**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ИЗДАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ НАЛЕПНИЦЕ ЗА ВОЗИЛО УПИСАНО У ЈЕДИНСТВЕНИ РЕГИСТАР (продужење регистрације)

 

За издавање регистрационе налепнице за возило уписано у јединствени регистар (за које је издата нова саобраћајна дозвола) потребно је приложити:

  1. регистрациони лист са доказом о техничкој исправности возила, не старији од 30 дана;
  2. доказ о обавезном осигурању возила;
  3. доказ о идентитету власника (важећу личну карту или личну карту за странца; путну исправу ако захтев подноси странац са доказом о одобреном боравку у Р Србији дужем од шест месеци; доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
  4. доказ о уплати прописаних трошкова за регистрацију возила:
  5. о плаћеном порезу на употребу моторних возила (PDF верзија, Word верзија)
  6. о накнади трошкова израде и издавања регистрационе налепнице (PDF верзија, Word верзија
  7. о уплати општинске комуналне таксе за држање возила, ако је прописане општинским одлукама


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а