**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

РОКОВИ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ГРАЂАНА

 

I Прописани рокови за поступање по захтевима грађана:

  1. Лична карта – рок за решавање по захтеву за издавање личне карте прописан је чланом 17. Закона о личној карти, сходно којем је надлежни орган дужан да изда личну карту најкансије у року од 15 дана од дана подношења захтева, а у хитним случајевима (лечење, болест или смрт члана порододице, неодложан службени пут) или из других оправданих разлога и у краћем року.
  2. Пребивалиште и боравиште - рок за решавање по поднетој пријави пребивалишта грађанина прописан је чланом 208. Закона о општем управном поступку, који предвиђа рок од 30, односно од 60 дана у случајевима када је потребно спроводити посебан испитни поступак.
  3. Путне исправе – рок за решавање по захтеву за издавање путне исправе регулисан је чланом 34. Закона о путним исправама, сходно којем је надлежни орган дужан да реши по захтеву за издавање путне исправе, поднетом у земљи, у року од 30 дана од дана подношења захтева, а у хитним случајевима (потреба за хитним лечењем у иностранству, обавештење о смрти, тешкој болести члана уже породице итд.) или из других оправданих разлога, надлежни орган дужан је да путну исправу изда најкасније у року од 48 сати, од тренутка подношења захтева.
  4. Сходно поменутим законским одредбама, по захтеву за издавање пасоша, који је поднет преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије, орган надлежан за издавање пасоша дужан је да реши у року од 60 дана, од дана подношења захтева.
  5. Возачка дозвола и регистрација возила – рок за поступање по захтеву странака за издавање саобраћајних и возачких дозвола, као и регистрациионих налепница прописан је чланом 208. Закона о општем управном поступку, који предвиђа рок од 30, односно од 60 дана у случајевима када је потребно спроводити посебан испитни поступак.

 

II Просечан – стварни рок за израду докумената (пракса):

  1. Лична карта – се у пракси израђује у просечном року од три до седам дана
  2. Пребивалиште и боравиште – се у пракси пријављује одмах – дневни ниво ажурности, осим у слачајевима када је потребно спроводити посебан испитни поступак
  3. Путне исправе – се у пракси израђује у року од три до седам дана
  4. Возачка дозвола – се у пракси израђује у просечном року од седам дана
  5. Саобраћајна дозвола - се у пракси израђује у просечном року од седам дана


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а