**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Знак преговарачког тима 

Селекција кандидата за ПТМПриликом одабира чланова Преговарачког тима пожељне су следеће особине личности и професионалне способности:


 • висока мотивисаност за преговарачки посао
 • психичка стабилност
 • емоционална зрелост
 • способност активног слушања
 • способност да превазиђе стрес
 • развијене интелектуалне способности (посебно за планирање, стварање представа, предвиђање и анализу)
 • изражена вербална способност
 • способност емоционалног уживљавања
 • друштвеност и отвореност према људима
 • тактичност
 • прилагодљивост
 • доказана способост за тимски рад и
 • потврђено оперативно искуство на тешким кривичним делима

Селекција кандидата реализује се путем конкурса за пријем у ПТМ који на предлог координатора расписује Директор полиције. Сазнањем да кандидат за полазника курса за полицијске преговараче има све наведене квалитете, посао око избора није дефинитивно окончан.


Селекција кандидата се врши у најмање четири фазе:


 1. добровољно пријављивање
 2. субјективно одабирање
 3. разговор са овлашћеним старешином
 4. психолошко тестирање

1. Добровољно пријављивање - за посао преговарача потребна је добровољност, што се сматра првим и основним критеријумом. У пракси, тај критеријум се испољава тиме, што нико не може бити распоређен на радно место преговарача, уколико то сам не захтева, односно, напуштањем места преговарача када лице није више мотивисано за обављање тог посла. Добровољност је директно везана за психичку издржљивост и истрајност у извршавању конкретног задатка.


2. Субјективно одабирање – извршиће се субјективно одабирање на основу предлога старешине, личних особина, предлога колега, радног искуства, резултата рада, поверења и провера кроз евиденције, односно елиминација кандидата за које се процени да не испуњавају наведене критеријуме. Субјективно одабирање врши се на основу процене попуњеног формулара за критеријуме за посао преговарача према радном досијеу запослених у полицији.


3. Разговор са овлашћеним старешином из преговарачког тима који процењује који од кандидата, који су прошли прве две фазе, испуњава највише критеријуме за похађање курса за полицијске преговараче и рад у тиму.


4. Психолошко тестирање – подразумева да сваки кандидат мора да уради тест општих интелектуалних способности са посебним нагласком на проверу оних способности потребних за рад у преговарачком тиму.


Акценат је на испитивању:


 • механизама превладавања стреса
 • интелектуалних способности, посебно вербалне
 • мотивације за реаговање и начина реаговања
 • облика комуникације
 • екстровертности - интровертности

Потребан број кандидата који су испунили захтеве упућују се на основну обуку за преговараче у трајању од 2 недеље. Из редова чланова ПТМ координатор одређује вође тимова, при чему води рачуна да су то овлашћена службена лица чији су професионални и људски квалитети потврђени претходним ангажовањем, који обезбеђују да буду прихваћени од стране других чланова тима. Приликом одабира кадрова координатор настоји да обезбеди да најмање један од чланова тима буде особа женског пола.
Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а