидентирање уговора о јавним набавкама за 2015. годину (квартални извештај) - IV квартал(PDF верзија, Word верзија)

 •  

  План за спречавање корупције у јавним набавкама - МУП (PDF верзија, Word верзија)

  Електронске набавке

  Управа за јавне набавке

   

  Сви добављачи који преузму конкурсну документацију са сајта Министарства унутрашњих послова обавезни су да се јаве контакт особи наведеној у конкурсној документацији.

   


  Назив тендера Документација Рок за достављање понуда
  Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Документација 21.04.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Телекомуникационо-сигнални радови у персонализационом центру МУП-а, Кнеза Милоша 103, ЈН број 57/16 Документација 18.04.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у oтвореном поступку јавне набавке добара: јаја за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 52/16 Документација 09.05.2016.
  do 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у oтвореном поступку ради закључења оквирног споразума набавке услуге: Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и додела државног жига за алкометре, ЈН број 53/16 Документација 06.05.2016.
  do 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге: ОБУКА ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА AMС СПЕЦИЈАЛНОСТИ за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 46/16 Документација
  Питања и одговор
  29.04.2016.
  do 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге: ОБУКА ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА ИРЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ, ЈН број 37/16 Документација
  Питања и одговор
  29.04.2016.
  do 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара:НАБАВКА НАМЕШТАЈА ЗА ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА БАЧ И БАТАЈНИЦА, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, ЈН број 64/16 Документација
  Oдлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору - партија 1, 12.04.2016.
  Обавештење о закљученом уговору - партија 2, 12.04.2016.
  08.04.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара обликованог по партијама: опрема за трагање, спасавање и заштитна опрема за потребе Хеликоптерске јединице Министарства унутрашњих послова (јавна набавка број 59/16) Документација
  Измена конкурсне документације 11.04.2016.
  28.04.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: ЗАСТАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ЈАРБОЛ И КОПЉЕ, JH број 41/16 Документација
  Одговори на питања 01.04.2016.
  Прилог 1. - Грб жандармерије
  Прилог 2. - Грб Министaрствa унутрaшњих пословa
  06.04.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: КОНТРОЛНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД УБОЈНИХ СРЕДСТАВА, ЈН број 39/16 Документација
  05.04.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ: ПРАЋЕЊЕ МЕДИЈА – PRESS CLIPPING, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН број 55/16 Документација
  Одлука о додели уговора 01.04.2016.
  30.03.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Подне облоге, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 40/16 Документација
  Нова документација
  Измена
  Обавештење о продужетку
  Одлука о обустави поступка 06.04.2016.
  31.03.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Форензичка полиграфска опрема за потребе Национално криминалистичко техничког центра Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова JH број 56/16 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документација
  01.04.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Бела техника ЈН-45/16 Документација
  Одговори на питања 23.03.2016.
  Обавештење о обустави поступка
  16.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Асфалтирање унутрашњих саобраћајница комплекса „Царичин Град“ Макиш, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 61/16 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Одлука о додели уговора 24.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 04.04.2016.
  24.03.2016.
  до 12:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација објекта ремонтне хале и Команде IV Одреда Жандармерије у Нишу, ЈН број 42/16 Документација
  Питања и одговор
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 11.04.2016.
  23.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Конзервирано воће и поврће, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 50/16 Документација
  Питања и одговор број 1
  Одлука о додели уговора
  24.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Млеко дуготрајно и млеко чоколадно за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈНброј51/16 Документација
  13.04.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке ради закључења оквирног споразума: фотокопир папир и табулари, ЈН број 33/16 Документација
  Одговори на питања 15.03.2016.
  Нова конкурсна документација
  Појашњење конкурсне документације
  Нови позив конкурсне документације
  Одговори и измена конкурсне документације 22.03.2016.
  Измена 5. и 6. стране конкурсне документације 22.03.2016.
  13.04.2016.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: - Клима уређаји, за потребе Министарства унутрашњих послова - ЈН број 44/16 Документација
  Одлука о обустави поступка
  Обавештење о обустави поступка
  22.03.2016.
  до 10:00
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - NextBiz-49/16 Документација
  Одлука о закључењу оквирног споразума 22.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 04.04.2016.
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму 04.04.2016.
  21.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: потрошни материјал за одржавање хеликоптера (јавна набавка број 47/16) Документација
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  18.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: - Штампарски обрасци, за потребе Министарства унутрашњих послова - ЈН број 38/16 Документација
  Допуна
  Продужење рока
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  21.03.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: потрошни материјал за одржавање хеликоптера (јавна набавка број 47/16) Документација
  18.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: Сервисирање фотокопир апарата, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 35/16 Документација
  Одлука о додели уговора 22.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 25.03.2016.
  21.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација соба, кухиње и сале ресторана СХ „Бежанијска Коса“ ЈН број 43/16 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Одговори на питања
  Одговори на питања 2
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 07.04.2016.
  21.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Набавка хеликоптерске дизалице за спасавање ЈН број 32/16 Документација
  Питања и одговори
  Одговори 2
  Одговори на питања и измена дела конкурсне документације 21.03.2016.
  Нова важећа конкурсна документација 22.03.2016.
  Одговори 23.03.2016.
  Измена конкурсне документације
  Одговори на питања 23.03.2016.
  Одговори на питања 31.03.2016.
  Одлука о додели уговора 11.04.2016.
  05.04.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Колонијал, ЈН-30/16 Документација
  Измена конкурсне документација
  Обавештење о продужењу рока
  06.04.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Пециво замрзнуто, сладолед и поврће замрзнуто за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 29/16 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  04.04.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у oтвореном поступку ради закључења оквирног споразума набавке услуге: Поправка, одржавање, сервисирање, калибрација и додела државног жига за радаре, ЈН број 26/16 Документација
  Одлука о закључењу оквирног споразума 08.04.2016.
  01.04.2016.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: - Папирна и ПВЦ галантерија - ЈН број 34/16 Документација
  Питање и одговор
  01.04.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Хемијска средства за чишћење и материјал за одржавање хигијене за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број36/16 Документација
  Измена конкурсне документације
  Продужење рока
  Питање и одговор
  Измене и допуне у конкурсној докуемнтацији 01.04.2016.
  Нова важећа конкурсна документација од 01.04.2016.
  Продужење рока
  Изменa конкурснe документацијe 06.04.2016.
  Обавештење о продуженом новом року 06.04.2016.
  Допуне и одговори на питања
  Обавештење о продуженом новом року
  14.04.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Млеко пастеризовано и кисело млечни производи, ЈН-18/16 Документација
  Допуна конкурсне документације
  Питање и одговор и измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  04.04.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА : НАБАВКА EЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЈН број 13/16
  Invitation to Tender, ЈН број 13/16
  Документација
  Питања и одговори
  Продужење рока
  06.04.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ И РАЧУНАРСКЕ КОМПОНЕНТЕ СА ОКВИРНИМ СПОРАЗУМОМ, ЈН број 10/16 Документација
  Измена конкурсне документације 04.03.2016.
  Питање и одговор
  Питање и одговор 2
  Питање и одговор 18.03.2016.
  31.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: Рециклажа тонера, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 31/16 Документација
  Питање и одговор
  Одлука o додели уговора 11.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 24.03.2016.
  09.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Уље за ложење за потребе Полицијских управа Министарства унутрашњих послова, ЈН број 23/16 Документација
  Питања и одговори допуна продужење рока
  Продужење рока
  Одлука о додели уговора
  30.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Форензички софтвер „Internet Evidence Finder“ Magnet Forensics или одговарајући, ЈН број 21/16 Документација
  Одлука
  Обавештење о закљученом уговору 23.03.2016.
  04.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавкемале вредности добара: Форензички материјал за потребе Национално криминалистичко- техничког центра Управе криминалистичке полиције, обликована по партијама, ЈН број 27/16 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 22.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 22.03.2016.
  03.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Уље за ложење за потребе седишта Министарства унутрашњих послова, ЈН број 22/16 Документација
  Измена конкурсне документације 26.02.2016.
  Питања и одговори продужење рока.
  Обавештење о продужењу рока.
  Питања и одговори 2
  Одлука о додели уговора 08.04.2016.
  29.03.2016.
  до 12:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара - Месо свеже, маст, трајне и полутрајне прерађевине од меса за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 12/16 Документација
  Питање и одговор
  Питање и одговор 10.03.2016.
  Питање и одговор 14.03.2016.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  Питања и одговори 3
  Питања и одговори 23.03.2016.
  24.03.2016.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Теренска моторна возила за потребе, Министарства унутрашњих послова, ЈН број 24/16 Документација
  Одговори на питања
  Одлука о додели уговора 25.03.2016.
  24.03.2016.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Гориво (нафтни деривати) за потребе Министарства унутрашњих послова – екстерне пумпе, полицијске управе, обликованом по партијама, ЈН број 16/16 Документација
  Обавештење о продужењу рока 24.03.2016.
  Нова конкурсна документација 24.03.2016.
  Измена конкурсне документације и продужење рока 25.03.2016.
  Одлука о додели уговора и обустави 11.04.2016.
  31.03.2016.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Продужење годишње лиценце за „XRY Logical“, за потребе Управе криминалистичке полиције - ЈН број 20/16 Документација
  Допуна конкурсне документације 24.02.2016.
  Обавештење о продужењу рока 24.02.2016.
  Одлука о додели уговора
  01.03.2016.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење пријава у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење пријава I фаза ЈН број 7/16 Документација
  22.02.2016.
  дo 12:00
  ПОЗИВ за подношење пријава у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда I фаза ЈН број 5/16 Документација
  22.02.2016.
  дo 11:00
  ПОЗИВ за подношење пријава у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда I фаза ЈН број 25/16 Документација
  22.02.2016.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење пријава у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење пријава I фаза ЈН број 6/16 Документација
  22.02.2016.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: Изнајмљивање аутомата за воду, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 19/16 Документација
  Одговори на питања 19.02.2016.
  Обавештење о продужењу рока 19.02.2016.
  Одлука о додели уговора 26.02.2016.
  Обавештење о закљученом уговору
  24.02.2016.
  дo 10:00
  ПОЗИВ INVITATION за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке to submission of offers in the open procedure of public procurement (јавна набавка број 14/16) (public procurement number 14/16) Документација
  Одговори на питања
  Одговори на питања 03.03.2016.
  Одговори на питања 07.03.2016.
  Одлука о додели уговора 22.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 29.03.2016.
  17.03.2016.
  дo 09:00
  Реконструкција и адаптација приземља самачког хотела "Бежанијска коса", ЈН број 4/16 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда ЈН број 4/16
  Обавештење о закљученом уговору 25.02.2016.
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности са оквирним споразумом за набавку добара: Фотокопир папир А4 ЈН број 3/16 Документација
  Питања и одговори 08.02.2016.
  Питања и одговори 09.02.2016.
  Одлука о закључењу оквирног споразума 19.02.2016.
  Обавештење о закључењу оквирног споразума 29.02.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 01.03.2016.
  12.02.2016.
  дo 10:00
  RFP 419 Platicevo Security Infrastructure Upgrade Design / Набавка главног пројекта обнове складишне локације Платичево Documentation
  Questions and Answers – 04.02.2016.
  29 February 2016
  by 5:00 PM CET
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: Лиценце за Sophos email protection-advanced mail appliance, за потребе управе за информационе технологије, ЈН број 319/15 Документација
  Одлука о додели уговора 22.01.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 29.01.2016.
  21.01.2016.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара обликованог по партијама: Тонери (јавна набавка број 320/15) Документација
  Питања и одговори 22.01.2016.
  Питања и одговори 27.01.2016.
  Питања и одговори 01.02.2016.
  Измена конкурсне документације 02.02.2016.
  Питања и одговори 05.02.2016.
  Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измена у отвореном поступку јавне набавке
  Измена у отвореном поступку јавне набавке 12.02.2016.
  Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда 12.02.2016.
  Питања и одговори 12.02.2016.
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 23.03.2016.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 25.03.2016.
  11.02.2016.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности и услуга: ЛИЦЕНЦЕ IBM NOTES AND DOMINO, јавна набавка број број 327/15 Документација
  Одлука о додели уговора 19.01.2016.
  Oбавештење о закљученом уговору
  11.01.2016.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: - Реконструкција простора НКТЦ за инсталирање скенирајућег електронског микроскопа у Београду - јавна набавка број 297/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измене конкурсне документације и проглашење неважеће
  Нова важећа конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Одлука о додели уговора 22.01.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 28.01.2016.
  20.01.2016.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у Отвореном поступку са Оквирним споразумом за набавку добара: Резервни делови за моторна возила за потребе ПУ за град Београд Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број 308/15 Документација
  Питања и одговори 25.01.2016.
  Питања и одговори 26.01.2016.
  Питања и одговори 27.01.2016.
  Одлука о закључењу оквирног споразума 19.02.2016.
  Обавештење о закључењу оквирног споразума 15.03.2016.
  Обавештење о закључењу оквирног споразума 15.03.2016.
  01.02.2016.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара - резервни делови за активну и пасивну комуникациону опрему, обликован по партијама, ЈН број 323/15 Документација
  Питања и одговори 18.01.2016.
  Питања и одговори 19.01.2016.
  Питања и одговори 22.01.2016.
  Обавештење о продужењу рока 25.01.2016.
  Измена конкурсне документације 25.01.2016.
  Обавештење о продужењу рока 27.01.2016.
  Одговор и допуна конкурсне документације 27.01.2016.
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - 23.02.2016.
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 26.02.2016.
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 08.03.2016.
  02.02.2016.
  дo 10:00
  Потрошни материјал за машине за персонализацију и ковертирање картичних идентификационих докумената за партију 3 набавка двострано лепљивих трака, ЈН број 325/15 Одлука о додели уговора 29.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Резервни делови за рачунаре и рачунарске компоненте, ЈН број 322/15 Документација
  Одлука о обустави поступка
  Одлука о обустави поступка
  Обавештење о обустави отвореног поступка
  28.01.2016.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у Отвореном поступку са Оквирним споразумом за набавку добара: Резервни делови за моторна возила за потребе Седишта Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број 307/15 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 11.01.2016.
  Oдговор 19.01.2016.
  Oдговори 25.01.2016.
  Одлука о закључењу оквирног споразума 17.02.2016.
  Одлука о закљученом оквирном споразуму - путничка возила 15.03.2016.
  Одлука о закљученом оквирном споразуму - аутобуси,теретна, теренска... 15.03.2016.
  28.01.2016.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Одржавање мултифункционалних уређаја и штампача великог капацитета обликована по партијама, ЈН број 303/15 Документација
  Одлука о додели уговора 19.01.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 29.01.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 01.02.2016.
  Обавештење о закљученом уговору-Партија2 02.02.2016.
  12.01.2016.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге – Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење радова на реконструкцији и надградњи објекта полицијске бригаде – Требевићка 10, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 248/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока 22.01.2016.
  Нова конкурсна документација 22.01.2016.
  Обавештење о продужењу рока 25.01.2016.
  Нова конкурсна документација 25.01.2016.
  Одлука о додели уговора 24.02.2016.
  Обавештење о закљученом уговору 07.03.2016.
  28.01.2016.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга обликованог по партијама: - Сервис ванбродских мотора за потребе Жандармерије Министрства унутрашњих послова - јавна набавка број 262/15 Документација
  Oдлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  Обавештење о закљученом уговору за партију 3
  31.12.2015.
  дo 10:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ: Наоружање и војна опрема, ЈН број 326/15, I фаза Документација 04.01.2016.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге са оквирном споразумом обликоване по партијама: Организовани превоз радника за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 233/15 Документација
  Питања и одговори 31.12.2015.
  Питања и одговори
  Питања и одговори 11.01.2016.
  Питања и одговори 13.01.2016.
  Питања и одговори 14.01.2016.
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 15.01.2016.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Одлука о закључењу оквирног споразума 22.02.2016.
  22.01.2016.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у oтвореном поступку ради закључења оквирног споразума набавке добара: Потрошни материјал - ДНК реагенси, ЈН број 309/15 Документација
  Одлука о закљученом уговору
  Обавештење о закљученом уговору 23.02.2016.
  21.01.2016.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности (јавна набавка број 282/15) Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 31.12.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 12.01.2016.
  Обавештење о додели уговора 26.01.2016.
  Обавештење о закљученом уговору
  18.01.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Вода газирана и негазирана (јавна набавка број 324/15) Документација
  Одлука о додели уговора 21.01.2016.
  Обавештење о закљученом уговору
  18.01.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Реконструкција и адаптација приземља самачког хотела „Бежанијска коса“, за потребе Министарства унутрашњих послова (јавна набавка број 321/15) Документација
  Одговори на питања
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о обустави поступка 25.01.2016.
  19.01.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Грађевинско – занатски радови на адаптацији станова – стан бр. 5, у улици Трг ослобођења бр.7 у Ади, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 316/15 Документација
  Одлука о додели уговора 25.12.2015.
  Oбавештење о закљученом уговору
  23.12.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА, Адаптација и прилагођавање простора за специјалне гасове за потребе УКП-НКТЦ у објекту Бул. Деспота Стефана 107, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 300/15 Документација
  Измена конкурсне документације и обавештење о продужењу рока 17.12.2015.
  Нова конкурсна документација 17.12.2015.
  Одлука о додели уговора 30.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 28.01.2016.
  24.12.2015.
  do 09:00
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда - Надоградња, калибрација и додела државног жига за ручне радре, ЈН број 299/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  25.12.2015.
  do 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности (јавна набавка број 317/15) Документација
  Одговори на питања 16.12.2015.
  Одлука о додели уговора 25.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  18.12.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: Услуга Теленор један мрежа (Direct link), ЈН број 261/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  17.12.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Теренска моторна возила и ручне радио станице и резервне батерије, обликованом по партијама, за потребе, Министарства унутрашњих послова, ЈН број 313/15 Документација
  Одговори на питања
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Нова важећа конкурсна документација
  Одговори на питања
  Појашњење конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Одлука о обустави за Партију 1 и додели за партију 2 19.01.2016.
  Обавештење о обустави поступка за Партију 1
  Обавештење о закљученом уговору за Партију 2
  14.01.2016.
  do 09:00
  Позив за подношење понуда у поступку јавнe набавкe мале вредности: Лиценце за Proxy сервер за потребе управе за информационе технологије,ЈН број 290/15 Документација
  Одлука о додели уговора 23.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 31.12.2015.
  17.12.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Поправка кровне конструкције и замена кровног покривача на објекту „Камена зграда“, у оквиру комплекса Другог одреда Жандармерије у Београду, булевар Патријарха Павла бб, ЈН број 310/15 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 11.12.2015.
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  15.12.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација крова објекта ПУ Нови Сад – ул. краља Петра I, бр. 11, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број ЈН Број 311/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  16.12.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација санитарних чворова у објекту одмаралишта „Нарцис“ на Златибору, ЈН број 312/15 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 11.12.2015.
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 28.12.2015.
  15.12.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Контрола безбедности хране, санитарни преглед запослених обликована по партијама ЈН број 296/15 Документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Одговор на питање
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 22.02.2016.
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 25.02.2016.
  14.01.2016.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Санација опреме у котларници ПС Врбас ЈН број 314/15 Документација
  Питање и одовор
  Питање и одговор 14.12.2015.
  Обавештење о продужењу рока 14.12.2015.
  Нови позив за подношење понуда 14.12.2015.
  Измена конкурсне документације 14.12.2015.
  Одлука о додели уговора 21.12.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  17.12.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Сервисирање и баждарење вага (јавна набавка број 293/15) Документација
  Одлука о додели уговора 15.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 28.12.2015.
  14.12.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Реконструкција простора НКТЦ за дактилоскопију и чување трагова у Београду, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број ЈН Број 298/15 Документација
  Питања и одговори
  Одлука о додели уговора 23.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 31.12.2015.
  14.12.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Одржавање хидрантске инсталације у објектима МУП-а у Београду ЈН број 281/15 Документација
  Oдлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  11.12.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - I фаза - ЈН 305/15 Документација
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 21.12.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Нова конкурсна документација 21.12.2015.
  Обавештење о обустави преговарачког поступка
  25.12.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Израда главног пројекта хидрантске мреже у објекту ПУ Зрењанин, ЈН број 301/15 Документација
  Oдлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  14.12.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење пријава: Делови за униформе за САЈ, ЈН број 304/15 - I фаза Документација 11.12.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Грађевинско - занатски радови на формирању просторија за смештај опреме из донације за потребе ОКП ПУ Чачак, ЈН број 252/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Шеме столарије и браварије
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  11.12.2015.
  до 10:00
  Објава позива и конкурсне документације у поступку ЈНМВ радова: Грађевинско-занатски радови на адаптацији станова-стан број 33 у улици Млинска бр.8 у Бачкој Тополи, ЈН број 279/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  10.12.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење пријава у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда - I фаза - ЈН 302/15 Документација 07.12.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге – aнгажовање експерта и пружање помоћи, за потребе Министарства унутрашњих послова (јавна набавка број 291/15) Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  27.11.2015.
  до 09:00
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ БРОЈ 166/2015
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација дела крова објекта ауторадионице у Цвијићевој улици у Београду, ЈН број 284/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  02.12.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – Набавка новог расхладног агрегата уз реконструкцију расхладне подстанице објекта седишта Интерпола-Еуропола, Теразије 41, за потребе Министарства унутрашњих послова (ЈН број 251/15) Документација
  Питања и одговори
  Одлука о додели уговора 09.12.2015.
  Oбавештење о закљученом уговору.
  01.12.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – Санација санитарних чворова у објекту Управе граничне полиције, за потребе Министарства унутрашњих послова (ЈН број 211/15) Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 22.12.2015.
  30.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: Праћење медија – press clipping, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 292/15 Документација
  Одлука о додели уговора 21.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 30.12.2015.
  26.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Замена дотрајалих канализационих инсталација објекта ПУ Нови Сад, улица Краља Петра I број 11, ЈН број 283/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  27.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација делова крова, фасадне и унутрашње столарије у објекту ПУ Зајечар, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број ЈН Број 289/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  26.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Реконструкција постојеће опреме топловодне котларнице објекта ПС Лучани у Гучи, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 254/15 Документација
  Питања и одговори 1 18.11.2015.
  Питања и одговори 2 18.11.2015.
  Питања и одговори 3 18.11.2015.
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  23.11.2015.
  до 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЈН број 219/15 Документација
  Питања и одговори 18.11.2015.
  Питања и одговори 19.11.2015.
  Одлука о обустави поступка.
  Обавештење о обустави поступка
  23.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка плакета и промотивног материјала, за потребе Министарства унутрашњих послова, јавна набавка број 119/15 Документација
  Одговори на питања 17.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  20.11.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда обликована по партијама -I фаза- , ЈН-294/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 16.11.2015.
  Питања и одговори 17.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 22.12.2015.
  20.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Партерно уређење објекта „Царичин град – Анекс 2“, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број ЈН Број 273/15 Документација
  Обавештење о продужењу рока 12.11.2015.
  Нова конкурсна документација 12.11.2015.
  Питања и одговори 12.11.2015.
  Питања и одговори 13.11.2015.
  ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  18.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова Санација крова објекта ПУ Нови Сад – ул. краља Петра I, бр. 11, за потребе Министарства унутрашњих послова, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 253/15 Документација
  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  18.11.2015.
  до 10:00
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Канцеларијски материјал, ЈН број 287/15 Документација
  Измена конкурсне документације 12.11.2015.
  Обавештење о продужењу рока 12.11.2015.
  Обавештење о продужењу рока 20.11.2015.
  Нова конкурсна документација 20.11.2015.
  Одлука о додели уговора
  24.11.2015.
  до 10:00
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Тонери, јн број 288/15 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 13.11.2015.
  Документација
  Измана конкурсне документације 13.11.2015.
  Питања и одговори 13.11.2015.
  Питања и одговори 17.11.2015.
  Питања и одговори 2 17.11.2015.
  Питања и одговори 3 17.11.2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 20.11.2015.
  Обавештење о додели уговора 25.11.2015.
  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  18.11.2015.
  до 09:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ: Услуга 3000 - часовне инспекције компонената на хеликоптеру типа АБ212 (набавкa у области одбране и безбедности), ЈН број 286/15 Документација 19.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Адаптација стана број 25 у улици Данила Киша број 6 у Бору, ЈН број 270/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Oбавештење о закљученом уговору
  18.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација санитарних чворова у објекту одмаралишта „Нарцис“ на Златибору, ЈН број 272/15. Документација
  Питања и одговори 10.11.2015.
  Питања и одговори 2 10.11.2015.
  Одлука о обустави поступка 24.11.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  13.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Израда главног пројекта хидрантске мреже у објекту ПУ Зрењанин, ЈН број 250/15 Документација
  Одлука о обустави поступка 18.11.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  16.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Поправка кровне конструкције и замена кровног покривача на објекту „Камена зграда“, у оквиру комплекса Другог одреда Жандармерије у Београду, булевар Патријарха Павла бб, ЈН број 249/15 Документација
  Питања и одговори 09.11.2015.
  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  12.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге са оквирном споразумом обликоване по партијама: Одржавање хигијене по Полицијским Управама за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 260/15 Документација
  Измена
  Измена конкурсне документације 19.11.2015.
  Измена 23.11.2015.
  Питања и одговори 23.11.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Питања и одговори 26.11.2015.
  Измена 26.11.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 26.11.2015.
  Одлука о закључењу оквирног споразума 24.12.2015.
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму
  03.12.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке (јавна набавка број 143/15) Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  27.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Сервис RT – PCR 7500 инструмента, ЈН број 274/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 19.11.2015.
  09.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: реконструкција и адаптација приземља самачког хотела „Бежанијска коса“, за потребе Министарства унутрашњих послова (јавна набавка број 264/15) Документација
  Одговори на питања 09.11.2015.
  Питања и одговори 12.11.2015.
  Питања и одговори 23.11.2015.
  Одлука о обустави поступка
  Обавештење о обустави поступка
  26.11.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Израда монтажног објекта у ПО Луковска Бања, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 259/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  27.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова - Куповина и постављање нових модуларних контејнера у базама у копненој зони безбедности, јавна набавка број 85/15 Документација
  Питања и одговори 04.11.2015.
  06.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Реконструкција и адаптација дела објекта ПС Нови Кнежевац, формирање шалтер сале – 1 фаза, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 257/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 15.12.2015.
  26.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова: Грађевинско занатски радови за адаптацију станова-8 станова у стамбеном објекту у србобрану, ул. Милоша Обилића бр. 82, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 247/15 Документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Одлука о додели уговора
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  26.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – нови расхладни водени агрегат за потребе замене неисправног у објекту седишта, Пап Павла 46 у Новом Саду, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 256/15 Документација
  Питања и одговори 02.11.2015.
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 18.11.2015.
  03.11.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Вода газирана и негазирана (јавна набавка број 277/15) Документација
  Питања и одговори 03.11.2015.
  Одлука о обустави поступка 02.12.2015.
  Обавештење о обустави поступка
  25.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза- ЈН-275/15 Документација
  Измена документације 27.10.2015.
  Одлука о признавању квалификације 05.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору.
  02.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза- ЈН-266/15 Документација
  Измена конкурсне документације 27.10.2015.
  Одлука о признавању квалификације 05.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору.
  02.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација стана број 30 у Бачкој Тополи у улици Млинска број 8, ЈН број 276/15 Документација
  Одлука о додели уговора 02.11.
  Обавештење о закљученом уговору 13.11.2015.
  30.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга Одржавање простора у објектима „Интеркомерц“-а у Београду, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 278/15 Документација
  Питања и одговори 22.10.2015.
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  30.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Пилеће месо, ЈН број 268/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 24.12.2015.
  18.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Риба конзервирана, ЈН број 269/15 Документација
  Питања и одговори 21.10.2015.
  Питања и одговори 23.10.2015.
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 24.12.2015.
  18.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Уградња расхладног ормана за потребе сервер сале ТЕТРА система – „Ц“ ламела Кнеза Милоша 103, ЈН број 265/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  28.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: - Опрема за спасавање на води и под водом за потребе специјализованих јединица цивилне заштите Сектора за ванредне ситуације, јавна набавка број 255/15 Документација
  Питања и одговори 16.10.2015.
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 1. КОМПЛЕТ ОПРЕМА ЗА РОНИОЦЕ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 2. РИБАРСКИ КОМБИНЕЗОН
  22.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге Сервисирање уређаја за форензику рачунара „Forensic Talon Logicube“ за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН-271/15 Документација
  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  22.10.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНЕ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈУ И КОВЕРТИРАЊЕ КАРТИЧНИХ ДЕНТИФИКАЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, ЈН број 230/15 Документација
  Питања и одговори
  Одговор и измена конкурсне документације
  Одговор и измена
  Одговор и измена 04.11.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Одговор, измена и допуна 06.11.2015.
  Одговори на питања 10.11.2015.
  Одлука о додели уговора за партију 1,2 и обустави за партију 3
  Обавештење о обустави поступка за партију 3 - 15.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  Обавештење о закљученом уговору - партија 1
  16.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА Интервентна униформа за потребе Управе криминалистичке полиције, Министарства унутрашњих послова, ЈН број 189/15 Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  12.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – Сезонски сервис опреме котларница и топлотних подстаница за грејну сезону 2015/2016 на територији Републике Србије – 18 Полицијских управа, за потребе Министарства унутрашњих послова ,ЈН број 267/15 Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 14.10.2015.
  Питања и одговори 14.10.2015.
  Питања и одговори 15.10.2015.
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  21.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Транспортне услуге, јавна набавка број 223/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  19.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Набавка новог расхладног ормана у систем сали везе, П.Павла Нови Сад, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број ЈН Број 258/15 Документација
  Одговори на питања 14.10.2015.
  Одлука о додели уговора 27.10.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  19.10.2015.
  до 10:00
  Јавна набавка за ИЦТ опрему за превенцију и заштиту од пожара
  "Adriatic Holistic Forest Fire Protection" Ref: 1str./0001/fb16/1 – TD6

