**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Значка полиције 

Управа полиције

 

Управа полиције је организована у оквиру Дирекције полиције у седишту Министарства унутрашњих послова и прати, усмерава, координира и надзире функционисање полиције и предлаже мере за унапређење организације и методологије рада полиције. Стара се о спремности организационих јединица полиције и униформисаних овлашћених службених лица у подручним полицијским управама за обављање послова безбедносне заштите личне и имовинске сигурности грађана, јавног реда, дежурства и других послова полиције. Пружа стручну помоћ у вршењу послова, налаже мере и врши контролу рада организационих јединица полиције Министарства.

 

Управа полиције организује и по потреби учествује у непосредном вршењу послова ради спречавања нарушавања и успостављања у већем обиму нарушеног јавног реда; појачаних мера безбедности на спортским приредбама и другим јавним окупљањима грађана; заштите личне и имовинске сигурности спасавања људи у елементарним непогодама и другим ванредним догађајима.

 

Управа полиције организује, прати и координира мере и врши размену информација у вези безбедног одржавања спортских приредби домаћег и међународног карактера, при чему остварује међународну полицијску сарадњу у складу са националним нормама и стандардима. У Управи полиције функционише Национални фудбалски информациони центар – НФИЦ, као јединствена тачка контакта за размену релевантних информација о фудбалским утакмицама и другим спортским приредбама међународног карактера и за развој међународне полицијске сарадње која се тиче спортских приредби.

 

Управа полиције предузима одговарајуће мере за попуну јединица полиције, планира и учествује у спровођењу обуке полицијских службеника и планира набавку униформе, наоружања и личне и посебне опреме полиције.

 

Управом полиције руководи начелник управе, који има заменика и помоћнике.

 

Управа полиције у свом саставу има:

 

  • Одељење за организацију, превенцију и рад полиције у заједници;
  • Одељење за јавни ред и мир и остале послове полиције;
  • Одељење за праћење и спречавање насиља на спортским приредбама - Национални фудбалски информациони центар;
  • Одељење за посебне акције, интервентне јединице полиције, одбрамбене припреме и састав помоћне полиције;
  • Одељење за контролу законитости у раду;
  • Одељење за праћење и планирање попуне, обуку и опремање полиције.

 

Одељење за организацију, превенцију и рад полиције у заједници у свом саставу има: одсек за организацију и развој полиције, одсек за превенцију и одсек за рад полиције у заједници.

 

Одељење за ЈРМ и остале послове полиције у свом саставу има: одсек за јавни ред и мир, одсек за јавне скупове и одсек за праћење рада полиције по криминалитету, асистенције и остале послове полиције.

 

Одељење за праћење и спречавање насиља на спортским приредбама – Национални фудбалски информациони центар у свом саставу има: одсек за планирање и праћење мера безбедности на спортским приредбама и одсек за праћење навијачких група и размену информација о спортским приредбама.

 

Одељење за посебне акције, интервентне јединице полиције, одбрамбене припреме и састав помоћне полиције у свом саставу има: одсек за посебне акције и интервентне јединице полиције и одсек за одбрамбене припреме и састав помоћне полиције са Групом за посебне намене у свом саставу.

 

Одељење за контролу законитости у раду у свом саставу има: одсек за праћење и контролу законитости у раду и одсек за праћење употребе средстава принуде.

 

Одељење за праћење и планирање попуне, обуку и опремање полиције у свом саставу има: одсек за праћење и планирање попуне, одсек за стручну обуку, одсек за физичку обуку и одсек за праћење и планирање опремања.

 Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а