**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Значка полиције 


Делатност рада


 1. Превоз људи и средстава

 2. Представља основну делатност у раду Хеликоптерске јединице. Врши се за потребе свих већ поменутих корисника, у складу са Законом о ваздушној пловидби и техничким могућностима ваздухоплова.


  Превоз се врши у дневним и ноћним условима у ПМУ и СМУ.


  За ове послове Хеликоптерска јединица користи:

  • лаке хеликоптере (SA-341/342 i B206B) који могу да повезу до 4 путника + пилот
  • средње хеликоптере (AB-212) који могу да повезу до 12 путника + посада.

  Фотографија транспорта 

 3. Санитетски транспорт

 4. Подразумева превоз повређених, рањених и оболелих лица уз присуство стручне медицинске екипе.


  За вршење санитетског транспорта неопходно је проценити и обезбедити све услове који се односе на погодности коришћења хеликоптера и опреме за транспорт оболелог или повређеног лица.


  Хеликоптер може бити коришћен за санитетски транспорт и у случају када нема сопствену медицинску опрему већ прописану опрему за пружање медицинске помоћи обезбеђује стручна медицинска екипа.


 5. Гашење пожара

 6. У акцијама гашења пожара Хеликоптерска јединица учествује у садејству са другим организационим јединицама МУП, опремљеним и оспособљеним за гашење пожара.


  У гашењу пожара и спасавању лица, Хеликоптерска јединица може бити ангажована:

  • у непосредном гашењу пожара уз употребу ведра за воду
  • у евакуацији лица из запаљених објеката уз помоћ хеликоптерских дизалица и друге опреме
  • у праћењу, контроли и локализовању шумских пожара на приступачним и неприступачним теренима.

 7. Служба трагања и спасавања

 8. Трагање и спасавање врши се у циљу проналажења и спасавања угрожених, несталих (изгубљених) лица, возила, ваздухоплова и сл, уз употребу хеликоптера, специјалне опреме и спасилачких тимова.


  Спашавање из реке 

 9. Пружање услуга и заједнички рад са другим организационим јединицама МУП

 10. У свом раду са другим организационим јединицама МУП, Хеликоптерска јединица највише је ангажована на пословима:

  • контроле друмског саобраћаја (у садејству са Управом саобраћајне полиције) - обезбеђења државне границе (у садејству са Управом за граничне послове)
  • рада са специјалним јединицама (САЈ и Жандармерија)
  • пружања помоћи Управи полиције (обезбеђења спортских манифестација, проналажења и хватања одбеглих лица...).

 11. Пружање помоћи другим државним органима и инстутуцијама

 12. Најчешће се огледа у пословима превожења државних званичника и других лица као и у низу других активности које су од користи другим државним органима и институцијама, а спадају у домен рада Хеликоптерске јединице.


  Хеликоптерска јединица пружа услуге:

  • Председнику Републике
  • Влади Републике Србије и њеним министарствима
  • Координационом центру за КиМ
  • Другим државним органима.

 13. Сервисирање и техничко одржавање хеликоптера

 14. Хеликоптерска јединица у оквиру својих редовних активности има линијско и базно одржавање хеликоптера према захтевима JAR 145 до нивоа опште оправке.


  Носилац ових послова је ваздухопловна техника која у свом саставу има лиценцирано ваздухопловно-техничко особље.


  Кадровска и материјална оспособљеност и опремљеност за квалитетан рад потврђена је Уверењем о оспособљености за одржавање ваздухоплова (Aircraft maintenance certificate) No MO-015 за хеликоптере типа: AB-212,BELL206B/L,SA-341/342, а које је Директорат цивилног ваздухопловства Србије.


  Инструментал панел 

 15. Обука и школовање ваздухопловног и ваздухопловно-техничког особља

 16. Услед потребе за сталним подизањем нивоа обучености и непрекидним усавршавањем свог летачког и ваздухопловно-техничког особља, Хеликоптерска јединица основала је и регистровала Центре за обуку:


  а) Центар за обуку ваздухопловног особља (Центар је сертификован у DCV бр: TC-FTO-020 од 2005.године). Овим сертификатом Центру су дозвољене обуке за:

  • стицање пилотских дозвола (ATPL,CPL,PPL)
  • стицање овлашћења (тип, IFR, FI, IRI (H),MCC, Инструктор)

  б) Центар за обуку ваздухопловно-техничког особља (Центар је сертификован у ДЦВ бр: MTC-003 од 2004.године). Овим сертификатом Центру је дозвољено да обучава ваздухопловно-техничко особље за одржавање хеликоптера: AB-212, BELL206B/L, SA-341/342.


 17. Пружање услуга за потребе трећих лица

 18. Под одређеним условима Хеликоптерска јединица може пружати услуге и трећим лицима водећи при томе рачуна о свом и угледу Министарства.


  Хеликоптерска јединица услуге пружа само правним лицима, по посебном ценовнику (Уредба о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова, на основу члана 182. став 3. Закона о полицији („Службени гласник РС”, број 101/05) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08).

  • Хеликоптер BELL 206B 54.000,00 дин/сат
  • Хеликоптер SA–341G 54.000,00 дин/сат
  • Хеликоптер BELL 206L 120.000,00 дин/сат
  • Хеликоптер AB–212 120.000,00 дин/сат
  • Хеликоптер SA–345N 120.000,00 дин/сат
  • Хеликоптер MI–17 168.000,00 дин/сат

  Корисник услуга сноси и трошкове дневница чланова посаде хеликоптера, када на њу остваре право.


  Уколико се врше услуге преношења терета или се уговоре посебни маневри (лебдење...), накнада се увећава за 50%.


 19. Снимање из ваздуха

 20. Снимање из ваздуха се може вршити опремом интегрисаном на сам хеликоптер или преносном из руке или са сталка.


  За сва снимања из ваздуха (осим за потребе МУП) неопходно је обезбедити одговарајуће сагласности (Војске Србије и СУКЛ-е) које снимања дефинишу временски и просторно.


  Из хеликоптера се сме снимати само објекат-рејон за који је добијена сагласност.


  Из ваздуха 

 21. Избацивање падобранаца

 22. За избацивање падобранаца Хеликоптерска јединица користи хеликоптере типа AB-212. Избацивање падобранаца се извршава у складу са Правилником о падобранству.


  На хеликоптеру је забрањена почетна обука падобранаца као и употреба падобрана са принудним дејством.


 23. Ношење подвесног (спољашњег) терета

 24. За ношење подвесног терета Хеликоптерска јединица користи хеликоптере типа AB-212. Максимална маса подвесног терета коју хеликоптер може подићи у идеалним условима је 2.270кг.Приоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а