**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Промена саобраћајне дозволе

 

Уз захтев за промену саобраћајне дозволе, уместо нестале власник возила прилaже:

 

 1. регистрациони лист;
 2. изјаву о разлозима и околностима нестанка дозволе;
 3. доказ о пријави нестанка саобраћајне дозволе;
 4. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Р Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 5. доказ о уплати прописаних трошкова:

 

Ако је саобраћајна дозвола дотрајала или оштећена уз захтев треба приложити:

 

 1. регистрациони лист;
 2. саобраћајну дозволу;
 3. доказ о уплати прописаних трошкова:

 

За промену власника - корисника возила потребно је приложити:

 

 1. регистрациони лист;
 2. доказ о пореклу возила (саобраћајну дозволу или други одговарајући доказ):
 3. доказ о власништву са регулисаним пореским дажбинама (купопродајни уговор, уговор о поклону, оставинско решење итд.). Ако се промена власништва возила доказује уговором закљученим између физичких лица, потпис продавца и купца возила оверава суд или други надлежни орган:
 4. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Р Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 5. доказ о уплати прописаних трошкова:
  • о плаћеној накнади за израду и издавање саобраћајне дозволе (PDF верзија, Word верзија)
  • доказ о уплати накнаде за израду и издавање регистарских таблица и регистрационе налепнице (ако је промењено регистарско подручје или ако се мењају регистарске таблице):

 

За промену личних података власника - корисника возила потребно је приложити:

 

 1. регистрациони лист;
 2. исправу којом се доказује промена података власника;
 3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Р. Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица):
 4. доказ о уплати прописаних трошкова:

 

За промену техничких података о возилу потребно је приложити:

 

 1. регистрациони лист са констатацијом техничког прегледа о извршеној промени техничких података возила;
 2. уверење о извршеном испитивању (уверење о усаглашености са прописима о хомолгизацији односно одобрење Агенције за безбедност саобраћаја);
 3. доказ о пореклу, власништву и царињењу мотoра који је накнадно уграђен:
 4. саобраћајну дозволу;
 5. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Р Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 6. доказ о уплати прописаних трошкова:

 

За промену пребивалишта – седишта власника возила потребно је приложити:

 

 1. регистрациони лист;
 2. саобраћајну дозволу;
 3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Р Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 4. доказ о уплати прописаних трошкова:
  • о плаћеној накнади за израду и издавање саобраћајне дозволе (PDF верзија, Word верзија)
  • доказ о уплати накнаде за израду и издавање регистарских таблица и регистрационе налепнице ако је промењено регистарско подручје;


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а