**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Знак преговарачког тима 

Обука


Кандидати који су одабрани по наведеним критеријумима, упућују се на обуку, коју спроводи координатор, у форми специјалистичког курса, на основу Плана и програма, у сарадњи са образовним системом Министарства унутрашњих послова. Сви чланови ПТМ оспособљавају се за све улоге у тиму, изузев члана задуженог за оперативно-техничку подршку. Садржај и програми обуке за полицијске преговараче у Министарству повезани су са потребама и циљевима који из њих произлазе. У оквиру полиције постоји више нивоа образовних потреба које су одређене различитим врстама послова и задатака које обављају полицијски преговарачи. Сваки ниво образовних потреба полицијских преговарача опредељује специфичне садржаје и поставља различите захтеве у вези наставних програма и садржаја. Наставни план и програм обуке преговарача у полицији на свим нивоима обуке израђује се у складу са дефинисаним научним поступком.


Методолошки пут, односно поступак, садржи следеће кораке:


  1. идентификација и дефинисање проблема, односно стања у области преговора (пракса, едукација, обука)
  2. утврђивање и анализа образовне потребе, односно дефинисање профила (функционалаистичка анализа послова за свако радно место или место у оквиру тима) и
  3. доношење наставног плана и програма

Обука и стручно усавршавање полицијских преговарача састоји се од:


  1. основног курса за преговараче
  2. курсева за стручно усавршавање
  3. вежби и семинара
  4. обука и стручног усавршавања техничке подршке

На обуку за чланове Преговарачког тима позивају се само кандидати који су са успехом прошли претходну селекцију. Обуку планира, организује и спроводи надлежни инструктор из Преговарачког тима у сарадњи са осталим члановима тима. Обука се заснива на савременим и практично потврђеним системима тренинга. У процесу обуке и усавршавања преговарача примењују се бројни методи и технике: предавања, аудиовизуелне технике, конференције и расправе, вежбе, обучавање у симулираним радним условима и други методи. Полазници се воде из познатог садржаја у непознато са циљем да сазнају, разумеју и примене приказане технике и методе. По окончању обуке, кандидати који су је са успехом савладали добијају званичан сертификат. Преговарачки посао могу обављати само лица са званичним сертификатом.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а