  Supply of ICT equipment for fire prevention and protection
  "Adriatic Holistic Forest Fire Protection" Ref: 1°str./0001/fb16/1 – TD6
  Invitation to tender
  Instruction to tenderers
  Provisional/Final Acceptance Certificate
  Draft Contract
  Special Conditions
  Annex I General conditions
  Annex II + III Technical Specifications + technical offer
  Annex IV Budget breakdown (Model financial offer)/a>
  Annex V Model Performance Guarantee
  Annex V Pre- financing Guarantee
  Financial Identification
  Legal entity - Individual
  Legal entity - Private company
  Legal entity - Public entity
  Summary
  Administrative Compliance Grid
  Evaluation Grid
  Tender form for a supply contract
  CORRIGENDUM No: 1
  CLARIFICATIONS
  CONTRACT AWARD NOTICE
  29.10.2015.
  do 14:30
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Воће и поврће свеже и сушено, ЈН број 243/15 Документација
  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
  ИЗЈАВА O ОСТВАРЕНОМ ПРОМЕТУ ДОБАРА
  Питања и одговори 13.10.2015.
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  02.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга: Услуга сервисирања, одржавања и поправке кварова аналитичких инструмената и радних станица, ЈН број 183/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 - 22.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 22.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 22.12.2015.
  02.11.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: - Молерски материјал - јавна набавка број 224/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  12.10.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге Сервисирање апарата за заштиту дисајних органа марке ''DRAGER'' за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН-215/15 Документација
  Питања и одговори и измена конкурсне документације 29.09.2015.
  Одлука о додели уговора
  08.10.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза- ЈН-154/15 Документација 05.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Антифриз, за потребе Миниистарства унутрашњих послова, ЈН број 246/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  02.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда за набавку добара у области одбране и безбедности: „Делови за опремање аутоматске пушке АК-47"ЈН број 165/15, I фаза“ Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о закљученом уговору 19.11.2015.
  05.10.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛИМА И НЕПОКРЕТНОСТИМА МУП РС, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, ЈН број 179/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  22.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Адаптација станова: станови број 2 и 7, ламела 11, стамбеног насеља „Плажа“ у Зајечару ЈН број 239/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  01.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – Радови на санацији објекта и замена кровних прозора управне зграде 1 НЦ „Макиш“, за потребе Министарства унутрашњих послова (ЈН број 245/15) Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока 28.09.
  Ново обавештење о продужењу рока 30.09.
  НОВА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30.09.
  Обавештење о закљученом уговору 02.11.
  05.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Ватрогасна црева и млазнице, обликован по партијама : ПАРТИЈА 1. – Ватрогаснацревазагашењепожара ПАРТИЈА 2. – Ватрогаснаопрема загашењепожара, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 214/15 Документација
  Питања и одговори 28.09.2015.
  Одлука о додели уговора 08.10.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 1
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Партија 2
  29.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Лекови за коње и псе , обликована по партијама: Партија 1 – Добра (лекови и др.) за службене коње, Партија 2 –Добра (лекови и др.) за службене псе и Партија 3 – Услуге за службене псе (јавна набавка број 195/15) Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
  25.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Адаптација станова, стан бр.33 у улици Млинска бр.8, у Бачкој Тополи, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 238/15 Документација
  Образац понуде
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Одлука о обустави поступка
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  29.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: Одржавање објекта „Царичин град“ на Макишу, ЈН број 222/15 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 18.09.2015.
  Питања и одговори 21.09.2015.
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  23.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: - Потрошни материјал (стерилне заштитне рукавице) - јавна набавка број 221/15 Документација
  Питања и одговори 21.09.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  Одлука о додели уговора
  24.09.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза- ЈН-240/15 Документација
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о обустави поступка
  24.09.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности (јавна набавка број 237/15) Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 09.10.2015.
  24.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза-ЈН-235/15 Документација
  Измене у преговарачком поступку
  21.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – резервисана јавна набавка: мајице, за потребе Жандармерије ЈН број 232/15 Документација
  Одлука о додели уговора 06.10.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  28.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: ЗАШТИТНИ СЕТ ЗА ГАШЕЊЕ ШУМСКИХ ПОЖАРА, МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 209/15 Документација
  Питања и одговори 01.10.2015.
  Одговор на питање бр. 2.
  Одговор на питање бр. 3.
  Одлука о додели уговора 26.10.2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 04.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 08.03.2016.
  12.10.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге поправке чамаца и мотора, поправка ванбродског мотора Evinrude E-TEC 90, ЈН број 228/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Одлука о додели уговора
  21.09.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – Санација оштећења на објекту ПС Обреновац настала током поплава, за потребе Министарства унутрашњих послова (ЈН број 90/15) Документација
  Нова важећа конкурсна документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 08.10.2015.
  12.10.2015.
  до 10:00
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ЈН-236/2015
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: - Поткивање коња - јавна набавка број 213/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење закљученом уговору
  17.09.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Потрошни материјал папирне кесе од натрон папира са штампом разних величина, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 231/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  22.09.2015.
  до 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – Сервисирање хидрауличног развалног алата, ЈН број 220/15 Документација
  Нова важећа конкурсна документација
  Одлука о додели уговора
  17.09.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавкемале вредности добара: Набавка потрошног материјала (стерилни брисеви) (јавна набавка број 229/15) Документација
  Измена конкурсне документације
  Измена конкурсне документације 08.09.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 25. 09. 2015.
  21.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: - Санација кровног покривача oд последица невремена на објекту ПИ Север и ПУ Панчево - јавна набавка број 226/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  15.09.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, добара: Резервни делови за Alcatel телефонске централе, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 208/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  11.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Преправке теретних возила у специјална ватрогасна возила за шумске пожаре, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 159/15 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  16.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: Услуга санације хангарских врата, ЈН број 227/15 Документација
  Питања и одговори
  Одлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору
  11.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Обука пилота - теоријска обука за стицање овлашћења IR (H), (IR (H) Modular Course - Theoretical Knowledge), ЈН број 193/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  Обавештење закљученом уговору
  11.09.2015.
  до 10:00
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ ЈН-225/2015
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Реконструкција и доградња објекта ОВС Сремска Митровица, за потребе СВС Министарства унутрашњих послова, ЈН број 158/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  14.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, добара: Набавка механизма штамбиља за оверу путних исправа, ЈН број 186/15 Документација
  Нова важећа конкурсна документација
  Обавештење о продужењу рока за доставу понуда Обавештење закљученом уговору
  15.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара обликоване по партијама: зимски пнеуматици, за потребе Министарства унутрашњих послова (јавна набавка број 207/15) Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Питања и одговори 28.09.2015.
  Обавештење о продужењу рока 29.09.2015.
  НОВА ВАЖЕЋА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  Питања и одговори 29.09.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 09.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 09.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 09.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 09.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 09.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 09.11.2015.
  Одлука о измени уговора 4
  Одлука о измени уговора 5
  Одлука о измени уговора 6
  05.10.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Шећер кристал, ЈН број 25/15 Документација Обавештење закљученом уговору
  07.09.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза-, ЈН-218/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 09.10.2015.
  07.09.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Ангажовање странoг експерта за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 15/14 Документација
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  03.09.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ: Реконструкција котларнице, топловода и инсталација грејања у објектима САЈ „13. мај“ у Батајници -I фаза-, ЈН-184/15 Документација
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  07.09.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: Поправка возила марке „BMW 750 IL“, ЈН број 217/15 Документација
  Одлука о додели уговора
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  04.09.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Резервни делови за ронилачке апарате за потребе Жандармерије, Министарства унутрашњих послова ЈН број 145/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору - Партија1
  Обавештење о закљученом уговору - Партија2
  Обавештење о закљученом уговору - Партија3
  23.09.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге, oбликоване по партијама – продужење претплате на техничку документацију за одржавње хеликоптера, за потребе Министарства унутрашњих послова (јавна набавка број 216/15) Документација
  Обавештење о закљученом уговору партија 1.
  Обавештење о закљученом уговору партија 2.
  28.08.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: Набавка лиценце NOD 32 Antivirus за радне станице Интернет/Интранет, ЈН број 212/15 Документација
  Обавештење о продужењу рока 27.08.2015.
  Обавештење о продужењу рока 31.08.2015.
  Питања и одговори 31.08.2015.
  Питања и одговори 04.09.2015.
  Одлука о додели уговора
  Обавештење закљученом уговору
  08.09.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара Конзервирани месни производи и готова јела (јавна набавка број 192/15) Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 27.08.2015.
  Измене и допуне конкурсне документације 02.09.2015.
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
  Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права
  22.09.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ у поступку јавне набавке мале вредности радова: Радови на адаптацији и пренамени постојећег простора у канцеларијски простор, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 198/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  26.08.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Санација објекта гараже ВСЧ Пирот, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 169/15 Документација
  Питања и одговори
  Проглашење конкурсне документације неважећом 24.08.2015.
  Нова конкурсна документација 24.08.2015.
  Обавештење о продужењу рока 24.08.2015.
  Питања и одговори 28.08.2015.
  Питања и одговори 28.08.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  03.09.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Грађевинско –занатски радови на адаптацији станова - стан бр.9, у Улици 23, кућа III, на локацији “Обреж“ Атеница, у Чачку, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 185/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  24.08.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге – штампање часописа „ПОЛИЦИЈА ДАНАС“, за потребе Министарства унутрашњих послова (јавна набавка број 187/15) Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  21.08.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Храна и простирка за службене коње, обликована по партијама: Партија 1 – Зоб, Партија 2 – Сено и Партија 3 – Слама (јавна набавка број 194/15) Документација
  Обавештење о закљученом уговору Партија 1-Зоб
  Обавештење о закљученом уговору Партија 2-Сено
  Обавештење о закљученом уговору Партија 3-Слама
  24.08.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза-, ЈН-197/15 Документација
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  24.08.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза-, ЈН-196/15 Документација
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  24.08.2015.
  do 10:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ: Завршетак изградње новог објекта ПС Бач, ЈН број 205/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  17.08.2015.
  do 09:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА НАБАВКУ РАДОВА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ: Завршетак изградње новог објекта ПО Батајница, ЈН број 206/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  17.08.2015.
  do 09:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза- , ЈН-203/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  17.08.2015.
  do 10:00
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ БРОЈ 202/2015 Обавештење закљученом уговору
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ: Набавка потрошног материјала и алата за хеликоптере, за потребе Хеликоптерске јединице, ЈН број 190/15 I фаза Документација 17.08.2015.
  do 10:00
  Јавна набавка мале вредности - набавка услуга – Обука летачког особља-руководеће особље АТО у “Aviation Quality Services GmbH” Frankfurt, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 188/15 Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  17.08.2015.
  do 10:00
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН број 201/15 Документација
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  19.08.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Месо свеже, маст, трајне и полутрајне прерађевине од меса, ЈН број 101/15 Документација
  Питања и одговори 17.08.2015.
  Питања и одговори 18.08.2015.
  Питања и одговори 20.08.2015.
  Питања и одговори 27.08.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 03.09.2015.
  Обавештење о продужењу рока 03.09.2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 20.01.2016.
  Обавештење о обустави поступка 05.04.2016.
  10.09.2015.
  до 10:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ: Поправка регулатора горива и снаге за хеликоптер типа Bell 206, за потребе Хеликоптерске јединице, ЈН број 191/15, 1 фаза Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  13.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Читач биометријских докумената, ЈН број 149/15 Документација
  Питања и одговори 21.08.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације 21.08.2015.
  Измена конкурсне документације 24.08.2015.
  Питања и одговори 04.09.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 21.10.2015.
  07.09.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке радова – Санација крова изнад стана у Краљеву у ул. Октобарских жртава бр. 18, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 173/15 Документација
  Измена конкурсне документације 06.08.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  13.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ у поступку јавне набавке мале вредности радова: Партерно уређење објекта ПС Уб, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 120/15 Документација
  Питања и одговори - појашњења 04.08.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 28.08.2015.
  11.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Средства РХБ заштите за личну заштиту и деконтаминацију, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 134/15 Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
  07.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: хемијско-токсиколошки преглед крви или крви и урина на садржај алкохола и теста на психоактивне супстанце, ЈН број 129/15 Документација 06.08.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Израда конзолног рама, ЈН број 178/15 Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  10.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Партерно уређење објекта „Царичин град“ – Анекс 2, ЈН број 174/15 Документација
  Питања и одговори 03.08.2015.
  Питања и одговори 04.08.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Одлука о обустави поступка
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  10.08.2015.
  до 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА Мајице за потребе Жандармерије ЈН број 125/15 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 31.07.2015.
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  17.08.2015.
  до 09:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: СТОЛОВИ И КЛУПЕ, ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЈН број 157/15 Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  03.08.2015.
  до 10:00
  ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА: Набавка потрошног материјала ( стерилне рукавице), за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 153/15 Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  03.08.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Набавка батерија, пуњивих, алкалних, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 176/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације 30.07.2015.
  Нова важећа конкурсна документација 30.07.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  06.08.2015.
  до 10:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ: Завршетак изградње новог објекта ПС Бач, ЈН број 180/15 - I фаза Документација
  Обавештење о обустави поступка 05.08.2015.
  31.07.2015
  до 10:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА НАБАВКУ РАДОВА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И БЕЗБЕДНОСТИ: Завршетак изградње новог објекта ПО Батајница, ЈН број 181/15 - I фаза Документација
  Обавештење о обустави поступка 05.08.2015.
  30.07.2015.
  до 10:00
  Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда за набавку услуге у области одбране и безбедности: Интервентна униформа, ЈН 146/15, I фаза Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о обустави поступка 26.01.2016.
  11.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге – Ремонт лифта у ПС Савски Венац, за потребе Министарства унутрашњих послова (ЈН број 97/15) Документација
  Питања и одговори 1
  Питања и одговори 2
  Питања и одговори 3
  Питања и одговори 21.07.25015.
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 6
  Питања и одговори 7
  Обавештење закљученом уговору
  03.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда из области одбране и безбедности: репарација заштитних балистичких прслука-панцира -I фаза-, ЈН-182/15 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  31.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавкемале вредности добара: Набавка државних застава са грбом (јавна набавка број 175/15) Документација
  Одговори на питања 21.07.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  27.07.2015
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Гориво(нафтни деривати) за потребе министарства унутрашњих послова, обликована по партијама јн 92/15 Документација
  Измена од 15.06.
  Измена од 29.05.
  Одговори на питања
  Обавештење о закљученом уговору 1.
  Обавештење о закљученом уговору 2.
  Обавештење о обустави поступка.
  INVITATION to Submission of Offers in the Open Procedure of Goods Public Procurementin Lots (public procurement number jn 92/15)
  Одржавање система за припрему података за персонализацију путних исправа и система за персонализацију путних исправа и система за персонализацију идентификационих докумената шифра поступка ОПС/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору партија 1.
  Обавештење о закљученом уговору партија 2.
  Обавештење о закљученом уговору партија 3.
  24.08.2015
  до 10:00
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Одржавање система за припрему података за персонализацију путних исправа и система за персонализацију путних исправа и система за персонализацију идентификационих докумената
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ: Оправка регулатора снаге за хеликоптере Bell 206 B , за потребе Хеликоптерске јединице, ЈН број 164/15 I фаза Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда за набавку услуга
  20.07.2015
  до 10:00
  Поступак јавне набавке мале вредности, набавка радова Градјевинско занатски радови на адаптацији стана бр.1 у Доситејевој улици, Бела Црква., ЈН 170/15. поступку јавне набавке мале вредности, набавка радова Градјевинско занатски радови на адаптацији стана бр.1 у Доситејевој улици, Бела Црква., ЈН 170/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  22.07.2015.
  до 10:00
  Јавне набавке мале вредности добара: Сува ронилачка и спасилачка одела, за потребе Жандармерије, ЈН број 161/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Питања и одговори 04.08.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 25.08.2015.
  05.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: НАБАВКА AKУМУЛАТОРА, МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 55/15 Документација
  Одговори на питања 24.07.2015.
  Одговори на питања 29.07.2015.
  Одговори на питања 31.07.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  12.08.2015
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза-, ЈН-168/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда за набавку услуга
  20.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге – Обука летачког особља у Немачкој, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 163/15 Документација 17.07.2015
  до 12:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Приколице за чамце, у 2015. години за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 156/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  20.07.2015.
  до 10:00
  Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара, обликована по партијама (јавна набавка број 122/15) набавка канцеларијског материјала за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН БРОЈ 122/15 Документација
  Измене и одговори на питања 20.07.2015.
  Измена конкурсне документације 21.07.2015.
  Измена конкурсне документације 23.07.2015.
  Нова важећа конкурсна документација 23.07.2015.
  Питања и одговори 23.07.2015.
  Питања и одговори 29.07.2015.
  Питања и одговори 31.07.2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 1
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 2
  05.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавкемале вредности услуга: Сервис и поправка ванбродских мотора за потребе специјализованих јединица Цивилне заштите Сектора за ванредне ситуације“, ЈН број 167/15 Документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације 24.07.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  30.07.2015.
  до 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - набавка услуга – Обука летачког особља у Холандији, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 162/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  17.07.2015.
  до 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА Поправка, одражавање, сервисирање, калибрација и додела дрзавног жига за ручне радаре, ЈН 79/15 Документација
  Измена конкурсне документације 22.07.2015.
  Питања и одговори 05.08.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације 05.08.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  12.08.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Риба замрзнута и свежа, обликована у партије за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 151/15 Документација
  Допуна конкурсне документације
  Обавештење о обустави поступка
  18.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара обликоване по партијама: тонери (јавна набавка број 171/15) Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 23.07.2015.
  Питања и одговори 24.07.2015.
  Oбавештење о продужењу рока.
  Oбавештење о продужењу рока.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 01.09.2015.
  НОВА ВАЖЕЋА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 01.09.2015.
  Одговори на питања 01.09.2015.
  Одговори на питања 01.09.2015.
  Ново обавештење о продужењу рока 03.09.2015.
  Нова измена конкурсне документације 03.09.2015.
  Питања и одговори 03.09.2015.
  Питања и одговори 04.09.2015.
  Питања и одговори 04.09.2015. - 2
  Питања и одговори 07.09.2015.
  Питања и одговори 07.09.2015.
  Питања и одговори 04.09.2015.
  Питања и одговори 07.09.2015.
  Питања и одговори 07.09.2015.
  Питања и одговори 08.09.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 09.09.2015.
  Питања и одговори II 09.09.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 08.10.2015.
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 23.12.2015
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 23.12.2015
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - 23.12.2015
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 25.02.2016
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 07.03.2016
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 10.03.2016
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 10.03.2016
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 4 - 10.03.2016
  14.09.2015.
  do 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности (јавна набавка број 160/15) Документација
  Питања и одговори 09.07.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 07.08.2015.
  16.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у Отвореном поступку са Оквирним споразумом за набавку добара: Резервни делови за возила полицијских управа 1-26 возила за потребе Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама,ЈН број144/15 Документација
  Појашњење конкурсне документације
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 2
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 3
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 4
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 5
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 6
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 7
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 8
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 9
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 10
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 11
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 12
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 13
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 14
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 15
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 16
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 17
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 18
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 19
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 20
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 21
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 22
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 23
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 24
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 25
  Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 26
  14.08.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Угаљ мрки, гранулација коцка 30-65 мм, запотребе Министарства унутрашњих послова, обликована по партијама, број ЈН 123/15 Документација
  Измена конкурсне документације 23.07.2015.
  Обавештење закљученом уговору за партију 1
  Обавештење закљученом уговору за партију 3
  Обавештење закљученом уговору за партију 5
  Обавештење закљученом уговору за партију 2
  Обавештење закљученом уговору за партију 4
  Обавештење закљученом уговору за партију 6
  12.08.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза- ЈН-147/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о обустави преговарачког поступка
  16.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Напртњаче за гашење пожара, ЈН број 135/15 Документација
  Питања и одговори 13.07.2015.
  Питања и одговори 15.07.2015. Питања и одговори 16.07.2015.
  28.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда -I фаза-, ЈН-140/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење закљученом уговору
  13.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара : Батерије за аналогне ручне радио станице, ЈН број 150/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  10.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 152/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  Обавештење о закљученом уговору за партију 3
  Обавештење о закљученом уговору за партију 4
  29.07.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: „Сервисирање УПС уређаја APC SUVTP40KH4“, јавна набавка број 141/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о закљученом уговору
  07.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Набавка опреме за дигитализацију система интерне телевизије Полицијске управе за град Београд / хитне, додатне и непредвиђене набавке и клима уређаје за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 107/15 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  06.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, радова:Санација стана у ул. Обалских радника бр. 25/24 , за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 139/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 17.07.2015.
  03.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Закуп пословног простора у Нишу за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 131/15 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  06.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – потрошни материјал телефонског система, за потребе Министарства унутрашњих послова (јавна набавка број 128/15) Документација
  Измена конкурсне документације
  Одговор на питања
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Решење о усвајању захтева за заштиту права 06.08.2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 24.08.2015.
  15.07.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – Радови на хитној интервенцији санације водоводне инсталације у дворишту објекта ПС у Инђији, за потребе Министарства унутрашњих послова (ЈН број 142/15) Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о закљученом уговору
  07.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавкемале вредности добара: Фотокопир апарати (јавна набавка број 93/15) Документација
  Појашњење
  Одлука о измени уговора
  01.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Сервисирање и баждарење радиолошких детектора за потребе специјализованих јединица цивилне заштите, Сектора за ванредне ситуације, Министарства унутрашњих послова, ЈН број 138/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о закљученом уговору
  06.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: НАБАВКА ИНФОРМАТИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ CDF AПЛИКАЦИЈЕ, МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 108/15 Документација
  Одговори на питања 10.07.2015.
  Измена конкурсне документације 10.07.2015.
  Обавештење о продужењу рока 21.07.2015.
  Одговори на питања 21.07.2015.
  Одговори на питања 22.07.2015.
  Одлука о додели уговора 12.08.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  27.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге: - Набавка ресторанских услуга за потребе трећих лица и припадника МУП-а, јавна набавка број 130/15 Документација 02.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – Aлпинистичка опрема за потребе специјализованих јединица цивилне заштите, за потребе Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова (ЈН број 137/15) Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације 25.06.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 25.06.2015.
  06.07.2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Aпарати за заштиту дисајних органа, ЈН број 133/15 Документација
  Измена конкурсне документације 23. 06. 2015.
  Измена конкурсне документације 22.06. 2015.
  Питања и одговори 26.06.2015.
  21.07.2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Штампање часописа „Безбедност“, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 112/15 Документација
  Измена конкурсне документације 25.06.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Допуна конкурсне документације 29.06.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 29.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  02.07 2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Набавка моторних тестера за дрво, јавна набавка број 136/15 Документација
  Обавештење о обустави јавне набавке 21.07.2015.
  30.06 2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Хидраулични развални алат за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 121/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  30.06 2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Моторно уље, за потребе Министарства унутрашњих послова, обликована по партијама, број ЈН 109/15 Документација
  Питања и одговори и измене 25.06.2015.
  Питања и одговори и измене 02.07.2015.
  Питања и одговори и измене 06.07.2015.
  Питања и одговори и измене 07.07.2015.
  Питања и одговори и измене 13.07.2015.
  Обавештење о продужењу рока 13.07.2015.
  Обавештење о закљученом уговору партија 1
  Обавештење о закљученом уговору партија 2
  29.07 2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга: Редовни годишњи сервис система за климатизацију и вентилацију објеката ПУ за град Београд у 2015. години за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 110/15 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору 17.07.2015.
  29.06 2015.
  до 10:00
  ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА : САНАЦИЈА СТАНА БРОЈ 6А, НА III СПРАТУ, ПОВРШИНЕ 57,00M², У УЛИЦИ ДРАГОСЛАВА ЈОВАНОВИЋА 11а, У БЕОГРАДУ, ЈН број 84/15 Документација
  Питања и одговори 17.06.2015.
  Питања и одговори 29.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 20.07.2015.
  02.07 2015.
  до 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Огревно дрво- тврди лишћари за потребе министарства унутрашњих послова ЈН 124/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продуженом року
  Измена конкурсне документације 15.07.2015.
  Обавештење о продуженом року 15.07.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 03.08.2015.
  23.07.2015.
  до 10:00
  ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ - Обука инструктора теоријске и практичне наставе из области методике наставе, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 111/15 Документација
  Обавештење о обустави
  29.06.2015.
  до 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - Хемијска средства за одржавање хигијене, обликована у две партије: Партија 1. Хемијска средства за чишћење и одржавање хигијене; Партија 2. Папирна и ПВЦ галaнтерија; ЈН број 3/15 Документација
  Партија 2: Обавештење о закљученом уговору
  Партија 1: Обавештење о закљученом уговору
  Одлукa о измени уговора
  17.07.2015.
  до 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: Набавка обуће за нове полицијске службенике, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 126/15 Документација
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  29.06.2015.
  дo 10:00
  JАВНA НАБАВКA ДОБАРА: НАБАВКА ПЕЊАЧКИХ УЖАДИ, ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЈН број 87/15 Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације 22.06.2015.
  Обавештење о продужењу рока 22.06.2015.
  Појашњења 24.06.2015.
  Питања и одговори 25.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  26.06.2015.
  дo 09:00
  ЈАВНA НАБАВКA - Набавка услуга: Закуп пословног простора ради смештаја запослених у Полицијској управи за Пећ, ЈН број 115/15 Документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Нова документација
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока 16.07.2015.
  Обавештење обустави поступка 17.08.2015.
  23.07.2015.
  дo 13:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: - Набавка факс апарата са термо ролном, јавна набавка број 78/15 Документација
  Нова документација
  22.06.2015.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара обликоване по партијама: Специјалистичка опрема за специјалистичке тимове за рад и спасавање на води, ЈН број 96/15 Документација
  Питања и одговори
  07.07.2015.
  дo 09:00
  ПОЗИВ у Отвореном поступку са Оквирним споразумом за набавку услуге: Поправка и одржавање возила за потребе Министарства унутрашњих послова, обликован по партијама, ЈН број 132/15 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 25.06.2015.
  Питања и одговори 29.06.2015.
  Питања и одговори 01.07.2015.
  Питања и одговори 03.07.2015.
  Питања и одговори 06.07.2015.
  Питања и одговори 09.07.2015.
  Питања и одговори 10.07.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 25.08.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 26.08.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 1. СЕДИШТЕ МИНИСТАРСТВА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 2. ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 3. ПУ НОВИ САД
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 4. ПУ НИШ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 5. ПУ KРАГУЈЕВАЦ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 6. ПУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 7. ПУ СОМБОР
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 8. ПУ СУБОТИЦА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 9. ПУ ШАБАЦ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 10. ПУ KРАЉЕВО
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 11. ПУ ПАНЧЕВО
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 12. ПУ ЧАЧАК
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 13. ПУ ЗРЕЊАНИН
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 14. ПУ KИКИНДА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 15. ПУ JAГОДИНА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 16. ПУ СМЕДЕРЕВО
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 17. ПУ ПОЖАРЕВАЦ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 18. ПУ KРУШЕВАЦ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 19. ПУ ВАЉЕВО
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 20. ПУ ЗАЈЕЧАР
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 21. ПУ УЖИЦЕ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 22. ПУ БОР
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 23. ПУ ЛЕСКОВАЦ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 24. ПУ НОВИ ПАЗАР
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 25. ПУ ПИРОТ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 26. ПУ ПРИЈЕПОЉЕ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 27. ПУ ПРОКУПЉЕ
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ПАРТИЈA 28. ПУ ВРАЊЕ
  14.07.2015.
  дo 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА: Санација простора у ПУ Пирот, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 88/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 17.07.2015.
  18.06.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА: Санација кровног покривача на делу објекта ПУ Сомбор, који користи Одсек за привредни криминал, ЈН број 86/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 09.07.2015.
  16.06.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуге –Одржавање П.П. апарата у објектима МУП-а у Београду, за потребе Министарства унутрашњих послова (ЈН број 49/15) Документација 15.06.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара обликована по партијама: Лекови за коње и псе, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 104/15 Документација
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  12.06.2015.
  дo 12:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА : САНАЦИЈА КРОВА И КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ ОВСЈ ВАЉЕВО, ЗА ПОТРЕБЕ СВС МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЈН број 77/15 Документација
  Питања и одговори 08.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  12.06.2015.
  дo 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:НАБАВКА ХИРАУЛИЧНОГ РАЗВАЛНОГ АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЈН број 75/15 Документација 10.06.2015.
  дo 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОБЛИКОВАНA ПО ПАРТИЈАМА: Контрола безбедности хране, санитарни преглед запослених, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 102/15 Документација
  Питања и одговори 11.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору партија 1
  Обавештење о закљученом уговору партија 4
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  01.07.2015.
  дo 10:00
  Набавка добара : Компресори за пуњење боца изолационих апарата са компримованим ваздухом, ЈН-82/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  08.06.2015.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у oтвореном поступку набавке услуге: резервације и обезбеђивања хотелског смештаја за службена путовања у иностранство и авио карата, ЈН број 28/15 Документација
  Измена конкурсне документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Нова важећа конкурсна документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 25.06.2015.
  Питања и одговори 29.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 07.08.2015.
  Одлука о измени уговора о јавној набавци
  01.07.2015.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Санитетски материјал за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 91/15 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  Ново обавештење о закљученом уговору
  12.06.2015.
  дo 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Набавка добара – Медицинска опрема ЈН број 53/15 Документација
  Питања и одговори 27.05.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  04.06.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: Батерије за аналогне ручне радио станице, Министарства унутрашњих послова, ЈН број 99/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о закљученом уговору
