**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ИЗДАВАЊЕ ПРОБНЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ

 

Лицу које испуњава све услове за управљање возилом Б категорије, а није навршило 18 година живота издаће се пробна возачка дозвола кад наврши 17 година, са роком важења од једне године. Пробна возачка дозвола ће се издати и лицу које је навршило 18 година а које први пут стиче право на управљање моторним возилима Б категорије.

 

Захтев за издавање пробне возачке дозволе подноси се надлежној територијалној организационој јединици МУП-а, на чијем подручју лице коме се издаје пробна возачка дозвола има пребивалиште. Захтев се може поднети и по месту боравка ако подносилац (због запослења, студирања или других оправданих разлога) борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.

 

Уз захтев треба приложити:

  1. уверење о здравственој способности за управљање моторним возилима Б категорије (лекарско уверење) које није старије од шест месеци;
  2. уверење о положеном возачком испиту за управљање моторним возилима Б категорије;
  3. потврду о положеном испиту из прве помоћи (доказ ће се прилагати када се стекну услови из чл. 241. Закона о безбедности саобраћаја на путевима «Сл.гласник Р Србије» бр.41/09);
  4. важећу личну карту на увид;
  5. две фотографије димензије 45 x 35 мм, које нису старије од шест месеци;
  6. доказ о плаћеној:
  7. накнади трошкова издавања пробне возачке дозволе (PDF верзија, Word верзија)

• накнада за трошкове израде пробне возачке дозволе
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: израда пробне возачке дозволе
прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 42,00
жиро рачун: 980-333-07
позив на број: 060703 (позив на број за све општине у Србији)

 

•накнада за издавање пробне возачке дозволе
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: трошкови издавања возачке дозволе
прималац: МУП Р Србије
износ: 505,00
жиро рачун: Свака полицијска управа има посебан жиро рачун
позив на број: са позивом на број и модела

 

Рачуни МУП-а подручних полицијских управа са позивима на број (PDF верзија, Word верзија)

 

републичкој административној такси

 

• накнада за републичку административну таксу
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: Р.А.Т.
прималац: буџет Р Србије
износ: табела - Републичка административна такса (PDF верзија, Word верзија)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

Пример уплатнице за уплату републичке административне таксе

Пример уплатнице за уплату републичке административне таксе

 

Сва документа и докази стављају се на увид или прилажу у оригиналу.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а