**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Знак преговарачког тима 


Надлежност


Терористички акти и кривична дела, чија је карактеристика покушај остваривања циљева противправним лишавањем слободе људи уз претњу угрожавања њиховог живота и здравља, спадају у ред оних која у највећој мери доводе до узнемирења јавности и потенцијално дубљих друштвених криза. Експанзија талачких ситуација и отмица с обзиром на политичка, економска и социјална кретања захтева отклањање уочених пропуста у досадашњем раду полиције и методолошко и техничко унапређење концепта решавања ових случајева. Ослобађањем талаца учешћем Преговарачког тима постиже се измена ставова и понашања супротстављене стране током кризних ситуација, уз одустајање од сопствених захтева чиме се постиже њихова преоријентација у складу са интересима преговарача. Због дуготрајности и сложености преговарачког процеса, обавезно је ангажовање обучених преговарача или преговарачких тимова.


Како се развијала потреба за преговарањем, тако су се у свету формирали и преговарачки тимови. По указаној потреби и уважавајући инострана искуства, током 2004. године, формиран је Преговарачки тим Министарства унутрашњих послова Републике Србије (ПТМ), који је овлашћен за носиоца преговарачких активности током решавања кризних, посебно конфликтних ситуација. Министар унутрашњих послова донео је Упутство о раду Преговарачког тима Министарства унутрашњих послова којим се регулишу: циљеви, задаци, одговорност, организација, начин ангажовања, руковођење, ток преговора, одабир кадрова, обука и средства за рад преговарачког тима. Преговарачки тим Министраства настао је у одређеним условима, ради обављања специфичних послова, који имају јединствен циљ – решавати кризне ситуације мирним путем, уз минималне људске и материјалне штете како на сопственој, тако и на супротстављеној страни.

 

Функција Преговарачког тима

Организација

Селекција кандидата за ПТМ

Обука

Међународна сарадња

Ангажовање

Катастрофе, кризе и конфликтиПриоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а