**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

ИЗДАВАЊЕ ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ НАКОН ИЗДАВАЊА ПРОБНЕ ДОЗВОЛЕ

 

Захтев за издавање возачке дозволе подноси се лично, надлежној територијалној организационој јединици МУП-а, на чијем подручју лице коме се издаје возачка дозвола има пребивалиште. Захтев се може поднети и по месту боравка ако подносилац (због запослења, студирања или других оправданих разлога) борави ван места пребивалишта дуже од три месеца.

 

Уз захтев треба приложити:

  1. пробну возачку дозволу;
  2. потврду о положеном испиту из прве помоћи (доказ треба приложити ако није приложен приликом подношења захтева за издавање пробне возачке дозволе)
  3. важећу личну карту на увид;
  4. доказ о плаћеној:
  5. накнади трошкова издавања возачке дозволе (PDF верзија, Word верзија)

• накнада за трошкове израде возачке дозволе
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: израда возачке дозволе
прималац: НБС – Завод за израду новчаница и кованог новца
износ: 255,00
жиро рачун: 980-333-07
позив на број: 091001 (позив на број за све општине у Србији)

 

• накнада за издавање возачке дозволе
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: трошкови издавања возачке дозволе
прималац: МУП Р Србије
износ: 621,00
жиро рачун: Свака полицијска управа има посебан жиро рачун
позив на број: са позивом на број модела

 

Рачуни МУП-а подручних полицијских управа са позивима на број (PDF верзија, Word верзија)

 

републичкој административној такси

• накнада за републичку административну таксу
уплатилац: име, презиме и адреса
сврха: Р.А.Т.
прималац: буџет Р Србије
износ: табела - Републичка административна такса (PDF верзија, Word верзија)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

Пример уплатнице за уплату републичке административне таксе

Пример уплатнице за уплату републичке административне таксе

 

Ако се тражи издавање возачке дозволе по хитном поступку, уз захтев треба приложити доказе који упућују на хитност (лечење, болест или смрт члана породице, неодложно службено путовање или други оправдани разлози).

 

Уз захтев се може приложити једна фотографија величине 50 x 50 мм (која није старија од шест месеци).

 

Сва документа и докази стављају се на увид или прилажу у оригиналу, осим доказа који су органу доступни у електронском облику.

 

Возачка дозвола за управљање моторним возилима издаје се на рок од 10 година или на краћи рок, на основу налаза и мишљења из уверења о здравственој способности за возача.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а