**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова

БОРАВИШТЕ

 

Боравиште је место у коме грађанин привремено борави ван места пребивалишта у Републици Србији дуже од 90 дана.

 

Грађанин је дужан да пријави боравиште надлежном органу по месту боравишта у року од осам дана од дана доласка у место боравишта.

 

Пријава боравишта подноси се лично на прописаном обрасцу, при чему је потребно приложити следећа документа:

  1. важећу личну карту подносиоца захтева
  2. доказ да ће лице боравити на адреси на којој пријављује боравиште(изјава власника стана);
  3. доказ о уплаћенoj накнадина име републичке административне таксе за пријаву боравишта.
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: Републичка административна такса по тарифном бр.1 - види табелу (PDF верзија, Word верзија)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)

 

ПРИЈАВА ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА У ИНОСТРАНСТВУ ДУЖЕГ ОД 90 ДАНА И ПОВРАТКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Грађани који одлазе у иностранство са намером да непрекидно бораве у иностранству дуже од 90 дана дужни су да пре одласка надлежном органу пријаве привремени боравак у иностранству, као и да пријаве повратак у земљу у року од осма дана од дана повратка у место пребивалишта.

Грађани су дужни да пријаве и малолетна лица уколико она путују са њима.


Пријава привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана, као и повратка из иностранства подноси се лично на прописаном обрасцу, при чему је потребно приложити следећа документа.

  1. важећу личну карту и путну исправу подносиоца пријаве;
  2. доказ о уплаћеној накнадина име републичке административне таксе за пријаву привременог боравка у иностранству дужег од 90 дана као и повратка из иностранства.
уплатилац: име, презиме, адреса и место
сврха: такса
прималац: Р.А.Т.
износ: Републичка административна такса по тарифном бр.1 - види табелу (PDF верзија, Word верзија)
жиро рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: шифра општине пребивалишта - види табелу (Word, PDF)
Пример попуњавања уплатницеПример попуњавања уплатнице


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а