  02.06.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Набавка боца за складиштење компримованог ваздуха за апарате за заштиту дисајних органа за потребе Министарства унутрашњих пословa (ЈН број 98/15) Документација
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом уговору
  01.06.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке: Батерије за ручне ТЕТРА радио станице (јавна набавка број 100/15) Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 18.06.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Допуна конкурсне документације 19.06.2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом уговору
  29.06.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: Намештај, обликован по партијама (јавна набавка број 105/15) Документација
  Обавештење о закљученом уговору 18.06.2015.
  28.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке добара: Сокови газирани ЈН број 17/15 Документација
  Питања и одговори 05.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  15.06.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавкемале вредности добара: Набавка државних застава са грбом (јавна набавка број 71/15) Документација
  Измена конкурсне документације 21.05.2015.
  Продужење рока за доставу понуда
  Појашњења 25.05.2015.
  Нова значка 25.05.2015.
  Измене конкурсне документације 26.05.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Појашњење 26.05.2015.
  Обавештење о обустави поступка
  01.06.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова:Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 68/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  20.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: - Набавка потрошног материјала (растварачи-хемикалије), јавна набавка број 66/15 Документација
  Питања и одговори 18.05.2015.
  20.05.2015.
  дo 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке радова – Санација крова на објекту ВЈ Гроцка, за потребе Министарства унутрашњих послова (ЈН број 76/15) Документација
  Питања и одговори
  Обавештење закљученом уговору
  26.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара: Резервни делови за радне станице криптозаштите, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 81/15 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  19.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга - Поправка чамаца и мотора, јавна набавка број 72/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Продужење рока за доставу понуда
  15.05.2015.
  дo 9:00
  Jавне набавке мале вредности услуге: Обављање послова дезинсекције и дератизације објеката на територији града Београда и објеката Жандармерије у Краљеву и Клиси, за потребе Одељења за изградњу и одржавање објеката и опреме, ЈН број 64/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење закљученом уговору
  15.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуге: Поправка аутобуса за потребе Жандармерије, обликована по партијама ЈН број 57/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 02.07.2015.
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2 - 02.07.2015.
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 3 - 02.07.2015.
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 5 - 07.07.2015.
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
  03.06.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА МУП-А У СЕДИШТУ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН 50/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  11.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА: САНАЦИЈА ПРОСТОРИЈА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПУ У НОВОМ ПАЗАРУ, ЈН БРОЈ 70/15 Документација 07.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА УСЛУГА – ОБУКА ЛЕТАЧКОГ ОСОБЉА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 73/15 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  Обавештење о закљученом уговору
  11.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – ФОРМИРАЊЕ ПРОСТОРИЈА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ У ОБЈЕКТУ ПС СВИЛАЈНАЦ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 69/15) Документација 07.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: СЕРВИСИРАЊЕ ХЕЛИКОПТЕРА АБ 212 (3000 – ЧАСОВНА ИНСПЕКЦИЈА) И ОПРАВКА СТРУКТУРЕ, ЈН БРОЈ 58/15 Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације 20. 05. 2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  27.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - СОКОВИ ВОЋНИ-ДОЈПАК 0,2 Л ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 15/15 Документација 27.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОПЕРАТИВНО КРИМИНАЛИСТИЧКУ ТЕХНИКУ-БАТЕРИЈЕ И СИЈАЛИЦЕ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 67/15 Документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Нова конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору 27.05.2015.
  04.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - ПРОИЗВОДИ ОД МЕЛКА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН број 54/15 Документација
  Питања и одговори 20.05.2015.
  Измена конкурсне документације 21.05.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  25.05.2015.
  дo 10:00
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 19/15 Документација
  Питања и одговори
  25.05.2015.
  дo 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА „XRY LOGICAL“, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ ЈН број 34/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење закљученом уговору
  29.04.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: НАБАВКА СКЕНИРАЈУЋЕГ ЕЛЕКТРОНСКОГ МИКРОСКОПА (SEM-EDS) ШИФРА ПОСТУПКА: СКЕНМИК/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 14.05.2015.
  Питања и одговори 20.05.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  Обавештење закљученом уговору
  27.05.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ: НАБАВКА РЕСТОРАНСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ПРИПАДНИКА МУП-А, ЈН БРОЈ 59/15 Документација 27.04.2015.
  дo 09:00
  ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ: РЕДОВНИ СЕРВИС И ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ СКЕНИРАЈУЋЕГ ЕЛЕКТРОНСКОГ МИКРОСКОПА QUANTA 200, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 36/15 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  30.04.2015.
  do 10:00
  ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ – РЕДОВНО ГОДИШЊЕ ОДРЖАВАЊЕ, ПРЕВЕНТИВНИ НАДЗОР ФОРЕНЗИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА-ПРОЈЕКТИНА, ЈН број 47/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  27.04.2015.
  do 09:00
  ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА: ВОДА ГАЗИРАНА И НЕГАЗИРАНА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 24/15 Документација
  Питања и одговори 27.04.2015.
  Питања и одговори 30.04.2015.
  14.05.2015.
  do 10:00
  ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА: СИР И КАЈМАК ДОМАЋИ, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 16/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  14.05.2015.
  do 10:00
  ЈАВНУ НАБАВКA – Набавка услуга: Осигурање гостију од последица несрећног случаја ЈН број 43/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  20.04.2015.
  do 10:00
  ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛУ ПРИСТУПА, ЈН број 21/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 17.04.2014.
  Образац 5 и 6
  Образац 20 и 21
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о закљученом уговору
  24.04.2015.
  do 10:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА: - Набавка услуга – Одржавање финансијско рачуноводствене апликације NextBiz, ЈН број 65/15 Документација
  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  Обавештење о закљученом поступку
  17.04.2015.
  do10:00
  ЈАВНA НАБАВКA – Набавка добара –потрошни материјал за потребе Управе криминалистичке полиције, ЈН број 48/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору 19.01.2016.
  11.05.2015.
  do 09:00
  ЈАВНA НАБАВКA - Набавка добара – Јаја, ЈН број 12/15 Документација
  Допуна конкурсне документације
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  07.05.2015.
  do 10:00
  ЈАВНA НАБАВКА – ДОБАРА ОБЛИКОВАНA ПО ПАРТИЈАМА: ЛЕТЊИ ПНЕУМАТИЦИ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 56/15 Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о прудужењу рока
  Обавештење о закљученом уговору
  11.05.2015.
  do 10:00
  ЈАВНA НАБАВКА Набавка услуге – Сервисирање балистичког система АБИС - АРСЕНАЛ, ЈН број 35/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  16.04.2015.
  дo 09:00
  ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ: Сервисирање, одржавање, поправка фотоапарата и друге фотоопреме, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 46/15 Документација
  Одговори на питања 08.04.2015.
  Обавештење закљученом уговору
  21.04.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА - Набавка добара: - Риба замрзнута и свежа – ЈН број 41/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о обустави поступка за партију 4
  Обавештење о обустави поступка за партију 5
  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  Обавештење о закљученом уговору за партију 3
  07.05.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА: Колонијал, за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН бр. 40/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  29.04.2015.
  дo 12:00
  ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – Одмашћивање ЈН број 30/15 Документација
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  17.04.2015.
  дo 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА Месо пилеће за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 32/15 Документација
  Допуна конкурсне документације
  Обавештење о закљученом уговору 27.05.2015.
  30.04.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: Изнајмљивање простора за спровођење редовне физичке обуке за потребе другог Одреда Жандармерије ЈН број 52/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  08.04.2015.
  дo 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Набавка услуге – Послови извођења дезинсекције и дератизације ЈН број 42/15 Документација 06.04.2015.
  дo 9:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Уље за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 18/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  27.04.2015.
  дo 9:00
  ЈАВНA НАБАВКA - Набавка услуге –Сервисирање и поправка аутомеханичарских лестви и хидрауличних платформи (поправка ватрогасних лестви АОИЛ 30 ХК-2),ЈН број 37/15 Документација
  Питања и одговори
  6.04.2015.
  дo 9:00
  ЈАВНA НАБАВКA - Набавка добара: Пиво, вино и жестока пића ЈН број 13/15 Документација
  Појашњење конкурсне документације
  Одлука о измени уговора
  Одлука о измени уговора 08.10.2015.
  22.04.2015.
  дo10:00
  ЈАВНA НАБАВКA – поправка моторног возила Volvo XC90, ЈН број 51/15 Документација
  Одговори на питања и измена конкурсне документације 30.03.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о закљученом уговору
  01.04.2015.
  дo 09:00
  ДРУГA ФАЗA КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА (ПО ОДЛУЦИ ИЗ I ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ5. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА У ГАРАНТНОМ И ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ВОЗИЛА МАРКЕ LAND ROVER И RANGE ROVER) ЗА ОПРАВКЕ У ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ LAND ROVER И RANGE ROVER НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: KП-ROVER/14 Документација 30.03.2015.
  дo 09:00
  ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА: СРЕДСТВА ЗА МИРОВНЕ МИСИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН број 45/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  30.03.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА - Набавка услуге – сервисирање аналитичких инструмената за потребе Управе криминалистичке полиције, ЈН број 09/14 Документација
  Питања, одговори и појашњења 17.04.2015.
  20.04.2015.
  дo 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - Пециво замрзнуто, сладолед и поврће замрзнуто за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 33/15 Документација
  Допуна конкурсне документације 31.03.2015.
  Oбавештење о закљученом уговору
  20.04.2015.
  дo 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - Рефлектујући прслуци са натписом „саобраћајна полиција“ за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 38/15 Документација
  Измена конкурсне документације 31.03.2015.
  Измена конкурсне документације 03.04.2015.
  Питања и одговори 08.04.2015.
  Питања и одговори 09.04.2015.
  Питања и одговори 14.04.2015.
  Појашњење
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  17.04.2015.
  дo 09:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА - Обућа за полицијске службенике за потребе Дирекције полиције, Министарства унутрашњих послова, ЈН број 39/15 Документација
  Одговори и измена конкурсне документације 30.03.2015.
  Одговори и допуна конкурсне документације 01.04.2015.
  Одговори и измена конкурсне документације 08.04.2015.
  Питања и одговори 14.04.2015.
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  17.04.2015.
  дo 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА Поло мајица кратак рукав, за потребе Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова, ЈН број 29/15 Документација
  Одговори на питања и измена конкурсне документације 30.03.2015.
  Питања и одговори 03.04.2015.
  Питања и одговори 06.04.2015.
  Питања и одговори 08.04.2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 26.05.2015.
  16.04.2015.
  дo 09:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - Зимске панталоне за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 21/15 Документација
  Измена конкурсне документације 31.03.2015.
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о обустави поступка
  24.04.2015.
  дo 12:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ВИДЕО НАДЗОР У САОБРАЋАЈУ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ВНС / 14, 06 Број 404-ЈН-2/14-04 Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације 24.03.2015.
  Питања и одговори 30.03.2015.
  Питања и одговори 03.04.2015.
  Измена конкурсне документације 03.04.2015.
  Исправка одговора 06.04.2015.
  Питања и одговори и измена конкурсне документације
  Питања и одговори и измена конкурсне документације 14.04.2015.
  Питања и одговори 20.04.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  Обавештење о продужењу рока 04.08.2015.
  Измена конкурсне документације 04.08.2015.
  Питања и одговори 12.08.2015.
  Обавештење о продужењу рока 12.08.2015.
  Одговори на питања 17.08.2015.
  Питања и одговори 21.08.2015.
  Питања и одговори 21.08.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  31.08.2015.
  дo 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА КАЧКЕТИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН БРОЈ 1/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Нова конкурсна документација
  Измена конкурсне документације 31.03.2015.
  Измена конкурсне документације 08.04.2015.
  Питања и одговори 08.04.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 08.04.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 09.04.2015.
  Измена конкурсне документације 09.04.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 17.04.2015.
  Обавештење о обустави поступка
  20.04.2015.
  дo 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА Униформе, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 27/14 Документација
  Измена конкурсне документације 18.03.2015.
  Питања и одговори
  Питања и одговори 08.04.2015.
  Продужење рока
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 14.04.2015.
  Обавештење о продужењу рока 20.04.2015.
  Питања и одговори 20.04.2015.
  Обавештење о обустави поступка за партију 3
  Обавештење о обустави поступка за партију 4
  Обавештење о обустави поступка за партију 8
  Обавештење о закљученом уговору
  Обавештење о закљученом уговору Партија-1 08.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору Партија-2 08.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору Партија-7 08.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору Партија-5 12.06.2015.
  24.04.2015.
  дo 12:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: Чинова, ознака презимена, амблема полиције са чичком, застава са чичком, значки полиције са чичком и амблема – ознака за качкет са чичком, обликована по партијма ЈН број 22/15 Документација
  Измена конкурсне документације
  Одговори на питања и измена конкурсне документације 08.04.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 09.04.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 09.04.2015.
  Исправка продужења рока 09.04.2015.
  Обавештење о закљученом уговору - партија 3 - 28.05.2015.
  Обавештење о закљученом уговору - партија 4 - 28.05.2015.
  Обавештење о закљученом уговору - партија 1 - 02.06.2015.
  Обавештење о закљученом уговору - партија 2 - 02.06.2015.
  20.04.2015.
  дo 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - Набавка добара : Тонери и бубњеви за ласерске факс уређаје, ЈН-05/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  23.03.2015.
  дo 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА - Набавка добара: Кечап, сенф, маргарин и мајонез за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 14/15 Документација
  Питања и одговори
  Допуна конкурсне документације 31.03.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  14.04.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА - Mлеко пастеризовано и кисело млечни производи за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 31/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  14.04.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: РИБА КОНЗЕРВИРАНА, ЈН број 10/15 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  09.04.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА: ТОНЕРИ, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 2/15 Документација
  Измена конкурсне документације 06.04.2015.
  Обавештење о продужењу року 06.04.2015.
  Измена конкурсне документације 06.04.2015.
  Питања и одговори 06.04.2015.
  Oдговори на питања 06.04.2015.
  Измена конкурсне документације 07.04.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
  21.04.2015.
  дo 09:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - Кафа, за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН број 11/15 Документација
  Питања и одговори и измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Питања и одговори 31.03.2015.
  Питања и одговори 02.04.2015.
  Питања и одговори 06.04.2015.
  Обавештење закљученом уговору
  08.04.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА - Сокови воћни за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 9/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  Одлука о измени уговора
  08.04.2015.
  дo 10:00
  ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА - Млеко дуготрајно и млеко чоколадно за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 8/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  08.04.2015.
  do 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – Набавка добара –Конзервирано воће и поврће за потребе Министарства унутрашњих послова ЈН број 7/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  06.04.2015.
  do 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА Противградне ракете за потребе Сектора за ванредне ситуације ЈН број 4/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору за партије 1, 2 и 3
  30.03.2015.
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: печати, штамбиљи и факсимили, за потребе Министарства унутрашњих послова, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН26/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 08.04.2015.
  17.03.2015.
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: Штампарски обрасци, за потребе Министарства унутрашњих послова, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН6/15 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  17.03.2015.
  do 10:00
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Специјална ватрогасна возила
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: Хитна и непредвиђена набавка резервних делова - за IBM P770 сервере са уградњом, за потребе Министарства унутрашњих послова, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН23/15 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  11.03.2015.
  do 10:00
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Мајице
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Осигурање возола
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: Јастучићи и мастила за механизме службених штамбиља, за потребе Министарства унутрашњих послова, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН1/15 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  10.03.2015.
  do 10:00
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Набавка тонера
  Набавка добара – Резервни делови, потрошни материјал и додатна опрема за тетра терминале, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН33/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење закљученом уговору
  06.03.2015.
  do 11:00
  Отворен поступак јавне набавке мале вредности: Санација мокрих чворова, ресторана „Деспота Стефана“ Београд, за потребе Министарства унутрашњих послова, ШИФРА ПОСТУПКА: ДС/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 27.02.2015. први део
  Питања и одговори 27.02.2015. други део
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 05.03.2015.први део
  Питања и одговори 05.03.2015. други део
  Обавештење о закљученом уговору
  12.03.2015.
  do 10:00
  Отворен поступак јавне набавке услуга: Одржавање и поправке фотокопир апарата, шифра поступка: ФА/14 Документација
  Питања и одговори 05.03.2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о продужењу рока
  Обавштење о закљученом уговору
  03.06.2015.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: Набавка алата за ИП телефонију и потрошног материјала за допуну за потребе Министарства Унутрашњих Послова, шифра поступка: ЈН18/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Обавштење о закљученом уговору
  06.03.2015.
  do 11:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: набавка потрошног материјала за узорковање микротрагова за потребе Министарства Унутрашњих Послова, шифра поступка: ЈН16/14 Документација
  Обавштење о закљученом уговору 31.03.2015.
  09.03.2015.
  do 10:00
  ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА (ПО ОДЛУЦИ ИЗ I ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 1. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА У ГАРАНТНОМ И ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ВОЗИЛА МАРКЕ PEUGEOT) ЗА ОПРАВКЕ У ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ PEUGEOT НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: KП-PEUGEOT/14 Документација 05.03.2015.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА ТЕЛЕФОНСКЕ ОПРЕМЕ, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА, шифра поступка ТО/14 Документација
  Питања и одговори 24.02.2015.
  Обавештење о обустави поступка
  Обавештење закљученом уговору - партија 1.
  Обавештење закљученом уговору - партија 3.
  04.03.2015.
  do 10:00
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА - УРЕЂАЈИ ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН 28/14 Документација
  Питања и одговори 05.03.2015.
  Питања и одговори 09.03.2015.
  Обавештење закљученом уговору
  23.03.2015.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ И РАЧУНАРСКЕ КОМПОНЕНТЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: КОМП/14 Документација
  Нова конкурсна документација
  Питања и одговори 24.02.2015.
  Обавештење о закљученом уговору Партија 1
  Обавештење о закљученом уговору Партија 2
  23.03.2015.
  do 10:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКA УСЛУГE ОДРЖАВАЊЕ СА СИСТЕМА И HSM ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА П-ОСС/14 Документација
  Обавештење о Одлуци о додели уговора 12.03.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 30.03.2015.
  06.03.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ОБЈЕКТИМА 27 ПОЛИЦИЈСКИХ УПРАВА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН 36/14 Документација
  Питања и одговори 23.02.2015.
  Питања и одговори 05.03.2015.
  Питања и одговори 10.03.2015.
  Питања и одговори 16.03.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 8. ПУ Кикинда
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 23. ПУ Сремска Митровица
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 1. ПУ за град Београд
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 22. ПУ Сомбор
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 2. ПУ Бор
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 3. ПУ Ваљево
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 4. ПУ Врање
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 5. ПУ Зрењанин
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 6. ПУ Зрењанин
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 7. ПУ Јагодина
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 9. ПУ Крагујевац
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 10. ПУ Краљево
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 11. ПУ Крушевац
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 12. ПУ Лесковац
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 13. ПУ Ниш
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 14. ПУ Нови Пазар
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 15. ПУ Нови Сад
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 16. ПУ Панчево
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 17. ПУ Пирот
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 18. ПУ Пожаревац
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 19. ПУ Пријепоље
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 20. ПУ Прокупље
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 21. ПУ Смедерево
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 24. ПУ Суботица
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 25. ПУ Ужице
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 26. ПУ Чачак
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА ПАРТИЈУ 27. ПУ Шабац
  23.03.2015.
  do 10:00
  Друга фаза квалификационог поступка за аутомеханичарске радове за возила марке БМW на територији града Београда., ШИФРА ПОСТУПКА: КП - BMW/14 Документација
  Питања и одговори 23.02.2015.
  Питања и одговори 02.03.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  05.03.2015.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА –ВОЋЕ И ПОВРЋЕ СВЕЖЕ И СУШЕНО ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН 4/14 Документација
  Питања и одговори 16.03.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  20.03.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ: IP ТЕЛЕФОНИЈА – ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН 13/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  20.03.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА - СИГУРНОСНИ ОРМАНИ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ЗАПАЉИВИХ ХЕМИКАЛИЈА, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ-НКТЦ, ШИФРА ПОСТУПКА: СО-НКТЦ Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 11.03.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измена конкурсне документације
  Нова конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору
  16.03.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА IP ТЕЛЕФОНСКИ СИСТЕМ, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА ЈН број 25/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 10.03.2015.
  Питања и одговори 11.03.2015.
  Питања и одговори, измена конкурсне документације и продужење рока 13.03.2015.
  Обавештење о продужењу рока 13.03.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  20.03.2015.
  do 09:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова: Радови на објектима СВС-а, санација термотехничких инсталација УВС у Београду (јавна набавка број 20/14) Документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Важећа конкурсна документација
  Одговори на питања 26.02.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Одговори на питања 27.02.2015.
  Обавештење закљученом уговору
  03.03.2015.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: ХРАНА ЗА КОЊЕ-ЗОБ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН број 14/14 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  16.03.2015.
  do 09:00
  ДРУГА ФАЗА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ РАДОВЕ - ОПРАВКЕ У ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ЗА NISSAN ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОТРЕБЕ МУП-а, ШИФРА ПОСТУПКА: КП - NISSAN/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Питања и одговори 13.02.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измена конкурсне документације
  24.02.2015.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: ПОЛИЦЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ, ЈН 17/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 13.02.2015.
  Нова важећа конкурсна документација
  Обавештење о додели уговора 13.03.2015.
  23.02.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ИНТЕРВЕНТНЕ УНИФОРМЕ, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ЈН 24/14 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  12.03.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ ЈН БРОЈ 8/14 Документација
  Измена конкурсне документација
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 23.02.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 26.03.2015.
  04.03.2015.
  do 10:00
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Поправка возила
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Резервни делови за возила
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Mесо свеже, маст, трајне и полутрајне прерађевине
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Панталоне
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - 3000-часовна инспекција и сервисни радови на хеликоптеру
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: РДВ/14 Документација
  Питања и одговори 13.02.2015.
  Питања и одговори 26.02.2015.
  Питања и одговори 02.03.2015.
  Питања и одговори 13.03.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ - ПАРТИЈА 1.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ - ПАРТИЈА 2.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ - ПАРТИЈА 3.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ - ПАРТИЈА 4.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ - ПАРТИЈА 5.
  18.03.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: СРЕДСТАВА ЗА ВЕЗИВАЊЕ (МЕТАЛНИХ ЛИСИЦА) И КЉУЧЕВА ЗА СРЕДСТВА ЗА ВЕЗИВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЛИС/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  Одлука о измени уговора
  20.02.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ЗАМЕНА ВОДООТПОРНОГ ШПЕРА (ПАТОСА) НА ГУМЕНОМ ЧАМЦУ „SILLINGER“, ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЈН БРОЈ 32/14, ШИФРА ПОСТУПКА: ПАТ/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 09.03.2015.
  18.02.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ГОРИВО ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, ШИФРА ПОСТУПКА ГОР/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  09.03.2015.
  do 10:00
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Противградне ракете
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: набавка резервних делова за хеликоптер БЕЛЛ 206Б за потребе Хеликоптерске јединице, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН 12/14 Документација
  Питања и одговори 13.02.2015.
  Обавештење закљученом уговору
  04.03.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ХЕМ/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 23.02.2015. са изменом конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 09.03.2015.
  Захтев за заштиту права 07.04.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  11.03.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – набавка добара, обликовану по парттијама – резервни делови за спровођење АД НОТА, ЈН број 23/14 Документација
  Обавештење закљученом уговору партија 1
  Обавештење закљученом уговору партија 2
  02.03.2015.
  do 10:00
  Поступак јавне набавке мале вредности радова: санација и адаптација надстрешнице на улазу у објекат ПС Врњачка Бања, за потребе ПУ Краљево, шифра поступка НАД/14 Документација 06.02.2015.
  do 10:00
  ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности-ланци за снег за моторна возила, број ЈН 3/14 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  09.02.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - резервни делови за систем видео надзора и конктролу приступка, за потребе: МУП-а, Ширфа поступка: ЈН 22/14 Документација
  Питања и одговори 02.02.2015.
  Питања и одговори 03.02.2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 24.02.2015.
  Обавештење о повученом захтеву за заштиту права 26.02.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  09.02.2015.
  do 09:00
  OТВОРЕН ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ добара: филтери – цедила за заштитну маску који одговарају заштитним маскама „Трајал М2“, „Трајал М2Ф“, „Трајал панорама маска B2G/PC и Дрегерова маска или одговарајући, ЈН број 29/14 Документација
  Питања и одговори 05.02.2015.
  Питања и одговори 11.02.2015.
  Обавештење закљученом уговору
  Питања и одговори 14.04.2015.
  26.02.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ДРУГЕ ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ( ПО ОДЛУЦИ ИЗ I ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 6. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА У ГАРАНТНОМ И ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ MITSUBISHI PAJERO), ЗA AУТОМЕХАНИЧАРСКЕ РАДОВЕ – ОПРАВКЕ У ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ТИПОВЕ ВОЗИЛА MITSUBISHI PAJERO НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОТРЕБЕ МУП-а, ШИФРА ПОСТУПКА: КП II - MITSUBISHI/14 Документација
  Нова документација
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 30.01.2015.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 05.02.2015.
  Нови обрасци "Mitsubishi" Прилог 2
  Нови обрасци "Mitsubishi" Прилог 6
  Питања и одговори 10.02.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 24.03.2015.
  12.02.2015.
  do 09:00
  OТВОРЕН ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ - НАЗИВ ПОСТУПКА: оправка регулатора снаге за хелекоптер типа Белл 206Б, ОЗНАКА НАБАВКЕ: 06 број 404-ЈН-34/14 Документација 25.02.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ - друга фаза квалификационог поступка за аутомеханичарске радове – оправке у вангарантном року за типове возила марке VW Golf VI и Audi 6 на територији града Београда, Ширфа поступка: KП II -VW i AUDI/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 03.02.2015.
  Измена конкурсне документације
  Нова важећа конкурсна документација
  Питања и одговори 05.02.2015.
  Питања и одговори 06.02.2015.
  Обавештење закљученом уговору - AUDI
  Обавештење закљученом уговору - GOLF
  11.02.2015.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - материјал тим - за уништавање НУС, за потребе Сектора за ванредне ситуације, Ширфа поступка: ЈН 5/14 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  02.02.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ - II Фаза квалификационог поступка за аутомеханичарске радове - оправке у вангарантном року за возила марке ФИАТ на територији града Београда, Ширфа поступка: КП-ФИАТ/14 Документација
  Нова измењена конкурсна документација 03.02.2015.
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока 03.02.2015.
  06.02.2015.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА (ДОБАРА): СЕРВЕР ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈН БРОЈ 30/14 Документација
  Питања и одговори 26.01.2015.
  Питања и одговори 28.01.2015.
  Питање на одговор 28.01.2015.
  Oдговор на питање 29.01.2015.
  Oдговор на питање 29.01.2015.
  Oдговор на питање 02.02.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  04.02.2015.
  do 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МУНИЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН-19/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 18.02.2015.
  02.02.2015.
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА РАДОВА - САНАЦИЈА КРОВА ИЗНАД ДВА СТАНА У ТОПОЛИ У УЛ. КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ БР.13, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, БРОЈ НАБАВКЕ: 35/14 Документација
  Допуна конкурсне документације
  Допуна 2
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измена конкурсне документације
  Oдговор на питање 02.02.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  09.02.2015.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : САНАЦИЈА МЕРМЕРНИХ ПЛОЧА ПОСТАВЉЕНИХ НА ФАСАДИ ОБЈЕКТА СЕДИШТА ПУ У ВАЉЕВУ, ЗА ПОТРЕБЕ ПУ У ВАЉЕВУ, ШИФРА ПОСТУПКА: МЕРМЕР/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  28.01.2015.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА AVAYA IP ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРТСВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: AVAYA /14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о закљученом уговору
  27.01.2015.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: РЕЗАЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ALCATEL ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, ШИФРА ПОСТУПКА: АЛКАТЕЛ/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Нова конкурсна документација 21.01.2014.
  Обавештење о продужењу рока 22.01.2014.
  Обавештење закљученом уговору
  27.01.2015.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕРВЕР СА УГРАДЊОМ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: РД/14 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  26.01.2015.
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕАГЕНСИ ЗА ДНК ЛАБОРАТОРИЈУ, ЈНМВ број: 31/14 Документација 26.01.2015.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА - СЕРВИСИРАЊЕ AASTRA/ERICSSON ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛА И ОПРЕМЕ , ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, ШИФРА ПОСТУПКА: TЦ/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  23.01.2015.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: ОДРЖАВАЊЕ ПРОДУКЦИОНИХ СЕРВЕРА ЦЕНТРАЛНОГ РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА ЗА ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ МУП-А ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ОПС/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измена конкурсне документације и одговори на питања
  Нова важећа конкурсна документација 26.03.2015.
  Обавештење о продужењу рока 26.03.2015.
  Измена конкурсне документације и обавештење о продужењу рока 26.03.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  01.04.2015.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ТЕЛЕФОНСКОГ СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ,ШИФРА ПОСТУПКА: МН-ПМТС/14 Документација
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12.02.2015.
  16.01.2015.
  do 09:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: СЕРВИС ГЕНЕТСКИХ АНАЛИЗАТОРА, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ-НКТЦ, ШИФРА ПОСТУПКА: ОП-УСГА/14 Документација 04.02.2015.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: СЕРВИС ГЕНЕТСКИХ АНАЛИЗАТОРА, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ-НКТЦ, ШИФРА ПОСТУПКА: ОП-УСГА/14 Документација 04.02.2015.
  do 10:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА хард дискови, за потребе МУП-а, ШИФРА ПОСТУПКА: П-ХД/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о одлуци у преговарачком поступку
  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  06.01.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавке фотокoпир папира за потребе МУП-а, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈН број 10/14 Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације 14.01.2015.
  Питања и одговори 20.01.2015.
  Питања и одговори 21.01.2015.
  Питања и одговори 23.01.2015.
  Обавештење о закљученом уговору 07.08.2015.
  30.01.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: ПОПРАВКА, ОДРЖАВАЊЕ, СЕРВИСИРАЊЕ, КАЛИБРАЦИЈА И ДОДЕЛА ДРЖАВНОГ ЖИГА ЗА АЛКОМЕТРЕ ALCOQANT, ШИФРА ПОСТУПКА: КАЛ/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 24.02.2015.
  Измена конкурсне документације 24.02.2015.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 04.03.2015.
  Измена конкурсне документације 04.03.2015.
  Питања и одговори 04.03.2015.
  Питања и одговори 09.03.2015.
  Обавештење о закљученом уговору
  13.03.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОДРЖАВАЊЕ DATAPOWER УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОДП/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 28.01.2015.
  09.01.2015.
  do 12:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: резервни делови за mail сервер и domen Kontrolere Storage централног рачунског центра за јединствени информациони систем МУП-а, за потребе Управе за информационе технологије-обликован по партијама, шифра поступка: РДЈИС/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о обустави поступка
  Обавештење закљученом уговору
  03.02.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАДИО РЕЛЕЈНЕ УРЕЂАЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, ШИФРА ПОСТУПКА: МН-РДРРУ/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Обавештење о закљученим уговорима 12.02.2015.
  12.01.2015.
  do 09:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: SMART CARD ЧИТАЧИ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: СКЧ/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 1
  Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА 2
  06.01.2015.
  do 10:00
  ПРЕГОВАРАЦКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОСЕЊЕ ПОНУДА; ШИФРА ПОСТУПКА: P-OGD/14 Документација
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ФОТОКОПИР АПАРАТ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА; ШИФРА ПОСТУПКА: ФКА/14 Документација
  Измене и допуне
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измене и допуне 22.12.2014.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22.12.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  25.12.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: ИЗВОЂЕЊЕ ТРАФО СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ НОВОГ ОБЈЕКТА ЦАРИЧИН ГРАД МАКИШ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЦАР/14 Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  23.01.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РИБА ЗАМРЗНУТА И СВЕЖА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: РЗС/14, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА: - Партија 1 – одсек у Нишу; - Партија 2 – одсек у Краљеву и Ужицу 1; - Партија 3 – одсек у Краљеву и Ужицу 2; Документација
  Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору
  Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору
  Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору
  12.01.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – ФРИЖИДЕРИ И ЗАМРЗИВАЧИ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИКЕ ПОЛИЦИЈЕ – НКТЦ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ФЗ/14 Документација
  Измена конкурсне документације 11.12.2014.
  Нова конкурсна документација 11.12.2014.
  Питања и одговори Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Измена конкурсне документације

