**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Значка министарства 


СЕКРЕТАРИЈАТ МИНИСТАРСТВА


Секретаријат обавља послове који су од интереса за Министарство у целини, односно чијим се вршењем обезбеђује несметан, ефикасан и усклађен рад свих организационих јединица у Министарству, као и стручне и друге послове за потребе министра; обавља нормативно-правне и опште правне послове, као и стамбене послове. Секретаријат остварује сарадњу са другим органима и организацијама.


Секретаријат у свом саставу има: Одељење за нормативно-правне и опште правне послове и Одељење за стамбене послове.


Одељење за нормативно-правне и опште правне послове организује припремне активности и непосредно припрема законе и друге прописе из области полицијских и других унутрашњих послова и стара се о њиховом потпуном и благовременом усклађивању са правним системом. Такође, Одељење даје стручна мишљења на нацрте, односно предлоге прописа који се достављају Министарству на мишљење или сагласност и пружа стручну правну помоћ унутрашњим организационим јединицама Министарства у примени закона и других прописа из области полицијских и других унутрашњих послова.


Одељење за стамбене послове обавља послове који се односе на решавање стамбених потреба радника Министарства; обезбеђује јединствену примену прописа из области стамбених послова и непосредно примењује те прописе за организационе јединице у седишту Министарства. Такође, прати стамбене потребе радника Министарства и, с тим у вези, обавља послове у овој области у складу са законом и другим прописом.


Секретаријатом руководи секретар Министарства.
Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а