**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Знак преговарачког тима 


Функција Преговарачког тима


Преговарачки тим Министарства ангажује се у случајевима талачких ситуација, побуна у затворима, запоседања објеката, уличних демонстрација, претњи самоубиством и убиством (убиствима), претњи полицији или трећим лицима оружјем или експлозивним направама приликом припреме и реализације полицијских мера, пружања отпора полицијским мерама и слично, када је могуће остварити утицај на понашање виновника конфликтних ситуација, с циљем њиховог одустајања од противправног понашања.


Одлуку о ангажовању ПТМ доноси Директор полиције. На захтев начелника надлежне управе, односно лица које он овласти, на чијем подручју је дошло до конфликтне ситуације, у мање сложеним конфликтним ситуацијама које су локалног значаја, координатор ПТМ може ангажовати и део ПТМ.


Захтев за ангажовање ПТМ треба да садржи неопходне наводе о: детаљаном опису конфликтне ситуације и захтевима виновника уколико су познати, разлозима за ангажовање и циљевима који се желе постићи ангажовањем ПТМ и лицу које је одређено за руководиоца акције. Подносилац захтева за ангажовање ПТМ је руководилац акције, односно лице које он одреди. Руководилац акције у којој се ангажује ПТМ дужан је да обезбеди: блокаду лица места и друге мере обезбеђења лица места, оперативне податке од значаја за рад ПТМ, присуство одређених лица по налогу координатора (рођак, лекар, свештеник...), лекарску екипу за пружање прве медицинске помоћи и услове за рад чланова ПТМ (смештај, храна, пиће, графо-технички прибор...), а нарочито оне који се односе на безбедност.


Задаци у Преговарачком тиму извршавају се приоритетно у односу на послове и задатке сталног радног места члана ПТМ. То значи да не постоје стално ангажовани преговарачи, већ се овлашћена службена лица (ОСЛ) са других радних места ангажују на пословима преговарача по потреби.


Циљеви деловања ПТМ су:


  • да мултидисциплинарним приступом, користећи научне методе потврђене у пракси, уз минимално угрожавање живота и безбедности људи и имовине, директним преговорима односно давањем предлога надлежним службама Министарства унутрашњих послова, унапреди методологију расветљавања и решавања конфликтних ситуација
  • да својим деловањем пружа подршку оперативним службама Министарства у ефикасном неутралисању могућих последица конфликтних ситуација односно хватању учинилаца кривичних дела
  • да едукује потенцијалне кориснике и сараднике ПТМ
  • да развија локалне преговарачке тимове
  • да планира активности развоја у области преговарања
  • да контактира са страним преговарачким службама и експертима и да планира развој технике и друге опреме која се користи у преговорима

Специјална опрема 


Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а