**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Значка министарства 

БИРО ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ


Биро за међународну сарадњу и европске интеграције је организациона јединица у Кабинету министра унутрашњих послова, која обавља послове везане за координацију међународне сарадње Министарства. Рад Бироа усмерен је на повезивање релевантних међународних субјеката са организационим јединицама МУП Р Србије, у циљу синхронизоване акције у правцу придруживања Европској унији, развоја и унапређења међународне сарадње.


Основни циљ рада Бироа је организовање и непосредно спровођење међународне сарадње Министарства унутрашњих послова и обезбеђивање услова за несметано одвијање међународне полицијске сарадње на оперативном нивоу. Ове активности подразумевају успостављање и одржавање контаката на билатералном нивоу и са међународним организацијама, као и остваривање нових контаката и учвршћивање постојеће међународне сарадње.


Такође, Биро својим деловањем обезбеђује активно учешће представника МУП Р Србије на различитим међународним скуповима и семинарима, ради спровођења приоритета спољне политике наше земље у области унутрашњих послова.


Једна од значајнијих активности Бироа односи се на непосредни рад и обезбеђивање практичне помоћи осталим организационим јединицама МУП-а у извршавању приоритета који су дефинисани у Одлуци Савета Европске уније и изражени у документу Европско партнерство, и другим обавезујућим међународним актима. Биро остварује и значајну сарадњу са организацијама, регионалног и универзалног карактера, као и са међународним полицијским организацијама.


***

Билатерална сарадња је основа развоја међународних односа. Логика међународних односа намеће билатералне односе као зачетак сваког ширег међународног деловања, а то су активности које се налазе у основи мултилатералних и глобалних односа.


Билатерална сарадња Бироа за међународну сарадњу се развија на четири паралелна нивоа.


Први и најужи круг међународних партнера су земље Западног Балкана, где Биро за међународну сарадњу и европске интеграције ради на успостављању и обнављању веза са министарствима унутрашњих послова земаља Западног Балкана.


Други ниво развоја билатералних односа одвија се на ширем нивоу земаља региона Југоисточне Европе. Ова делатност се нарочито базира на регионалним иницијативама у којима дуги низ година Министарство није редовно и континуирано учествовало. Активности из ових иницијатива су прилика да се развију билатерални односи са земљама чланицама. Иницијативе су бројне - Јадранско-јонска, Централноевропска, Црноморска, Подунавска, Алпе-Адриа, ИНТЕРРЕГ... Посебно је значајан рад у оквиру Пакта за стабилност ЈИЕ под чијим окриљем се одвија низ различитих подиницијатива. Ове активности, скупови, семинари, конференције служе политичкој афирмацији земље и изналажењу могућности за успостављање нових билатералних односа.


Трећи ниво развоја билатералних односа је са земљама чланицама ЕУ, што подразумева двостране, одвојене односе са сваком од земаља чланица ЕУ. Они се углавном заснивају на донаторским пројектима чији је корисник Министарство унутрашњих послова Републике Србије.


Четврти ниво међународне билатералне сарадње је сарадња са осталим земљама света. Важну улогу имају САД, Русија, Израел, Канада, и друге државе које су донатори и политички значајни партнери. Биро ради на проширењу листе земаља са којима имамо развијене међународне односе и предлога за потписивање међународних споразума о сарадњи када је то у интересу МУП.


Мултилатерална сарадња Бироа за међународну сарадњу и ЕУ интеграције одвија се кроз више различитих делатности.


Најчешћи вид мултилатералне сарадње су међународне конференције и скупови, чији је циљ стално праћење међународних токова и докумената који су из њих произашли. Активно учешће одговарајућих представника МУП Републике Србије омогућава промоцију спољно политичких интереса Владе Србије и Министарства унутрашњих послова.

Други облици мултилатералне сарадње се одвијају под окриљем међународних организација, а посебно је значајан рад у оквиру организација чији смо чланови. Пријемом у чланство било које организације преузима се низ обавеза. Испуњење тих обавеза подразумева и присуствовање на годишњим заседањима и учешће у раду комисија, скупштина, управних и надзорних тела организације, одговарајућих представника МУП-а РС.


