**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Биро за информације од јавног значаја

 

Биро за информације од јавног значаја је организациона јединица Кабинета министра задужена за:

 

- води управни поступак по захтеву физичких и правних лица за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Кабинет министра или више организационих јединица Министарства, у складу са важећим прописима

 

координира рад и пружа стручну помоћ овлашћеним лицима за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у организационим јединицама Министарства

 

организује обуку овлашћених лица, руководилаца организационих јединица и запослених у Министарству, у области примене прописа којима се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја

 

израђује, објављује и ажурира Информатор о раду Министарства у складу с прописима који то уређују

 

израђује годишњи извештај о примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја

 

остварује сарадњу са Службом повереника о информацијам од јавног значаја и заштиту података о личности, другим органима јавне власти, невладиним организацијама, организацијама стручне јавности и другим субјектима у области остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја

 

обавља друге послове по налогу министра и шефа Кабинета министра.

 

Шеф Бироа за информације од јавног значаја је главни полицијски инспектор Јасмина Васиљевић.

 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја можете преузети овде.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

 

Обрасци за израду годишњег извештаја за Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

 

Следећи формулари се налазе на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и можете их преузети преко линкова:

Жaлбa прoтив oдлукe oргaнa влaсти,

Жaлбa кaдa сe ниje oдлучивaлo пo зaхтeву (ћутaњe упрaвe),

Пример тужбе против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба,

Пример тужбе против решења повереника.

 

Контакт

Адреса:

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Кабинет министра - Биро за информације од јавног значаја

Булевар Михајла Пупина бр. 2

Београд

локална веза 011/306-2000 локал 26-46

директна веза тел/факс 011/3110-356.

 

E-mail:

informacijeodjavnogznacaja@mup.gov.rs
jasmina.vasiljevic@mup.gov.rsПриоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а