**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

СТАТИСТИКА - ПОДНЕТИ / РЕШЕНИ ЗАХТЕВИ ГРАЂАНА

 

Табела са статистичким подацима o за период од 01. 05 – 01. 11. 2014. године

 

р. бр. назив документа број поднетих захтева број решених захтева број издатих докумената број поднетих жалби грађана број решених жалби/приговора грађана
1.лична карта692.549679.646650.9261311
2.пребивалиште164.0648569
3.боравиште10.81784
4.путне исправе246.106242.628234.4601312
5.држављанство10.29710.673
6.возачка дозвола267.460308.307308.307134131
7.оружје14.54015.0558782507359
8.регистрација возила311.544311.544311.5447977

 

За тачност података одговорни су Управа за управне послове и Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије

 

НАПОМЕНА:

У складу са чланом 24. Закона о пребивалишту и боравишту грађана евиденција пребивалишта, боравишта и привременог боравка у иностранству грађана води се у електронском облику, при чему се пребивалиште грађана евидентира у евиденцији о издатим личним картама које уједно служи и као евиденција пребивалишта. Сходно наведеном члану наведена електроснка евиднеција не обухвата вођење евиденције о поднетим захтевима за пријаву пребивалишта и боравишта.

 

У поступку решавања по захтевима за стицање и престанак држљанства Управе за управне послове је првостепени орган и решења се доносе само у првом степену. Странке немају право жалбе већ могу покренути управни спор.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а