Министарство унутрашњих послова сарађује са Организацијом за европску безбедност и сарадњу, Саветом Европе, разним агенцијама УН, међународним полицијским асоцијацијама (SEPCA, IPA…) и низом других међународних владиних и невладиних организација.


Европска унија - процес придруживања - европске интеграције


У Републици Србији за координацију процеса придруживања Европској унији задужена је Канцеларија за придруживање Европској унији Владе Републике Србије. Министарство унутрашњих послова преко Бироа за међународну сарадњу и европске интеграције одржава редовне контакте са Канцеларијом и припрема периодичне извештаје о испуњавању приоритета дефинисаних у документу Европско партнерство. Биро припрема и организује присутво представника Министарства унутрашњих послова на седницама Унапређеног сталног дијалога, који се периодично организују и на којима се представници ресорних министарстава изјашњавају о постигнутим резултатима у процесу придруживања. Биро одржава и редовну комуникацију са Генералном дирекцијом за Европску унију Министарства спољних послова и учествује у недељним координационим састанцима везаним за процес придруживања. Припремају се и извештаји у сарадњи са МСП по захтеву Сталне мисије Републике Србије у Бриселу.


Канцеларија за придруживање покренула је и обуке запослених у државној администрацији којe се односe на комунитарно право (право Европске уније), институције Европске уније, процес доношења одлука у ЕУ, као и начин функционисања њених органа. Биро за међународну сарадњу и европске интеграције координира учешће припадника МУП у овим активностима.


Биро за међународну сарадњу и европске интеграције припрема посете званичника ЕУ са представницима Министарства унутрашњих послова, као и учешће званичника МУП на међународним конференцијама и скуповима у организацији Европске уније.


Правно-аналитички тим Бироа непосредно ради на припреми међународних споразума чија је страна потписница Министарство унутрашњих послова Републике Србије у име Владе, и координира учешће свих релевантих организационих јединица Министарства у преговарачком процесу. Споразуми су разноврсни и најчешће се односе на сарадњу у борби против организованог криминала, тероризма, трговине људима, трговине дрогама, у области заштитe сведока, реадмисији и донацијама које Министарство унутрашњих послова прима по основу реализације финансијских програма Европске уније и других донатора, као и по основу билатералних уговора.


Биро припрема платформе за посете званичника Министарства унутрашњих послова Републике Србије на међународним скуповима и конференцијама значајним за унапређење билатералне и мултилатералне сарадње, као и за промоцију постигнутих резултата у раду Министарства унутрашњих послова.


Хармонизација правних прописа националног законодавства са комунитарним правом (правом Европске уније) и увођење европских стандарда у прописе који се односе на рад органа унутрашњих послова је такође област која захтева активно праћење Бироа, у сарадњи са Секретаријатом Министарства.Мировне мисије


Законом о полицији, усвојеним крајем 2005. године, у члану 19. предвиђено је да "На захтев међународних организација или на основу међудржавних споразума чија је чланица или потписница Република Србија, односно Србија и Црна Гора, полиција може у иностранству да учествује у извршавању полицијских или других мирнодопских задатака". Овим је створена законска могућност за слање полицијских службеника МУП-а на извршавање задатака у оквиру мировних мисија у иностранству. Учешћем у мировним операцијама УН испуњавају се међународне обавезе које су преузете потписивањем и ратификацијом међународних правних инструмената, и преузима део одговорнисти за достизање и одржавање мира у свету.


Биро за међународну сарадњу организује и координира учешће припадника МУП-а у мировним операцијама УН.Шеф Бироа за међународну сарадњу и европске интеграције је Зоран Лазаров


ЛИНКОВИ
КОНТАКТ

bmseu@mup.gov.rs

телефони: +381 (0)11 3613-321, 3620- 261, 3610 -217

факс: +381 (0)11 3620-189, 3614-929Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а