  Обавештење о закљученом уговору
  14.01.2015.
  do 10:00
  Претходно обавештење - фотокопир папир
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ЧИШЋЕЊЕ СЕПАРАТОРА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОКС/14 Документација
  Питања и одговори
  15.12.2014.
  do 10:30
  Претходно обавештење за систем за видео надзор
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ПОПРАВКА УГОСТИТЕЉСКЕ РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКАТА УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: УРО/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  08.12.2014.
  do 10:30
  REF. NO. EuropeAid/135028/C/SUP/RS - 01 IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project „Joint management of the emergency situations system in Romania - Republic of Serbia cross-border area“ - RE-LAUNCH

  REF. BR. EuropeAid/135028/C/SUP/RS - 01 ИПА - Набавка опреме за развој и имплементацију информационог система и инфрастуструктуре за праћење и интервенцију у оквиру пројекта „Заједничко управљање вандредним ситуацијама у пограничним областима Румунија - Република Србија“ - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  DRAFT CONTRACT
  SPECIAL CONDITIONS
  GENERAL CONDITIONS
  TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
  BUDGET BREAKDOWN (Model financial offer)
  MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
  PRE-FINANCING GUARANTEE FORM
  TENDER GUARANTEE FORM
  PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
  FINANCIAL IDENTIFICATION
  LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
  LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
  LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
  EVALUATION GRID
  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
  CORRIGENDUM No: 1
  FINAL ACCEPTANCE NEW
  PROVISIONAL ACCEPTANCE NEW
  CLARIFICATIONS
  CORRIGENDUM No. 2
  CONTRACT AWARD NOTICE
  21.07.2014.
  do 15:00
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ШИФРА ПОСТУПКА: P-CAHSM/14
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:БРАВАРСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: БМ/14 Документација 10.12.2014.
  do 10:30
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: КМ/14 Документација
  Одговор и измена конкурсне документације
  Измена конкурсне документације
  Нова конкурсна документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 18.12.2014.
  Питања и одговори 25.12.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 26.12.2014.
  Нова конкурсна документација 26.12.2014.
  Измена конкурсне документације 26.12.2014.
  Питања и одговори 30.12.2014.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  Измена конкурсне документације 31.03.2015.
  Обавештење о продужењу рока 31.03.2015.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  09.04.2015.
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ: ОДРЖАВАЊЕ ВИДЕО ЗИДА У ДЕЖУРНОЈ СЛУЖБИ УПРАВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ У ЉЕРМОНТОВОЈ 12а, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЗИД/14 Документација 01.12.2014.
  do 10:00
  REF. NO.EuropeAid/135029/D/SUP/RS - 01 IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project „Joint management of the emergency situations in Caransebes - Južno-Banatski cross-border area“ -RE-LAUNCH

