**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова


НАДЛЕЖНОСТ


У Републици Србији послове државне управе утврђене законом и прописима донетим на основу закона обављају министарства. Она примењују законе и друге прописе и опште акте Народне скупштине и Владе, као и опште акте председника Републике; решавају у управним стварима; врше управни надзор над обављањем поверених послова и др


Унутрашњи послови су законом утврђени послови чијим обављањем надлежни републички органи остварују безбедност Републике и њених грађана и обезбеђују остваривање Уставом и законом утврђених других права грађана.


Унутрашње послове државне управе обавља Министарство унутрашњих послова.


Унутрашњи послови обављају се на начин којим се сваком човеку и грађанину обезбеђује једнака заштита и остваривање његових Уставом утврђених слобода и права.


У обављању унутрашњих послова могу се примењивати само мере принуде које су предвиђене законом и којима се са најмање штетних последица за грађане и њихове организације, предузећа, установе и друге организације постиже извршење послова.Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на:


 • заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење уставом утврђеног поретка;
 • заштиту живота, личне и имовинске сигурности градјана;
 • спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учиниоца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима;
 • одржавање јавног реда и мира;
 • обезбеђивање зборова и других окупљања грађана;
 • обезбеђивање одређених личности и објеката;
 • безбедност саобраћаја на путевима;
 • контролу прелажења државне границе;
 • контролу кретања и боравка у граничном појасу;
 • контролу кретања и боравка странаца;
 • набављање, држање и ношење оружја и муниције;
 • производњу и промет експлозивних материја, запаљивих течности и гасова;
 • заштиту од пожара;
 • држављанство;
 • јединствени матични број грађана;
 • путне исправе;
 • пребивалиште и боравиште грађана;
 • обучавање кадрова, као и друге послове одређене законом.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а