**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Значка министарства 

 

 

БИРО ЗА ПРИТУЖБЕ И ПРЕДСТАВКЕ

 

Oсновна активност Бироа за притужбе и представке је рад на примени прописа којима је уређен поступак решавања притужби које против полицијских службеника подносе грађани и правна лица, онда када сматрају да су им незаконитом или неправилном радњом полицијског службеника повређена права или слободе (чл.180. Закона о полицији и Правилник о начину решавања притужби).

 

Биро врши пријем и обраду притужби поднетих Кабинету министра, пружа стручну и административну подршку раду Комисије за решавање притужби у седишту Министартва, пружа стручну помоћ овлашћеним лицима и комисијама за решавање притужби у организационим јединицама Министарства, води прописане евиденције и извештава Кабинет министра о поднетим притужбама, остварује непосредне контакте са подносиоцима притужби, и обавља друге послове везане за притужбени поступак.

 

Биро свакодневно контактира са грађанима и поступа по представкама, молбама, предлозима и другим поднесцима упућених Кабинету министра, достављајући их на одговарајуће провере и, по добијеном извештају, сачињава одговоре подносиоцима. По одобреном захтеву, Биро врши пријем странака на разговор.

 

Предложени кандидати за представнике јавности у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства(Word верзија, PDF верзија)

 

Поступак решавања притужби (Word 102 КB, PDF 32 КB)

 

Извештај о решавању притужби у Министарству унутрашњих послова у периоду 01. 01. 2015 – 30. 06. 2015. године(Word верзија, PDF верзија)

 

Извештај о решавању притужби у МУП за 2015. годину (Word 78 КB, PDF 19 КB)

 

Извештај о решавању притужби у МУП за 2014. годину (Word 41 КB, PDF 102 КB)

 

Извештај о решавању притужби у Министарству унутрашњих послова у периоду 01.01.2014 - 30.06.2014. године (Word верзија, PDF верзија)

 

Извештај о решавању притужби у МУП за 2013. годину (Word 41.5 КB, PDF771 КB)

 

Извештај о решавању притужби у Министарству унутрашњих послова у периоду 01.01.2013 - 30.06.2013. године (Word верзија, PDF верзија)

 

Извештај о решавању притужби у МУП за 2012. годину (Word 72.5 КB, PDF173 КB)

 

Извештај о решавању притужби у МУП за период јануар-јун 2012. године (Word 41 КB, PDF 117 КB)

 

Извештај о решавању притужби у МУП-у за период јануар- јун 2011. године (Word 34 КB, PDF 136 КB)

 

Извештај о решавању притужби у Министарству унутрашњих послова у периоду 01.01.2010 – 31.12.2010. године (Word 41 КB, PDF 145 КB)

 


Шеф Бироа за притужбе и представке у Кабинету министра је Светлана Секуловић


 

Контакт

телефон 011/3148-474Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а