  REF. BR. EuropeAid/135029/D/SUP/RS - 01ИПА - Набавка опреме за развој и имплементацију информационог система и инфрастуструктуре за праћење и интервенцију у оквиру пројекта „Заједничко управљање вандредним ситуацијама у пограничним областима Карансебес-Јужнобанатски округ“ - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  DRAFT CONTRACT
  SPECIAL CONDITIONS
  GENERAL CONDITIONS
  TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
  BUDGET BREAKDOWN (Model financial offer)
  MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
  PRE-FINANCING GUARANTEE FORM
  TENDER GUARANTEE FORM
  PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
  FINANCIAL IDENTIFICATION
  LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
  LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
  LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
  EVALUATION GRID
  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
  CORRIGENDUM No: 1
  FINAL ACCEPTANCE NEW
  PROVISIONAL ACCEPTANCE NEW
  CLARIFICATIONS
  CORRIGENDUM No. 2
  Contract award notice
  21.07.2014.
  do 15:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: СОКОВИ ВОЋНИ, ДОЈПАК 0,2 л ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: СВД/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  Одлука о измени уговора 18.03.2015.
  25.11.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: УСНИЦИ ЗА AЛКОМЕТРЕ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: УСН/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  29.12.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА АНТИФРИЗ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: МН-АН/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока за поношење понуда
  Обавештење закљученом уговору
  26.11.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: вениле за вађење крви код возача, шифра поступка: ВК/14 Документација
  Питања и одговори
  Измене и допуне
  Питање 2
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА II
  Обавештење закљученом уговору
  25.11.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: СРЕДСТВО ЗА ПРАЊЕ ВЕТРОБРАНСКОГ СТАКЛА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: НСПВС/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 14.11.2014.
  Обавештење о закљученом уговору 16.01.2015.
  21.11.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕТРА БАЗНЕ СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, МИНИСТАРТСВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ПМТЕТРА/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 23.01.2015.
  26.11.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ПРАЋЕЊЕ МЕДИЈА- PRESS CLIPPING, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ПРЕС/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о обустави поступка
  25.11.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: набавка уља- обликован по партијама,шифра поступка: НМУ/14 Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о обустави поступка партија 2
  Обавештење о закљученом уговору - партија 1
  Одлука о измени уговора - партија 1
  20.11.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ, ШИФРА ПОСТУПКА: КП/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  08.12.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ВОДА ГАЗИРАНА И НЕГАЗИРАНА, ШИФРА ПОСТУПКА: ВГИН/14 Документација
  Одговори на питања 03.12.2014.
  Одговори на питања 04.12.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  17.12.2014.
  do 10:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА : Уништење убојних средстава са нестабилним барутом ШИФРА : П-УУС/14 Документација
  Oдлука о додели уговора
  Обавештење о закљученом уговору 23.01.2015.
  27.11.2014.
  до 10:30
  ОТВОРЕН ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ПОТКИВАЊЕ КОЊА ЗА ПОТРЕБЕ ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД, ШИФРА ПОСТУПКА: К/14 Документација 17.11.2014.
  do 10:00
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА: ПРЕЗЕНТИ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРТСВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ПРЕЗЕНТ/14 Документација
  Питања и одговори Обавештење закљученом уговору-партија 1
  Обавештење закљученом уговору-партија 2
  05.11.2014
  do 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА: ЗИМСКИ ПНЕУМАТИЦИ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРТСВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЗП/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 27.11.2014.
  Обавештење о продужењу рока 27.11.2014.
  Обавештење закљученом уговору-партија 1
  Обавештење закљученом уговору-партија 5
  Обавештење закљученом уговору-партија 2
  Обавештење закљученом уговору-партија 3
  Обавештење закљученом уговору-партија 4
  Обавештење закљученом уговору-партија 6
  Обавештење закљученом уговору-партија 7
  Обавештење закљученом уговору-партија 8
  Обавештење закљученом уговору-партија 9
  02.12.2014
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕРВЕРСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ, СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО И СЕРТИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ, ШАСИЈЕ ЗА BLADE СЕРВЕР, STORAGE СИСТЕМ, BACK UP СИСТЕМОМ ЦЕНТРАЛНОГ РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА ЗА ПОТРЕБЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА МУП-а ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: РДСС/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  II Обавештење о продужењу рока
  III Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о обустави поступка
  13.01.2015
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:СЕРВИСИРАЊЕ ЧИТАЧА ПУТНИХ ИСПРАВА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ, МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ШИФРА ПОСТУПКА: СЕРВЧПИ/14 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  29.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЗА ПАРТИЈУ 4. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА У ГАРАНТНОМ И ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ВОЗИЛА МАРКЕ ШКОДА) ЗА ОПРАВКЕ У ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ ШКОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: КП II- ШКОДА /14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Нова важећа конкурсна документација
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору 18.02.2015.
  30.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА: НАБАВКA ЛЕТЊИХ И ЗИМСКИХ ПНЕУМАТИКА ЗА БЛИНДИРАНO ВОЗИЛO МЕРЦЕДЕС S600L ШИФРА ПОСТУПКА: BL/14 Документација
  24.10.2014
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АКТИВНУ И ПАСИВНУ КОМУНИКАЦИОНУ ОПРЕМУ ЦЕНТРАЛНОГ РАЧУНСКОГ ЦЕНТРА ЗА ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ МУП-А ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ , ШИФРА ПОСТУПКА: ПАСИВА / 14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 28.10.2014.
  Питања и одговори 07.11.2014.
  Питања и одговори 1 10.11.2014.
  Питања и одговори 2 10.11.2014.
  14.11.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ У ОБЈЕТИМА ПУ КРУШЕВАЦ И ПС АРАНЂЕЛОВАЦ, ШИФРА ПОСТУПКА: Р - 31/14 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  17.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: АДАПТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈА И САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ СИВ-А 1 НА ДРУГОМ СПРАТУ, ШИФРА ПОСТУПКА: Р - 30/14 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  20.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: МАЈИЦЕ, ОБЛИКОВАН У ДВЕ ПАРТИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: МАЈ-1/14 Документација
  Одговори и измена
  Одговори на питања 20.10.2014.
  Одговори на питања 29.10.2014.
  Одговори на питања 03.11.2014.
  Одговори на питања 06.11.2014.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда и отварању понуда
  Одговори на питања 07.11.2014.
  Одговори на питања 13.11.2014.
  Одговори на питања 19.11.2014.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  Обавештење о обустави поступка
  Обавештење о закљученом уговору
  24.11.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА ANTIVIRUS SOFTWARE ЗА MAIL, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: MAIL/14 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  13.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УСЛУГА – АНГАЖОВАЊЕ РУКОВАЛАЦА КОТЛАРНИЦЕ У ОБЈЕКТИМА ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД, ШИФРА ПОСТУПКА: Р III 08/14 Документација
  10.10.2014
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: ОПРАВКА РЕГУЛАТОРА ГОРИВА ЗА ХЕЛИКОПТЕР BELL 206B ЗА ПОТРЕБЕ ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ОРГ/ 14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 23.10.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  31.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ИНТЕРКОМЕРЦА - СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ (НА ГОДИШЊЕМ НИВОУОД НОВЕМБРА 2014 ДО НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ) , ШИФРА ПОСТУПКА: Р - 29 /14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  08.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ДРУГЕ ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА (ПО ОДЛУЦИ ИЗ I ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 2. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА У ГАРАНТНОМ И ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ВОЗИЛА МАРКЕ FIAT) ЗА АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ РАДОВЕ-ОПРАВКЕ У ВАНГАРАНТНОМ РОКУ ЗА ВОЗИЛА МАРКЕ FIAT НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА , ШИФРА ПОСТУПКА: КП II- FIAT /14 Документација
  Питања и одговори 24.09.2014.
  Питања и одговори 29.09.2014.
  Нова конкурсна документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Питања и одговори 30.09.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  06.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: САНАЦИЈА ГРОМОБРАНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА ЗА СМЕШТАЈ УБС-А ЖАНДАРМЕРИЈЕ , ШИФРА ПОСТУПКА: Р-27/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  03.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: СЕРВИСИРАЊЕ 233 АПАРАТА ЗА ЗАШТИТУ ДИСАЈНИХ ОРГАНА , ШИФРА ПОСТУПКА: САЗДО/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору - партија 1
  Обавештење о закљученом уговору - партија 3
  Обавештење о закљученом уговору - партија 2
  03.11.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: САНАЦИЈА ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТA СЕДИШТА ПУ У НИШУ, ШИФРА ПОСТУПКА: Р - 26/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  02.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА/ПУЊЕЊЕ ТОНЕРА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: РТ/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом угвору
  20.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ЦАРИЧИН ГРАД НА МАКИШУ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ОД ОКТОБРА 2014 ДО ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: Р - 25/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  29.09.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ: НАШИВАЊЕ ЧИЧАК ТРАКА НА АМБЛЕМЕ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: NА/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  22.09.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ГОР/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Нова конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
  15.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ХРАНА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПСЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА , ШИФРА ПОСТУПКА: ХП/14 Обавештење о закљученом уговору
  Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  20.10.2014
  do 10:00
  ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И РАСКРСНИЦА У БЕОГРАДУ, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, ШИФРА ПОСТУПКА МН-ВН/14 Документација
  Питања и одговори
  Нова конкурсна документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Обавештење о обустави поступка - партија 4
  Обавештење о закљученим уговорима
  16.09.2014
  do 10:00
  ИНТЕРВЕНТНЕ УНИФОРМЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ-УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: УКП/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  06.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ОГРЕВНО ДРВО-ТВРДИ ЛИШЋАРИ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРТСВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОГД/14-2 Документација
  Измена конкурсне документације
  14.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: СИМУЛАЦИОНА МУНИЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: СИМ/14 Документација
  Питања и одговори
  15.09.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: РЕПАРАЦИЈА ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНИ РЕД ЗА ПРИПАДНИКЕ ИНТЕРВЕНТНИХ ЈЕДИНИЦА ПОЛИЦИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: РЕП/14 Документација
  Питања и одговори
  Oбавештење о закљученом уговору
  13.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: АМБЛЕМИ, ЧИНОВИ И ОЗНАКЕ ПРЕЗИМЕНА, ОБЛИКОВАН У ЧЕТИРИ ПАРТИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: АМБ/14 Документација
  Питања и одговори 15.04.2014.
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 23.09.2014.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  Обавештење о обустави поступка.
  08.10.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ ЗА ANTIVIRUS SOFTWARE NOD 32 INTERNET, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: NOD/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  08.09.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: САНАЦИЈА КРОВА СГП БУЈАНОВАЦ, ШИФРА ПОСТУПКА: Р 24/14 Документација
  04.09.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА : ПОСЛОВИ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД, ШИФРА ПОСТУПКА: Р III 07/14 Документација
  11.09.2014
  do 11:00
  Поступак јавне набавке услуга: Оправка, преглед и атестирање аутомеханичких лестви и хидрауличних платформи, за потребе Сектора за ванредне ситуације МУП,Шифра поступка: АЛХП/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Oбавештење о закљученом уговору
  25.09.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА КОМПРЕСОРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: МН-СК /14 Документација
  03.09.2014
  do 12:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ПОПРАВКА БЛИНДИРАНOГ ВОЗИЛА МЕРЦЕДЕС S600L ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКАТА, ШИФРА ПОСТУПКА: S600/14 Документација
  Питања и одговори 20.08.2014.
  Питања и одговори 21.08.2014.
  Питања и одговори 22.08.2014.
  Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
  29.08.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКA ЛЕТЊИХ И ЗИМСКИХ ПНЕУМАТИКА ЗА БЛИНДИРАНO ВОЗИЛO МЕРЦЕДЕС S600L , ШИФРА ПОСТУПКА: MERC/14 Документација
  Питања и одговори 20.08.2014.
  Питања и одговори 22.08.2014.
  Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
  29.08.2014
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: СЕРВИСИРАЊЕ АНАЛИТИЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ , ШИФРА ПОСТУПКА: ОП-САИ /14 Документација
  Измена конкурсне документације - проглашење неважећом
  Нова конкурсна документација
  Питања и одговори
  Нова важећа конкурсна документација
  Измена конкурсне документације-проглашење неважећом
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  06.10.2014
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ САНАЦИЈА СТАНА БР.1 У УЛИЦИ СЕСТАРА ОСТОЈИЋ БР.1 У ПОЖЕГИ, ШИФРА ПОСТУПКА: Р - 23/14 Документација
  21.08.2014
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ПИВО, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: ПВ/14-1 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  19.08.2014
  do 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА МИНЕРАЛНА ВОДА ГАЗИРАНА И НЕГАЗИРАНА, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: МВ/14 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  19.08.2014
  do 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА СОКОВИ ГАЗИРАНИ, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: СГ/14 Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
  19.08.2014
  do 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ПОВРЋЕ ЗАМРЗНУТО, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: ПЗ/14-1 Документација
  19.08.2014
  do 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА СЛАДОЛЕД, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: СЛ/14-1 Документација
  19.08.2014
  do 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: НАБАВКА ЧИТАЧА ПУТНИХ ИСПРАВА, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЧПИ2/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 14.08.2014.
  Питања и одговори 20.08.2014.
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 10.09.2014.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  Питања и одговори 12.09.2014.
  Питања, одговори и измена конкурсне документације
  Питања и одговори 17.09.2014.
  Питања и одговори 22.09.2014.
  Питања и одговори 22.09.2014.
  Обавештење o закљученом уговору
  25.09.2014
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: ПРОСТИРКА – СЛАМА ЗА СЛУЖБЕНЕ КОЊЕ, ШИФРА ПОСТУПКА:II Р 04/14 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  13.08.2014
  do 09:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА ТЕРМИНАЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ ШИФРА ПОСТУПКА:ТО/14 Документација
  Питања и одговори 08.08.2014.
  Питања и одговори 08.08.2014.
  Питања и одговори, измена конкурсне документације 08.08.2014.
  Питања и одговори 14.08.2014.
  Oбавештење о продужењу рока.
  Решење о усвајању захтева за заштиту права 21.10.2014.
  Обавештење закљученом уговору
  15.08.2014
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УСЛУГА – МЕХАНИЧКО И ХЕМИСКО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ТОПЛОВОДНИХ И ПАРНИХ КОТЛОВА У ОБЈЕКТИМА ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД И УПРАВЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ ШИФРА ПОСТУПКА: III Р 05/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 07.08.2014.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  Обавештење о обустави поступка
  12.08.2014
  do 11:00
  ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА: СЕРВИС ГЕНЕТИЧКИХ АНАЛИЗАТОРА, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ-НКТЦ, ШИФРА ПОСТУПКА: СГА/14 Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о обустави поступка
  03.09.2014
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: ПВЦ ВРЕЋЕ ЗА ЛЕШЕВЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: 03/31/13 број 404-10461/14 – II Р 06/14 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  11.08.2014
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА УСЛУГЕ ЛИЦЕНЦЕ ГИС ПЛАТФОРМЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ГИС/14 Документација
  08.08.2014
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УСЛУГА ИЗНАЈМЉИВАЊА АУТОМАТА ЗА ВОДУ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РС, ШИФРА ПОСТУПКА: АЗВ/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  12.08.2014
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - РЕАГЕНСИ- ЗА ДНК ЛАБОРАТОРИЈУ, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ НКТЦ, ШИФРА ПОСТУПКА: СПМР-ДНК /14 Документација
  08.09.2014
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: СЕНО ЗА СЛУЖБЕНЕ КОЊЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: Р II 03/14 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  05.08.2014
  do 09:30
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: УГАЉ МРКИ, ГРАНУЛАЦИЈА КОЦКА 30-65 mm, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА: ШИФРА ПОСТУПКА: УГ/14, Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  Oбавештење о закљученом уговору-партија-1
  Oбавештење о закљученом уговору-партија-2
  Oбавештење о закљученом уговору-партија-3
  Oбавештење о закљученом уговору-партија-5
  Oбавештење о закљученом уговору-партија-6
  02.09.2014
  do 10:00
  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ПРОДУЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦИ ЗА LOTUS DOMINO И LOTUS NOTES ШИФРА ПОСТУПКА: ЛИЦЛОТ/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  31.07.2014
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ: ПОПРАВКА ДЕЛОВА ЗА ХЕЛИКОПТЕРЕ BELL 206B И AB-212 ЗА ПОТРЕБЕ ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ МУП-А РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ШИФРА ПОСТУПКА: ПДХБАБ/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 31.07.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  21.08.2014
  do 10:00
  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: АНГАЖОВАЊЕ ЕКСПЕРАТА, КОРШЋЕЊЕ ХОТЕЛСКИХ УСЛУГА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДЕЉЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ФИНАНАСИРАНИМ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЕХТ-ИПА/14 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  20.07.2014
  do 11:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОДРЖАВАЊЕ ПЕРИФЕРНИХ УРЕЂАЈА ЗА АКВИЗИЦИОНИ ПОСТУПАК (ТАБЛА ЗА ПОТПИС) ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОПУ/14 Документација
  Обавештење о обустави поступка 13.01.2015.
  24.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА SMART CARD ЧИТАЧА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: СМАРТКЧ/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
  25.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УСЛУГА ОДРЖАВАЊА LOTUS DOMINO И LOTUS NOTES, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЛОТУСДН/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  18.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РАДНА СТАНИЦА ЗА АУТОМАТСКУ ИЗОЛАЦИЈУ ДНК-РНК, ШИФРА ПОСТУПКА: РС-ДНКРНК /14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  26.08.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ХТЗ И АЛПИНИСТИЧКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, ШИФРА ПОСТУПКА: ХТЗА/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Измене и допуне
  Обавештење о продужењу рока 17.07.2014.
  Измене и допуне 17.07.2014.
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Одговор и обавештење о продужењу рока 21.07.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  24.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР ЗА ПРИПАДНИКЕ ИНТЕРВЕНТНИХ ЈЕДИНИЦА ПОЛИЦИЈЕ, ОБЛИКОВАН У ДВЕ ПАРТИЈЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЗО/14 Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12.08.2014.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 24.09.2014.
  Питања и одговори 25.09.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  Обавештење о обустави поступка
  29.09.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХЕЛИКОПТЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ , ШИФРА ПОСТУПКА: ХЕ/14 Документација
  Питања и одговори
  Oбавештење о закљученом уговору
  15.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА STORAGE DS 5300 ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: РДС/14 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  14.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: СЕРВИСИРАЊЕ ЧИТАЧА ПУТНИХ ИСПРАВА, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ОЗНАКА И НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 50312310 – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ МРЕЖЕ ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЧПИ/14 Документација
  Измена контурсне документаије 04.07.2014.
  Обавештење о обустави поступка 11.09.2014.
  04.08.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АЛАТ ЗА ХЕЛИКОПТЕР ТИПА AB212, ШИФРА ПОСТУПКА: РДХ /14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење закљученом уговору
  12.08.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: СЕРВИСИРАЊЕ, БАЖДАРЕЊЕ И СКИДАЊЕ ИЗВОРА ЗРАЧЕЊА И ЊИХОВО БЕЗБЕДНО ДЕПОНОВАЊЕ СА РАДИОЛОШКИХ ДЕТЕКТОРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: СИЗ/14 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  14.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: МОТОРНЕ ЛЕЂНЕ ПРСКАЛИЦЕ ЗА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: МЛП/14-2 Документација
  14.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: УСЛУГА ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА, КАЛИБРАЦИЈЕ И ДОДЕЛЕ ДРАВНОГ ЖИГА ЗА АЛКОМЕТАРСКЕ УРЕЂАЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА „DREGER“, ШИФРА ПОСТУПКА:КАД/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење закљученом уговору
  11.08.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: УСЛУГА ПОПРАВКЕ, ОДРЖАВАЊА, СЕРВИСИРАЊА, КАЛИБРАЦИЈЕ И ДОДЕЛЕ ДРЖАВНОГ ЖИГА ЗА РУЧНЕ РАДАРЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: КАР/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 18.07.2014.
  Измена конкурсне документације
  11.08.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: ОСИГУРАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ, ЛИЦА И СТАДА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОС/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Питања и одговори, допуна конкурсне документације
  Изјава о чувању поверљивих података
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације 21.07.2014.
  Питања и одговори
  Питања и одговори 28.07.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 01.08.2014.
  Oбавештење о закљученом уговору за партију 2
  Oбавештење о закљученом уговору за партију 1
  29.07.2014.

