**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
 

СТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА — ОСНОВ ДОБРЕ САРАДЊЕСТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА – ОСНОВ ДОБРЕ САРАДЊЕ

Поштујући потребу јавности да се информише о активностима, делатности, процедурама и другим питањима из своје надлежности, Министарство унутрашњих послова Републике Србије већ 16 година, свакодневно ажурира и прилагођава новим технологијама и друштвеним потребама свој веб сајт...детаљније

 

ПРЕДЛОГ СТРАТЕШКОГ КОНЦЕПТА ПО ПИТАЊУ ФИНАНСИРАЊА ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВАПРЕДЛОГ СТРАТЕШКОГ КОНЦЕПТА ПО ПИТАЊУ ФИНАНСИРАЊА ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА

Министарство унутрашњих послова у условима рестриктивне буџетске политике, покушава да пронађе одговарајуће моделе финансирања за набавку опреме и средставава неопходних за функционисање свих служби у оквиру Министарства...детаљније

 

ЉУДСКИ РЕСУРСИЉУДСКИ РЕСУРСИ

Служба људских ресурса има важну оперативну и менаџерску функцију, али тренутно не у обиму који је неопходан да би се остварила њена основна, али и стратешка улога. У условима које постављају европске интеграције, тржиште рада и нове информационе и телекомуникационе технологије у МУП схватили смо да је неопходно прилагодити службу која управља људским ресурсима...детаљније

 

СТАМБЕНА ПРОБЛЕМАТИКАСТАМБЕНА ПРОБЛЕМАТИКА

Законом о јавној својини утврђено је да јавну својину чини право својине Републике Србије – државна својина, право својине аутономне покрајине – покрајинска својина и право својине локалне самоуправе – општинска, односно градска својина. Тако да Министарство унутрашњих послова није власник непокретности, већ искључиво носиоци права коришћења јавне својине...детаљније

 

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊАНАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

 

Овде можете погледати најчешћа питања која су нам грађани постављали и одговоре на њих...

 

 

 


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а