**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ПРОМЕНА РЕГИСТАРСКИХ ТАБЛИЦА

 

Регистарска таблица замениће се новом кад возило буде регистровано у другом регистарском подручју, кад протекне рок од седам година од дана издавања, кад се изгуби, украде или буде уништена, кад услед дотрајалости или оштећења постане неупотребљива.

 

За промену регистарских таблица потребно је приложити:

  1. регистрациони лист;
  2. саобраћајну дозволу;
  3. потврду о пријави нестанка регистарских таблица, односно изјаву власника возила о разлозима и околностима оштећења регистарских таблица (ако су таблице нестале или оштећене);
  4. претходно издате регистарске таблице (ако је протекао рок од седам година од дана издавања или ако су таблице оштећене – дотрајале);
  5. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Р Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  6. доказ о уплати прописаних трошкова за израду и издавање саобраћајне дозволе, регистарске таблице и регистрационе налепнице (PDF верзија, Word верзија)


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а