**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

Издавање таблица за привремено означавање возила (ПРОБА)

 

Таблице за привремено означавање возила издају се за: моторна и прикључна возила која су преправљена или поправљена; којима се обавља пробна вожња ради испитивања или приказивања својстава; новопроизведена возила која се крећу од произвођача до складишта; возила која се крећу од места преузимања као нерегистрована до места у коме ће бити регистрована и ради спровођења царинског поступка:

 

Захтев за издавање пробних таблица подноси власник возила. Захтев се подноси органу унутрашњих послова надлежном према месту из кога се возило одвози или правном лицу које има овлашћење надлежне организационе јединице МУП-а да издаје пробне таблице:

 

За издавање таблица за привремено означавање возила треба приложити:

 

 1. попуњен захтев за издавање таблица за привремено означавање возила
 2. доказ о техничкој исправности возила (осим за возило које се одвози на технички преглед;
 3. доказ о обавезном осигурању;
 4. доказ о власништву возила;
 5. доказ о истоветности (важећу личну карту, доказ о упису у регистар код надлежног органа – за правна лица);
 6. доказ о уплати прописаних трошкова:
 • о плаћеној накнади за израду и издавање таблице за привремено означавање возила «ПРОБА» (PDF верзија, Word верзија)
 • о плаћеној Р.А.Т. (PDF верзија, Word верзија)
 • 

  Приоритети Министарства

  Електронске набавке

  Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

  Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

  Деца и полиција

  Полиција данас

  Безбедност – теоријско-стручни часопис

  Заштитимо децу од педофилије на Интернету

  Youtube

  Људи нису роба

  Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а