  Oбавештење о закљученом уговору за партију 1
  Oбавештење о закљученом уговору за партију 2
  Oбавештење о закљученом уговору за партију 3
  05.08.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ – ПРОДУЖЕЊЕ ГОДИШЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА СИСТЕМ XRY COMPLETE, ШИФРА ПОСТУПКА: COM/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 11.09.2014.
  10.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЕМ/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 18.07.2014
  Обавештење о закљученом уговору
  22.07.2014
  do 10:00
  Побољшање способности румунских и српских власти за реаговање у ванредним ситуацијама"

  Serbia-Belgrade: Education and training services 2014/S 056-094048 Improving the capability of the Romanian and Serbian authorities of reacting in emergency situations

  Документација
  Prior Information Notice

  Contract notice
  CLARIFICATIONS 2014-S 056-094048
  SERVICE CONTRACT SHORTLIST NOTICE
  CONTRACT AWARD NOTICE
  25.04.2014.
  do 15:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И АЛАТА ЗА ХЕЛИКОПТЕР ТИПА BELL 206B ЗА ПОТРЕБЕ ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ МУП-А РС, ШИФРА ПОСТУПКА: РДБЕЛ/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  04.08.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА И МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОШ/14 Документација
  Одговори на питања 04.07.2014.
  08.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА МАШИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ММ/14 Документација
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
  03.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ПЕРСОНАЛИЗАЦИОНОГ ЦЕНТРА МУП ЗА КОВЕРТИРАЊЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА ГРАЂАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: МАТ-ИД/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору - партија 2
  Обавештење о закљученом уговору - партија 1
  Обавештење о закљученом уговору - партија 3
  30.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ПРОЈЕКЦИОНИ ПАНЕЛИ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ПРП/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о обустави поступка
  30.06.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕМАЛЕ ВРЕДНОСТИ: МЕРНИ СЕТ ЗА ТЕТРА СИСТЕМ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, ШИФРА ПОСТУПКА: МСТ/14 Документација
  Питања и одговори
  Oбавештење о закљученом уговору
  04.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА, ПЛОВИЛА И ВАЗДУХОПЛОВА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, РС ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОВПВ/14 Документација
  Измена
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о уложеном захтеву за заштиту права понуђача
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне документације
  Измена конкурсне документације 24.10.2014.
  Обавештење о продужењу рока 24.10.2014.
  Обавештење о продужењу рока 05.11.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за партију 3
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 1
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 2
  17.11.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: БЕЛЕ КОШУЉЕ – 300 КОМАДА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: БК/14 Документација
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Нова конкурсна документација
  Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Питања и одговори 23.06.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  27.06.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА KOGNOS ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: О-КГ/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  24.06.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: СЕРВИС ПОСТОЈЕЋЕ ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ДНК ЛАБАРАТОРИЈЕ НА ЛОКАЦИЈИ „АЗГ“, КНЕЗА МИЛОША - БЕОГРАД, ШИФРА : Р - 22/14 Документација
  24.06.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА РУЧНИХ ТЕТРА РАДИО СТАНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, МУП-А РС, ШИФРА ПОСТУПКА: РТРС/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору 16.01.2015.
  22.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА (ЗАМЕНА БАТЕРИЈА) У ОБЈЕКТУ МУП-А „ПЕРСО ЦЕНТАР“ – КНЕЗА МИЛОША 99 БЕОГРАД, ШИФРА : Р - 20/14 Документација
  Закључење уговора
  23.06.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ЗАМЕНА БАТЕРИЈА УПС УРЕЂАЈА У ОБЈЕКТУ ИНТЕРПОЛ - БЕОГРАД, ШИФРА : Р - 21/14 Документација
  Закључење уговора
  23.06.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАМЕШТАЈ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА: - ПАРТИЈА 1 – СТОЛИЦЕ И РАДНЕ ФОТЕЉЕ - ПАРТИЈА 2 – ПЛОЧАСТ НАМЕШТАЈ ОЗНАКА И НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 39130000 – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, ШИФРА ПОСТУПКА : НА/14 Документација
  Измена конкурсне документације - Проглашење неважећом
  Нова конкурсна документација
  Питања и одговори
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  I I Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  17.06.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УСЛУГА – РЕВИЗИЈА ТРАФОСТАНИЦА У ОБЈЕКТИМА ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД И УПРАВЕ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ, ШИФРА ПОСТУПКА: 404-7915 /14 – III Р 02/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о закљученом уговору
  07.07.2014
  do 11:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА РР УРЕЂАЈЕ ТИПА FibeAir IP10G, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЛРР/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  23.06.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: РЕМОНТ КАМИОНА ТАМ – 110 СА КАБИНОМ К – 15 А, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: РЕМ/14 Документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  13.06.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЕЕР/14 Invitation to Tender Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  Одлука о измени уговора
  Одлука о измени уговора 06.10.2015.
  01.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAK ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА НАПРТЊАЧА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ, ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ОЗНАКА И НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 35111000 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ШИФРА ПОСТУПКА: НА/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 25.06.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  30.06.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АКТИВНУ И ПАСИВНУ КОМУНИКАЦИОНУ ОПРЕМУ ЦЕНТРАЛНОГ РАЧУНАРСКОГ ЦЕНТРА ЗА ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ МУП-а, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: АПКО/14 Документација
  Одговори на питања
  Одговори на питања
  Одговори на питања
  Одговори на питања 20.06.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  Обавештење закљученом уговору
  Обавештење закљученом уговору за партију 1
  Обавештење закљученом уговору за партију 2
  07.07.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ОГРЕВНО ДРВО- ТВРДИ ЛИШЋАРИ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОГД/14 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  07.07.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА: EКСТРАКТ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПЕНЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЕКСТРАКТ/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације 25.06.2014.
  Питања и одговори 25.06.2014.
  Питања и одговори 27.06.2014.
  Питања и одговори 02.07.2014.
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  16.07.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ПОТКИВАЊЕ КОЊА ЗА ПОТРЕБЕ ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД ШИФРА ПОСТУПКА: ПК /14 Документација
  18.06.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА МЕТАЛ ДЕТЕКТОРА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА:МД/14 Документација
  Измена и допуна конкурсне документације
  Обавештење о закљученом уговору
  16.06.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА ЗАШТИТНОГ ПРЕКРИВАЧА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА:ЗП/14 Документација
  Измена и допуна конкурсне документације
  Обавештење о закљученом уговору
  16.06.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА САЛЕ И БАНКЕТ САЛЕ РЕСТОРАНА У ОДМАРАЛИШТУ "ЦВЕТНА ДОЛИНА" НА ГОЧУ, ШИФРА ПОСТУПКА: Р-18/14 Документација
  Закључење уговора
  11.06.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ХЕЛИКОПТЕР ТИПА SA 341/342 ЗА ПОТРЕБЕ ХЕЛИКОПЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: СА/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 27.06.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  08.07.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА: ВАРТОГАСНА ЦРЕВА И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЦРЕВА/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 20.06.2014.
  Питања и одговори 23.06.2014.
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о закљученом уговору - Партија 1 - 20.01.2015
  Обавештење о обустави поступка - Партија 2 - 20.01.2015
  07.07.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДНК ЛАБОРАТОРИЈУ, ШИФРА ПОСТУПКА: СПМ-ДНК /14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  23.06.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ЛИНИЈУ ЗА КОВЕРТИРАЊЕ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЈУ У ПЕРСОНАЛИЗАЦИОНОМ ЦЕНТРУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: РДЛКП/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  19.06.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА ВОДОИНСТАЛАТЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА:ВМ/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  26.05.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ПРАХ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ПРАХ/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  21.05.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА ВИДЕО ЗИДА, ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ВЗ/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 16.05.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  20.05.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: РУКАВИЦЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ШИФРА ПОСТУПКА: РУК/14 Документација
  19.05.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА БАТЕРИЈА ЗА „ALCATEL“ ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: БАТ/14 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  15.05.2014.
  do 10:00
  МОБИЛНЕ ХЛАДЊАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: МХ/14 Документација
  Питања и одговори
  16.05.2014.
  do 10:00
  ПИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ПС УБ – ЗАВРШНА ФАЗА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ УБ, ШИФРА ПОСТУПКА: УБ/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 19.05.2014.
  Питања и одговори 21.05.2014.
  Питања и одговори - измена 22.05.2014.
  Питања и одговори - измена 22.05.2014.
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  Обавештење о закљученом уговору
  04.06.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ЗАШТИТНЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА: - ПАРТИЈА 1 – ЗАШТИТНЕ НИТРИЛНЕ РУКАВИЦЕ БЕЗ ТАЛКА - ПАРТИЈА 2 – ЗАШТИТНЕ СТЕРИЛНЕ РУКАВИЦЕ БЕЗ ТАЛКА, ШИФРА ПОСТУПКА:РЗ/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Појашњење конкурсне документације
  Допуна конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о обустави поступка
  19.05.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: САНАЦИЈА ОЛУКА, ПРОЗОРА И КЛИЗНИХ ВРАТА У ОБЈЕКТУ МАГАЦИНИ СВС-а, УЛ. КОРДУНАШКА У БЕОГРАДУ, ШИФРА ПОСТУПКА:Р - 17/14 Документација
  Питања и одговори
  08.05.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ХИДРАУЛИЧНИ РАЗВАЛНИ АЛАТ, ШИФРА ПОСТУПКА: ХРА /14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 23.05.2014.
  Питања и одговори 06.06.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  Обавештење о закљученом уговору
  02.06.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ У КОПНЕНОЈ ЗОНИ БЕЗБЕДНОСТИ ШИФРА : Р - 16/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Измена
  Обавештење о закљученом уговору
  25.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: РАЧУНВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА „БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: РУ/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока
  Oбавештење о закљученом уговору
  04.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: ПМ/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о закљученом уговору
  29.05.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: ПЗЧ/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о закљученом уговору
  06.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА РИБА СВЕЖА И КОНЗЕРВИРАНА, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: РСК/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о закљученом уговору
  05.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: ММП/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока 27.05.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  05.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА МЕСО ПИЛЕЋЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: МП/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока 26.05.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  05.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ЈАЈА , ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈА/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока 27.05.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  05.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ХЛЕБ, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: ХЛ/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока 27.05.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  04.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА СЛАДОЛЕД, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: СЛ/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока 27.05.2014.
  Oбавештење о закљученом уговору
  04.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ФОРМИРАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА НА НАДОГРАЂЕНОМ III И IV СПРАТУ У ОБЈЕКТУ ПУ УЖИЦЕ ШИФРА : Р - 12/14 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  28.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ПИВО, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: ПВ/14 Документација
  Исправка конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока 27.05.2014.
  04.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА ПОВРЋЕ ЗАМРЗНУТО, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: ПЗ/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока
  Oбавештење о закљученом уговору
  04.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА КОЛОНИЈАЛ, ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД“ ДСД БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: КО/14 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о закљученом уговору
  06.06.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РАЧУНАРЕ И РАЧУНАРСКЕ КОМПОНЕНТЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА : РДР/14 Документација
  Питања и одговори, допуна конкурсне документације
  Питања и одговори, допуна конкурсне документације 16.05.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  26.05.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ФОТОКОПИР ПАПИР ЗА ПОТРЕБЕ МУП-а РС, ШИФРА ПОСТУПКА: ФП/14 Документација
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  21.05.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: КОЛОНИЦЕ ЗА ФОРЕНЗИЧКУ АНАЛИЗУ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: КФА/14 Документација
  22.04.2014.
  do 09:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ : ИЗГРАДЊА ПОТПОРНОГ ЗИДА СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА КОД 100-МЕТАРСКОГ СТРЕЛИШТА У ОБЈЕКТУ ПТЈ У ЛИПОВИЦИ - БАРАЈЕВО ШИФРА : Р - 15 / 14 Документација
  17.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ЗА ПУ У НОВОМ ПАЗАРУ, ШИФРА ПОСТУПКА: Р – 14/14 Документација
  Питања и одговори
  23.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ЛЕТЊИ ПНЕУМАТИЦИ, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЛП/14, Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Нова конкурсна документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Нова конкурсна документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  Oбавештење о измени уговора - партија II
  Oбавештење о измени уговора - партија V
  Обавештење о закљученом уговору - партија 6
  Обавештење о закљученом уговору - партија 7
  14.05.2014.
  do 12:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТИМА МУП-а У СЕДИШТУ ШИФРА : Р - 13/14 Документација
  Обавештење закљученом уговору
  14.04.2014.
  do 10:00
  2014/S 044-074319 Јавна набавка форензичке опреме за лабaраторијску и обраду лица места, опреме за против диверзионе прегледе и мобилних форензичких лабaраторија - возила, EuropeAid/135086/D/SUP/RS "

