**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Значка граничне полиције 


Управа граничне полиције


Управа граничне полиције је јединствена, централизована и хијерархијски организована на централном, регионалном и локалном нивоу.


На централном нивоу, своју функцију Управа граничне полиције остварује преко Одељења за границу, Одељења за странце, Одељења за сузбијање прекограничног криминала и криминалистичко-обавештајне послове, затим Одсека за међународну сарадњу и Дежурног центра. Одељење за границу је задужено за непосредну организацију и обављање послова контроле прелажења и обезбеђења државне границе и у свом саставу има Одсек за контролу прелажења државне границе, Одсек за обезбеђење државне границе и Одсек за праћење посебних видова међународног саобраћаја. Одељење за странце је задужено за решавање статусних питања странаца који легално бораве у Р Србији, као и контролу кретања, боравка и мера према свим страним држављанима који се налазе у Р Србији. У оквиру Одељења за странце налази се Одсек за прихват и смештај странаца, као и одсек за азил. Одељење за сузбијање прекограничног криминала и криминалистичко-обавештајне послове у свом саставу има Одсек за сузбијање илегалних миграција и трговине људима, Одсек за сузбијање прекограничног криминала и Одсек за криминалистичко-обавештајне послове.


На регионалном нивоу функцију остварује преко регионалних центара граничне полиције, који су предвиђени према свакој суседној држави по један, осим према Румунији где су предвиђена два регионална центра.


На локалном нивоу своју функцију Управа граничне полиције остварује преко станица граничне полиције за обављање контроле прелажења државне границе, којих има 40 (које обављају послове из своје надлежности на 89 граничних прелаза) и станица граничне полиције за обезбеђење државне границе, којих има 47.


Дежурни центар у домену своје надлежности: континуирано прати појаве и догађаје на државној граници, усмерава и координира рад СГП за контролу и обезбеђење државне границе, регионалних центара, Прихватилишта за странце и линија рада у Полицијским Управама (одељења и одсеци), извештава Министарство спољних послова о појавама и догађајима у којима су учествовали страни држављани, поступа по захтевима других служби МУП-а и других државних органа, а обавља и друге послове и задатке.


Телефони на које грађани могу 24 часа да пријаве неправилност у раду и поступању граничне полиције као и да благовремено пруже евентуалне податке и сазнања везана за било коју врсту недозвољених активности преко државне границе: 011/3118890, 011/3117679, 011/3008130 и интернет адреса: borderpolice@mup.gov.rs.


Карактеристике државне границе Републике Србије


Укупна дужина државне границе Републике Србије износи 2.351,8 км.


Дужина државне границе према суседним земљама износи:


  • према Републици Мађарској:, 174,7км, од чега је 170 км на копну и 4,7 км на води
  • према Румунији: 547,9 км, од чега је 290,6 км на копну и 257,3 км на води
  • према Републици Бугарској: 360,4 км, од чега је 343,5 км на копну и 16,9 км на води
  • према Републици Македонији: 283 км, од чега је 281,3 км на копну и 1,7 км на води
  • према Републици Албанији: 113,4 км, од чега је 113 км на копну и 410 м на води
  • према Црној Гори: 249,5 км, од чега је 245 км на копну и 4,5 км на води
  • према Босни и Херцеговини: 363 км, од чега је 102 км на копну и 261 км на води
  • према Републици Хрватској: 259 км, од чега је 108,5 км на копну и 150,5 км на води.

Треба напоменути да контролу прелажења државне границе и обезбеђење државне границе на граници са Републиком Албанијом и на делу државне границе са Републиком Македонијом, обављају припадници међународних снага (КФОР), стационираних на КиМ, у складу са Резолуцијом Савета Безбедности Уједињених нација 1244.


Кроз Републику Србију протичу три међународне пловне реке: Дунав, Тиса и Сава.


Дунав представља међународни пловни пут, од чега кроз Србију протиче у дужини од 591 км и плован је целим својим током, од 1433. пловног километра (Бездан), до 850. пловног километра (Прахово). Од ушћа реке Нере до тромеђе Србије, Румуније и Бугарске, у дужини од 230 км, Дунав чини границу између Србије и Румуније. Од “Нештинске Аде” (1295 пл.км) до Безданa (1425 пл.км), у дужини од 130 км, Дунав чини апроксимативну границу са Републиком Хрватском.


Kарта граничних прелаза 

Врсте и број граничних прелаза

Фото галеријаПриоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а