  2014/S 044-074319 - Procurment of the forensic equipment within the project Prevention of crime through improvement of capacities for crime scene investigation and analysis of biological and other traces, EuropeAid/135086/D/SUP/RS.

  Документација
  Tender dossier
  CONTRACT PRIOR INFORMATION
  INVITATION TO TENDER
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  DRAFT CONTRACT
  SPECIAL CONDITIONS
  ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
  ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
  ANNEX IV: BUDGET BREAKDOWN - Model financial offer
  ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
  FINANCIAL IDENTIFICATION
  LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
  LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
  LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
  EVALUATION GRID
  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
  PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE CERTIFICATE
  Clarifications
  Poništenje tendera(LOT 5)/ Cancellation(LOT 5)
  Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT 1/ Contract award notices LOT 1
  Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT2/ Contract award notices LOT 2
  Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT 3/ Contract award notices LOT 3
  Obaveštenje o dodeli ugovora za LOT 4/ Contract award notices LOT 4
  09.06.2014.
  do 15:30
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:УСЛУГА – РЕДОВНИ ГОДИШЊИ СЕРВИС СИСТЕМА ВЕНТИЛАЦИЈЕ И КЛИМАТИЗАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД, јавна набавка: број 404- /14 – III Р 01/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  10.04.2014.
  do 11:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА ЧАМЦА СА ВАНБРОДСКИМ МОТОРОМ И ПРИКОЛИЦОМЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЧВМП/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  Oдлука о измени уговора о јавној набавци
  10.04.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: МЕТЛАРИЦЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ, ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЦЗ/14 Документација
  Обавештењење о продужењу рока
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  08.04.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАДОГРАДЊА ТЕЛЕФОНСКЕ ЦЕНТРАЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ КИКИНДА, МУП-а РС, ШИФРА ПОСТУПКА НТЦ/13 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  Одлука о измени уговора
  10.04.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ВОЋЕ И ПОВРЋЕ СВЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД”ДСД , БЕЧИЋИ ШИФРА ПОСТУПКА ВПС/13 Документација
  Измена конкурсне документације
  Oбавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  Обавештење о обустави поступка
  28.05.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА: ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ НОВОГ ОБЈЕКТА „ЦАРИЧИН ГРАД“ МАКИШ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЦГ/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 17.04.2014.
  Питања и одговори 25.04.2014.
  Питања и одговори 28.04.2014.
  обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 05.05.2014.
  Oбавештење о закљученом уговору
  09.05.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПАНСИОНА “БЕОГРАД” ДСД , БЕЧИЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА ММП/13 Документација
  Измена конкурсне документације
  Oбавештење о продужењу рока
  Oбавештење о закљученом уговору
  27.05.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ ПВСЈ ЋУПРИЈА, ШИФРА : Р - 11/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 02.04.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  07.04.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА ТЕЛЕФАКС АПАРАТА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ТЕЛ/14 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење о закљученом уговору
  07.04.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ И РАСХЛАДНИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ РАЧУНСКОГ ЦЕНТРА ЗА ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ МУП – ДИСКОВИ ЗА СТОРИЏ, ШИФРА ПОСТУПКА: ДС /14 Документација
  03.04.2014.
  do 09:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ДВА ПУТА ГОДИШЊЕ У ОБЈЕКТИМА МУП-А НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА И ОБЈЕКТИМА ЖАНДАРМЕРИЈЕ У КРАЉЕВУ, НИШУ И КЛИСИ, ШИФРА : Р - 10/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  04.04.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА: НАБАВКA ПНЕУМАТИКА ЗА БЛИНДИРАНА ВОЗИЛА, ШИФРА ПОСТУПКА: БЛИНДА /14 Документација
  Измена конкурсне докуменатције
  Питања и одговори
  01.04.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: САНАЦИЈА СЛУЖБЕНОГ СТАНА У УЛ. ЏОНА КЕНЕДИЈА БР. 35 У БЕОГРАДУ, ШИФРА : Р - 09/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закључењу уговора
  02.04.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКA ВАТРОГАСНОГ СПАСИЛАЧКОГ УЖЕТА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: УЖЕ /14 Документација
  01.04.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА: СЕРВИСИРАЊЕ СТАРИХ РАЗВАЛНИХ АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: РАЗ/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 25.04.2014.
  28.04.2014.
  do 10:00
  РУКАВИЦЕ, ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ Документација
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Измена конкурсне докуметације
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 28.04.2014.
  Oбавештење о закљученом уговору
  15.05.2014.
  do 09:00
  КОШУЉА, ПАНТАЛОНА И КАЧКЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ, МУП-А РС, ШИФРА ПОСТУПКА: КПК/14 Документација
  Питања и одговори
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Питања и одговори
  Питања и одговори 07.04.2014.
  Питања и одговори 09.04.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори и измена конкурсне документације
  Питања и одговори и допуна конкурсне документације
  Питања и одговори 17.04.2014.
  Питања и одговори 22.04.2014.
  Питања и одговори 22.04.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  2 oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Oбавештење о продужењу рока
  Измена и допуна
  Питања и одговори 25.06.2014.
  Питања и одговори 26.06.2014.
  Питања и одговори 01.07.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12.08.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за партију 2
  Обавештење закљученом уговору
  Одлука о измени уговора за партију 1
  Одлука о измени уговора за партију 1
  24.04.2014.
  do 09:00
  НАБАВКА КОШУЉА, ПАНТАЛОНА И КАЧКЕТА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: КПК/13 Документација
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Питања и одговори

  Питања и одговори 07.04.2014.
  Питања и одговори
  Питања и одговори и измена конкурсне документације
  Питања и одговори и допуна конкурсне документације
  Питања и одговори и обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 22.04.2014.
  Исправка прве стране питања и одговори 22.04.2014.
  Питања и одговори 22.04.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Oбавештење о продужењу рока
  Измена и допуна
  Питања и одговори 25.06.2014.
  Питања и одговори 26.06.2014.
  Питања и одговори 01.07.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12.08.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  Обавештење о измени уговора за партију 1
  24.04.2014.
  do 09:00
  БОРБЕНЕ ПАТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: БП/14 Документација
  Питања и одговори
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Питања и одговори
  Питања и одговори 08.04.2014.
  Питања и одговори 15.04.2014.
  Питања и одговори, продужење рока 22.04.2014.
  Питања и одговори 25.04.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  29.04.2014.
  do 13:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: МАЈИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ ОБЛИКОВАН У ПАРТИЈЕ: - ПАРТИЈА 1: ПОЛО МАЈИЦА КРАТАК РУКАВ - ПАРТИЈА 2: Т МАЈИЦА ШИФРА ПОСТУПКА: МАЈ /14 Документација
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Питања и одговори
  Питања и одговори 07.04.2014.
  Питања и одговори 09.04.2014.
  Питања и одговори 09.04.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 11.04.2014.
  Изменa конкурсне документације.
  Изменa конкурсне документације.
  Питања и одговори
  Питања и одговори 16.04.2014.
  Питања и одговори 17.04.2014.
  Питања и одговори 23.04.2014.
  Питања и одговори 23.04.2014.
  Питања и одговори 28.04.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 05.04.2014.
  Oбавештење о обустави поступка.
  12.05.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ЧИНОВИ И ОЗНАКЕ ПРЕЗИМЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЧИ/14 Документација
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Питања и одговори 08.04.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 17.04.2014.
  Питања и одговори 23.04.2014.
  Обавештење о обустави поступка.
  29.04.2014.
  do 12:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ОПАСАЧ СА ФУТРОЛАМА (ДОДАЦИМА) И ПОДОПАСАЧЕМ, ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ООО/14 Документација
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори 23.04.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом уговору
  25.04.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ЈАКНЕ СА УЛОШКОМ, ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЈАК/14 Документација
  Питања и одговори 02.04.2014.
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Питања и одговори 07.04.2014.
  Измена конкурсне документације
  Обавештење опродужењу рока
  Питања и одговори 11.04.2014.
  Изменa конкурсне документације
  Питања и одговори
  Питања и одговори 17.04.2014.
  Питања и одговори I 23.04.2014.
  Питања и одговори II 23.04.2014.
  Питања и одговори III 23.04.2014.
  Питања и одговори IV 23.04.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење опродужењу рока
  Изменa конкурсне документације
  Питања и одговори 27.06.2014.
  Питања и одговори 01.07.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 04.07.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 12.08.2014.
  Обавештење закљученом уговору
  23.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА МАЈИЦА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: МА/13 Документација
  Нова важећа документација
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори и oбавештење о измени конкурсне документације
  Питања и одговори
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 07.04.2014.
  Питања и одговори и изменa конкурсне документације
  Питања и одговори и допуна конкурсне документације
  Питања и одговори 16.04.2014.
  Питања и одговори 22.04.2014.
  Питања и одговори 22.04.2014.
  Питања и одговори 28.04.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 08.05.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  12.05.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ОПАСАЧИ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ШИФРА ПОСТУПКА: ОП/13 Документација
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Питања и одговори и изменa конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 22.04.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом уговору
  Обавештење о измени уговора
  25.04.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ЧАРАПЕ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА: партија 1. – летње чарапе, партија 2. – зимске чарапе, ШИФРА ПОСТУПКА: ЧА/13 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 02.04.2014.
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Питања и одговори 08.04.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Нова скица
  Питања и одговори 15.04.2014.
  Питања и одговори 16.04.2014.
  Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  28.04.2014.
  do 09:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ЧАРАПЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ, МУП-А РС, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА: партија 1 – ЧАРАПЕ ЛЕТЊЕ партија 2 – ЧАРАПЕ ЗИМСКЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЧАР/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 02.04.2014.
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 08.04.2014.
  Питања и одговори 17.04.2014.
  Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  28.04.2014.
  do 09:00
  ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ АПЛИКАЦИЈЕ NEXTBIZ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА:П-ФР АПЛ /14 Документација
  Oдлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
  Обавештење закљученом уговору
  24.03.2014.
  do 10:30
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА АЛПИНИСТИЧКЕ ТИМОВЕ ЗА СПАСАВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ , ШИФРА ПОСТУПКА: МА/14 Документација
  Допуна конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  Обавештење закљученом уговору
  25.03.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА МОТОРНИХ АЛАТА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ , ШИФРА ПОСТУПКА: МО/14 Документација
  20.03.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: МОТОРНЕ ЛЕЂНЕ ПРСКАЛИЦЕ ЗА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: МЛП/14 Документација
  20.03.2014.
  do 10:00
  2014/S 048-080592 IPA - Набавка опреме за развој и имплементацију информационог система и инфрастуструктуре за праћење и интервенцију у оквиру пројекта "Заједничко управљање вандредним ситуацијама у пограничним областима Румунија - Република Србија, EuropeAid/135028/D/SUP/RS"   "

  2014/S 048-080592 IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project "Joint management of the emergency situations system in Romania - Republic of Serbia cross-border area", EuropeAid/135028/D/SUP/RS

  Документација
  Tender dossier
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  DRAFT CONTRACT
  SPECIAL CONDITIONS
  ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
  ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
  ANNEX IV: Budget breakdown (Model financial offer)
  ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
  Tender Guarantee Form
  FINANCIAL IDENTIFICATION
  LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
  LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
  LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
  EVALUATION GRID
  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
  CLARIFICATIONS 2014-S 048-080592
  CORRIGENDUM NO.1
  PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE
  CANCELLATION
  09.05.2014.
  do 15:00
  2014/S 048-080593, IPA - Набавка опреме за развој и имплементацију информационог система и инфрастуструктуре за праћење и интервенцију у оквиру пројекта "Заједничко управљање вандредним ситуацијама у пограничним областима Карансебес-Јужнобанатски округ" EuropeAid/135029/D/SUP/RS

  2014/S 048-080593, IPA - Supplies for the Development and implementation of the informatics system and the monitoring and intervention infrastructure for the project "Joint management of the emergency situations in Caransebes - Južno-Banatski cross-border area" EuropeAid/135029/D/SUP/RS

  Документација
  Tender dossier
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  DRAFT CONTRACT
  SPECIAL CONDITIONS
  ANNEX I: GENERAL CONDITIONS
  ANNEX II + III :TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER
  ANNEX IV: Budget breakdown (Model financial offer)
  ANNEX V: MODEL PERFORMANCE GUARANTEE
  Tender Guarantee Form
  FINANCIAL IDENTIFICATION
  LEGAL ENTITY - INDIVIDUAL
  LEGAL ENTITY - PRIVATE COMPANY
  LEGAL ENTITY - PUBLIC ENTITY
  ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID
  EVALUATION GRID
  TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT
  CLARIFICATIONS 2014-S 048-080593
  CORRIGENDUM NO.1
  PROVISIONAL / FINAL ACCEPTANCE
  CANCELLATION
  09.05.2014.
  do 15:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА: ПРОТИВГРАДНЕ РАКЕТЕ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ШИФРА ПОСТУПКА: РАКЕТЕ/14 Документација
  07.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ЗАМЕНА КРОВА И АДАПТАЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈА АУТОМЕХАНИЧАРСКЕ РАДИОНИЦЕ У ОБЈЕКТУ САРАЈЕВСКА 34-А У БЕОГРАДУ ШИФРА : Р - 07/14 Документација
  18.03.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И МАТЕРИЈАЛИ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО (ПАПИРНА И ПВЦ ГАЛАНТЕРИЈА), ОБЛИКОВАН У ПАРТИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ХЕМ/13 Документација
  Питања и одговори
  Питања, одговори и измене
  Обавештење о продужењу рока за доставу и отварање понуда
  Обавештење обустави поступка за партију 1
  Обавештење обустави поступка за партију 2
  23.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ВОЗАЧЕ МОТОЦИКЛА – ЈЕДНООБРАЗНА ЈАКНА И ПАНТАЛОНЕ ШИФРА ПОСТУПКА: ЗОМ /13 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 25.03.2014.
  Питања и одговори 27.03.2014.
  Питања и одговори 10.04.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 15.04.2014.
  Питања и одговори 16.04.2014.
  Oбавештење о обустави поступка
  Поништено oбавештење о обустави поступка
  22.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ ПВСЈ БОЉЕВАЦ ШИФРА : Р - 06/14 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  17.03.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ИЗВОЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ ПВСЈ БРУС ШИФРА : Р - 05/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору
  17.03.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: САНАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА И ОПРЕМЕ У КОТЛАРНИЦИ ОБЈЕКТА ПС БАЈНА БАШТА, ШИФРА ПОСТУПКА: Р - 04/14 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 06.03.2014.
  Oбавештење о закљученом уговору
  14.03.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: НАБАВКА ХИДАЛАМ ПАПИРА ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ ЗА ПАКОВАЊЕ ЛИЧНИХ КАРТИ СА ЧИПОМ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ХП/14 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  12.03.2014.
  do 10:00
  Најава међународног тендера за набавку форензичке опреме за лабараторијску и обраду лица места, опреме за против диверзионе прегледе и мобилних форензичких лабараторија - возила. Contract Prior Information Notice for procurement of forensic equipment.
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РИБА КОНЗЕРВИРАНА, ШИФРА ПОСТУПКА: РК/13 Документација
  Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Oбавештење о закљученом уговору
  08.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РИБА ЗАМРЗНУТА И СВЕЖА, ОБЛИКОВАН У ПАРТИЈЕ ШИФРА ПОСТУПКА: РЗС/13 Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 07.04.2014.
  Oбавештење о закљученом уговору за партију 1
  Oбавештење о закљученом уговору за партију 2
  Oбавештење о oбустави поступка за партију 3,4,5
  08.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ СГП АЗБУКОВИЦА У ЉУБОВИЈИ – III ФАЗА, ШИФРА ПОСТУПКА: Р - 03/14 Документација
  07.03.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: КОНЗЕРВИРАНО ВОЋЕ И ПОВРЋЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: КВП/13 Документација
  Oбавештење о закљученом уговору
  27.03.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ, ШИФРА ПОСТУПКА: КП/13 Документација
  Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Oбавештење о донетом решењу РКЗЗП
  Oбавештење о oбустави поступка
  07.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ И РАСХЛАДНИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛНОГ РАЧУНСКОГ ЦЕНТРА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: РД/14 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  04.03.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: СОКОВИ ВОЋНИ, ШИФРА ПОСТУПКА: СВ/13 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  02.04.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА РЕСТОРАНА У ОБЈЕКТУ ЖАНДАРМЕРИЈЕ У РАКОВИЦИ, ШИФРА ПОСТУПКА:Р – 2/14 Документација
  03.03.2014.
  do 10:00
  Најава међународног тендера за набавку услуге "Специјализовани технички тренинзи и софтвер " 50685-2014 Prior information notice
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: КЕЧАП, СЕНФ, МАРГАРИН И МАЈОНЕЗ, ШИФРА ПОСТУПКА:КСММ/13 Документација
  24.02.2014.
  do 10:30
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА ХРАНЕ ЗА ПСЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ХРА ПС/13 Документација
  Питања и одговори19.02.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  05.03.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ГРАДА БЕОГРАДА ОБЛИКОВАН У ПАРТИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, ШИФРА ПОСТУПКА: ВИДЕО БГ /14 Документација
  21.02.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ПОПРАВКА УГОСТИТЕЉСКИХ УРЕЂАЈА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА, ШИФРА ПОСТУПКА: ПУУ/13 Документација
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  21.02.2014.
  do 10:30
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ КУЋИЦЕ ЗА СМЕШТАЈ ПРИПАДНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈИ УЛ. САВСКИ НАСИП ББ, У БЕОГРАДУ , ШИФРА ПОСТУПКА: Р – 1/14 Документација
  24.02.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА МЕТАЛНИХ ЛИСИЦА ЗА ВЕЗИВАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА , ШИФРА ПОСТУПКА:ЛИС/13 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  24.02.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ОФСЕТ ПАПИР И КАРТОН, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОПК/13 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  19.03.2014.
  do 11:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА:ОДРЖАВАЊЕ МСО ТЕТРА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: МСО ТЕТРА/13 Документација
  Обавештење о закљученом уговору 11.09.2014.
  19.03.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА:ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ПЛОЧИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ИДП/13 Документација
  Измена конкурсне документације
  Продужење рока
  Обавештење о закљученом уговору
  18.02.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА:КОЛОНИЈАЛ, ШИФРА ПОСТУПКА: КЛ/13 Документација
  Питања и одговори 03.03.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  06.03.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:НАБАВКА ХЕМИКАЛИЈА (РАСТВАРАЧА)ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ХЕМ/13-2 Документација
  Измена конкурсне документације
  Измена конкурсне документације 24.02.2014.
  Питања и одговори 06.02.2014.
  Питања и одговори 07.02.2014.
  Питања и одговори 24.02.2014.
  Питања и одговори 25.02.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом уговору
  18.02.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:СИР И КАЈМАК ДОМАЋИ, ШИФРА ПОСТУПКА: СКД2/13 Документација
  07.02.2014.
  do 11:30
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: СОКОВИ ГАЗИРАНИ, ШИФРА ПОСТУПКА: СГ/13 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  27.02.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: СЕРВИСИРАЊЕ ХЕЛИКОПТЕРА SIKORSKY S-76B, ТЕХНИЧКА И ЛЕТАЧКА ПОДРШКА ЗА ПОТРЕБЕ ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ МУП-a РС, ШИФРА ПОСТУПКА: СЕРВСИК/13 Документација
  Питања и одговори 03.02.2014.
  Питања и одговори 07.02.2014.
  Питања и одговори 20.02.2014.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
  Обавештење закљученом уговору
  Одлука о измени уговора 09.10.2015.
  Одлука о измени уговора 15.01.2016.
  20.03.2014.
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ПОСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ДД/13 Документација
  Питања и одговори 31.01.2014.
  04.02.2014.
  do 10:30
  ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ОБУКА ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ТЕТРА БАЗНИХ СТАНИЦА , ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИТОЗАШТИТУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА:ОТБС/13 Документација
  Измена комкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Оабвештење о продужењу рока 07.03.2014.
  Питања и одговори 25.02.2014.
  Питања и одговори 07.03.2014.
  Питања и одговори 21.03.2014.
  Обавештење о продужењу рока 26.03.2014.
  Измена комкурсне документације 26.03.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  03.04.2014.
  do 11:00
  Обавештење о додели уговора за набавку лабораторијске опреме (GCMS, GC-FID, HPLC) за пројекат "Нови Сад-Сегедин прекогранична сарадња у развоју усклађених метода и изради заједничке базе података за анализу дизајнерских дрога"
  Contract award notice: Procurement of laboratory equipment (GCMS, GC-FID, HPLC) for project: "Novi Sad-Szeged cross-border cooperation in development of harmonized methods and production of common database for the analysis of designer drugs"

  CONTRACT AWARD NOTICE
  Јавна набавка форензичке опреме за лабараторијску и обраду лица места, опреме за против диверзионе прегледе и мобилних форензичких лабараторија - возила, EuropeAid/135086/D/SUP/RS
  Procurment of the forensic equipment within the project Prevention of crime through improvement of capacities for crime scene investigation and analysis of biological and other traces, EuropeAid/135086/D/SUP/RS.

  Документација
  Tender dossier
  00 c3_summarypn_en_final
  INSTRUCTIONS TO TENDERERS
  Letter of invitation to tenderers
  Annex II + III Technical specifications + technical offer
  Annex IV Budget breakdown (Model financiala offer)
  Draft contract
  Special conditions
  Annex I General Conditions
  Annex V Model performance Guarantee
  Financial Identification
  Legal entity - Individual
  Legal entity - Public entity
  Legal entity - Private company
  Provisional/final Acceptance Certificate
  Administrative Compliance Grid
  Evaluation Grid
  Tender form for a supply contract
  Објава поништења тендера/ Cancellation of a supply tender procedure.

  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОПРАВКА ГОРИВНОГ РЕГУЛАТОРА AFCU НА ХЕЛИКОПТЕРУ ТИПА AB-212 ЗА ПОТРЕБЕ ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: AB /13 Документација
  Питања и одговори 28.01.2014.
  14.02.2014.
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА ОКВИРИ ЗА ПИШТОЉ ЦЗ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОК-ЦЗ/13 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  Питања и одговори 03.02.2014.
  12.02.2014.
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: БРАШНО ПШЕНИЧНО, ШИФРА ПОСТУПКА: БП/13 Документација
  Нова важећа документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Oбавештење о закљученом уговору
  21.02.2014.
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: УЉЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: УЉЕ/13 Документација
  Питања и одговори 24.02.2014.
  Питања и одговори 28.02.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Oбавештење о закљученом уговору
  03.03.2014.
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ – НАБАВКА ГОДИШЊИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА СИСТЕМ XRY LOGICAL, ШИФРА ПОСТУПКА: XRY/14 Документација
  Питања и одговори 27.01.2014.
  03.02.2014.
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА ШЕЋЕР КРИСТАЛ, ШИФРА ПОСТУПКА: ШК/13 Документација
  Питања и одговори 12.02.2014.
  Oбавештење о закљученом уговору
  21.02.2014.
  do 10:00
  ЈАВНА НАБАВКА МОТОРНОГ УЉА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, ШИФРА ПОСТУПКА: МУ/13 Документација
  Измена конкурсне документације
  Измена конкурсне документације 19.02.2014.
  Измена конкурсне документације 21.02.2014.
  Измена конкурсне документације 28.02.2014.
  Oбавештење о продужењу рока 28.02.2014.
  Питања и одговори 03.02.2014.
  Измена конкурсне документације 07.02.2014.
  Питања и одговори 07.02.2014.
  Питања и одговори 14.02.2014.
  Питања и одговори 19.02.2014.
  Питања и одговори 21.02.2014.
  Питања и одговори 28.02.2014.
  Обавештење о обустави поступка за партију 4
  Обавештење о закљученом уговору партија 2
  Обавештење о закљученом уговору партија 3
  Обавештење о закљученом уговору партија 1
  06.03.2014.
  do 10:00
  Међународни тендер за набавку услуге EuropeAid/134845/D/SER/RS Service contract shortlist notice
  Corrigendum No.1 to the contract notice
  Oбјава поништења тендера
  20.03.2014.
  до 16:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА БАТЕРИЈА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ССИМ /13 Документација
  Обавештење о измени конкурсне документације
  Измена конкурсне документације 30.01.2014.
  Обавештење о неважности конкурсне документације 31.01.2014.
  Обавештење о продужењу рока 30.01.2014.
  Измењени образац понуде за партију 2
  05.02.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАН У ПАРТИЈЕ:ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ И УЉЕ ЗА ПОТРЕБЕ ХЕЛИКОПТЕРСКЕ ЈЕДИНИЦЕ И УПРАВЕ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ХЕБРОД /13 Документација
  Питања и одговори 22.01.2014.
  Питања и одговори 22.01.2014.
  Нови образац понуде
  Питања и одговори 23.01.2014.
  31.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГЕ: ОДРЖАВАЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЧНИХ КАРАТА И ПАСОША ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ЛКП/13 Документација
  Питања и одговори 14.02.2014.
  Oбавештење о закљученом уговору
  25.02.2014
  do 10:00
  ОТВОРЕН ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ: НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА МТС 2 И ЕБТС БАЗНЕ СТАНИЦЕ ТЕТРА СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ ШИФРА ПОСТУПКА: РДТЕТРА/13 Документација
  Питања и одговори 10.02.2014.
  Oбавештење о закљученом уговору
  24.02.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - СЕРВИСИРАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛA ОБЛИКОВАН У ПАРТИЈЕ И ТО: - ПАРТИЈА 1: СЕРВИСИРАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛA ALCATEL - ПАРТИЈА 2: СЕРВИСИРАЊЕ AASTRA/ERICSSON ТЕЛЕФОНСКE ЦЕНТРАЛE И ОПРЕМЕ - ПАРТИЈА 3: СЕРВИСИРАЊЕ SIEMENS ТЕЛЕФОНСКE ЦЕНТРАЛE И ОПРЕМЕ - ПАРТИЈА 4: СЕРВИСИРАЊЕ ТЕЛЕФОНСКИХ ЦЕНТРАЛA GTD-1000 OMNI-S ШИФРА ПОСТУПКА: СТЦ/13 Документација
  23.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ЕМ/14 Документација
  Питања и одговори 14.01.2014.
  Питања и одговори 17.01.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори 22.01.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  21.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: КАФА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА : КФ/13 Документација
  Питања и одговори 16.01.2014.
  Питања и одговори 27.01.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  10.02.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ И СЕРВЕРЕ, ШИФРА ПОСТУПКА : РДРС/13 Документација
  Питања и одговори 28.01.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  Питања и одговори 22.05.2014.
  10.02.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ИЗРАДА ПРОЈЕКТА АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРОСТОРА УКП – НКТЦ У БЕОГРАДУ, НИШУ И НОВОМ САДУ, ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА : Р - 54/13 Документација
  20.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ИСПОРУКА И МОНТАЖА МОДУЛА СНАГЕ У ПОСТОЈЕЋИ УПС УРЕЂАЈ У ОБЈЕКТУ - ГЛАВНИ РАЧУНСКИ ЦЕНТАР МУП-а, КНЕЗА МИЛОША 99, У БЕОГРАДУ, ШИФРА ПОСТУПКА : Р – 53/13 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  27.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: САНАЦИЈА КРОВА У ОБЈЕКТУ ПС МЕДВЕЂА – ПУ ЛЕСКОВАЦ, ШИФРА ПОСТУПКА : Р - 45/13 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  20.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА УСЛУГЕ ОБУКА РАДНИКА ЗАШИТЕ ЗА ЦА СА СЕРТИФИКАЦИЈОМ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: ОЦА/13-2 Документација
  Измена конкурсне документације 31.12.2013.
  Обавештење о обустави поступка
  09.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ ПОДЕЉЕН У ПАРТИЈЕ: ПАРТИЈА 1: СТОЛОВИ И ОРМАРИ, ПАРТИЈА 2: СТОЛИЦЕ И ФОТЕЉЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: КН/13 Документација
  Питања и одговори
  Обавештење о закљученом уговору-Партија1
  Обавештење о закљученом уговору-Партија2
  10.01.2014
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА/ПУЊЕЊЕ ТОНЕРА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: РТ/13 Документација
  Важећа конкурсна документација
  Измена конкурсне документације
  Измена конкурсне документације 29.01.2014.
  Измена конкурсне документације 31.01.2014.
  Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
  Обавештење о продужењу рока за доставу понуда 31.01.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  10.02.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: УРГЕНТНА ХАВАРИЈСКА ХАБАВКА ДЕЛОВА ЗА СЕРВЕРЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ШИФРА ПОСТУПКА: ДС/13 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  08.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ РЕГИСТАРСКИХ ТАБЛИЦА, ШИФРА ПОСТУПКА: РТ/13-2 Документација
  Питања и одговори 09.01.2014.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 09.01.2014.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14.01.2014.
  Питања и одговори комплетни 09.01.2014.
  Питања и одговори 15.01.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  21.01.2014
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: JAJA, ШИФРА ПОСТУПКА: JAJA/13 Документација
  Питања и одговори 27.01.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  05.02.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: САНАЦИЈА СТАНА БР. 23 НА ЛОКАЦИЈИ ''ГРАДСКИ ЦЕНТАР'', БЛОК Ц – 4, ЛАМЕЛА 16 У БОРУ, ШИФРА ПОСТУПКА: ШИФРА : Р - 52/13 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  15.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА ТЕЛЕФОНА МАРКЕ SAMSUNG МОДЕЛ „ NOTE 3 N9005 32gb“- 11 КОМАДА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ СБПОК, ШИФРА ПОСТУПКА: СМГ/13 Документација
  Обавештење о закљученом уговору
  03.01.2014
  do 11:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: РД/13 Документација
  Питања и одговори 27.12.2013.
  09.01.2014
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА: СЕРВИСИРАЊЕ НЕИСПРАВНИХ ДЕЛОВА ЗА ЕБТС И МТС 2 БАЗНЕ СТАНИЦЕ ТЕТРА СИСТЕМА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ, ШИФРА ПОСТУПКА: БС/13 Документација
  Обавештење о обустави поступка 19.02.2014.
  03.02.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: УНИФОРМЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: УНИ/13 Документација
  Одговори и допуна конкурсне документације 13.01.2014.
  Прилог 1: Ознаке специјалности припадника цивилне заштите 13.01.2014.
  Прилог 2: Знак Сектора за ванредне ситуације 13.01.2014.
  Питања и одговори 16.01.2014.
  Питања и одговори 23.01.2014.
  Питања и одговори 27.01.2014.
  Питања и одговори 29.01.2014.
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о продужењу рока 30.01.2014.
  Питања и одговори 04.02.2014.
  Обавештење о продужењу рока 04.02.2014.
  Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом уговору
  11.02.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: МЕСО ПИЛЕЋЕ, ШИФРА ПОСТУПКА: МП/13 Документација
  Измена конкурсне документације
  Измена конкурсне документације II
  Обавештење о закљученом уговору
  28.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ПРОЗВОДИ ОД МЛЕКА, ШИФРА ПОСТУПКА: ПМ/13 Документација
  Измена конкурсне документације
  Oбавештење о закљученом уговору - Партија 1
  Oбавештење о закљученом уговору - Партија 2
  Обавештење о закљученом уговору
  28.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ : ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (ФОЛИЈЕ, ЧЕТКИЦЕ, ПАСТЕ И ДР.), ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА, ШИФРА ПОСТУПКА: ПМ/13 Документација
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 25.12.2013.
  Питања и одговори и измена конкурсне документације 25.12.2013.
  10.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА: КОНЗЕРВИРАНИ МЕСНИ ПРОИЗВОДИ И ГОТОВА ЈЕЛА, ШИФРА ПОСТУПКА: КМПГЈ/13 Документација
  Измена конкурсне документације
  Измена конкурсне документације 31.12.2013.
  Питања и одговори 20.01.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  27.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: НАБАВКА БАТЕРИЈА ЗА РУЧНЕ РАДИО СТАНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ЗА ВЕЗУ И КРИПТОЗАШТИТУ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: РРС/13 ОБЛИКОВАН У ДВЕ ПАРТИЈЕ, ОЗНАКА И НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ: 31440000 – БАТЕРИЈЕ Документација
  Питања и одговори
  Питања и одговори 23.12.2013.
  Питања и одговори 30.12.2013.
  Питања и одговори 31.12.2013.
  Питања и одговори 20.01.2014.
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужењу рока
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 25.03.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за партију 2
  Обавештење о закљученом уговору за партију 1
  27.01.2014
  do 11:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА:МЕСО СВЕЖЕ, МАСТ, ТРАЈНЕ И ПОЛУТРАЈНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ ОД МЕСА, ШИФРА ПОСТУПКА: ММП/13 Документација
  Питања и одговори и измена конкурсне документације
  Питања и одговори и измена конкурсне документације 25.12.2013.
  Питања и одговори 30.12.2013.
  Питања и одговори 10.01.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о закљученом уговору
  20.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ПИШТОЉА МАРКЕ „ЦЗ 99“ ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ШИФРА ПОСТУПКА: СП /13 Документација
  Обавештење о обустави поступка
  20.01.2014
  do 12:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ПАСИВНА КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА, ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ПКО/13 Документација
  Питања и одговори 11.12.2013.
  Питања и одговори 08.01.2014.
  Обавештење о закљученом уговору
  15.01.2014
  do 10:00
  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: АКУМУЛАТОРИ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА : АК/13 Документација
  Питања и одговори 11.12.2013.
  Питања и одговори допуна 11.12.2013.
  Питања и одговори допуна 13.12.2013.
  Питања и одговори допуна 23.12.2013.
  Измена конкурсне документације 30.12.2013.
  Обавештење о закљученом уговору
  08.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: КМ/13 Документација
  Oбавештење о новој конкурсној документацији
  Измена конкурсне документације
  Питања и одговори
  Питања и одговори 11.12.2013.
  Питања и одговори 19.12.2013.
  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 27.12.2013.
  Измена конкурсне документације 27.12.2013.
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке
  15.01.2014
  do 10:00
  ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ТОНЕРИ ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ТШ/13 Документација
  Питања, одговори и измене 05.12.2013.
  Питања и одговори 05.12.2013.
  Питања и одговори 05.12.2013.
  Питања и одговори
  Питања и одговори 26.12.2013.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 30.12.2013.
  Обавештење о новом року за подношење понуда 14.01.2014.
  Питања и одговори 21.01.2014.
  Обавештење о обустави поступка
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-тонери партија1
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-тонери партија2
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-тонери партија3
  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-тонери партија4
  24.01.2014.
  do 10:00
  ПОСТУПAК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА: ОБУЋА ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ШИФРА ПОСТУПКА: ОБ/13 Документација
  Обавештење о продужењу рока
  Питања и одговори
  Питања и одговори 25.10.2013.
  Питања и одговори 08.11.2013.
  Питања и одговори 14.11.2013.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - партија 2
  Обавештење о закљученом уговору - партија 1
  Обавештење о закљученом уговору - партија 2
  14.10.2013.
  do 10:00
  Услугe одржавања средстава транспорта и механизације за потребе Министарства унутрашњих послова обликован у партије:УОВ /13 Документација
  Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
  Oбавештење о признању квалификације
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Питања и одговори
  Питања и одговори 02.09.2013.
  Питања и одговори 05.09.2013.
  Питања и одговори 10.09.2013.
  Позив за подношење пријава за доквалификацију
  Питања и одговори 27.03.2014.
  Питања и одговори 14.05.2014.
  Питања и одговори 22.05.2014.
  Питања и одговори 22.05.2014.
  Питања и одговори 06.06.2014.
  Питања и одговори 17.07.2014.
  Kонкурсна документација за доквалификацију
  Питања и одговори 24.07.2014.
  Питања и одговори 30.07.2014.
  Питања и одговори 30.07.2014.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
  Обавештење о признавању квалификације-доквалификације
  12.09.2013 .
  do 10:00
  

  Приоритети Министарства

  Електронске набавке

  Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

  Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

  Деца и полиција

  Полиција данас

  Безбедност – теоријско-стручни часопис

  Заштитимо децу од педофилије на Интернету

  Youtube

  Људи нису роба

  Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а