**** Повећавање величине фонта у централном делу - FONT SIZER ****

Почетна страна | Latinica | English | Контакт | Мапа презентације

Смањи величину слова Врати величину слова на почетну Повећај величину слова
Значка СБПОК 

 

Служба за борбу против организованог криминала

 

Служба за борбу против организованог криминала је организациона јединица Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Управе криминалистичке полиције.

 

Током 10 година постојања, у неколико наврата је мењана организација и структура, али се никада није мењала основна мисија – да се кроз партнерство са органима и институцијама у земљи и сродним полицијским службама других држава, користећи сва расположива законита средства и стечена искуства што ефикасније супротстави организованом криминалу у Србији и земљама партнерима.

 

Као форма криминала која се најбрже трансформише, организовани криминал чини посебан изазов за модерну полицију. Стручност запослених у СБПОК-у је кључ у борби против организованог криминала, па Служба настоји да својим припадницима омогући редовно похађање обука на тему борбе против организованог криминала, у земљи и иностранству. Уз обуке, приоритет је и обезбеђивање најсавременијих средстава за рад, у складу са расположивим буџетским средствим и кроз донације уз подршку међународних организација и страних полиција.

 

Кроз своје специјализоване јединице СБПОК се бави сузбијањем свих до сада уочених облика организованог криминала: кријумчарење наркотика, трговина људима и илегалне миграције, кријумчарење оружја и експлозива, међународно кријумчарење крадених моторних возила, отмице, изнуде, уцене са елементима организованог криминала, прање новца, корупуција, фалсификовање новчаница, преваре са платним картицама, високотехнолошки криминал (кривична дела у вези злоупотреба рачунарских система, злоупотреба и кршења права интелектуалне својине, дечја порнографија).

 

Шематски приказ организације Службе за борбу против организационог криминала

 

Служба је настојала да очува и надoгради- развије вредности на којима је и утемељена:.

 

Законитост – као један од носилаца спровођења закона у борби против организованог криминала

Интегритет – кроз примену највиших професионалних и етичких стандарда у раду

Одговорност и поштовање – према грађанима, запосленима и партнерима са којима сарађује, закону и достојанству целокупног друштва

Знање и стручност – кроз стално усавршавање и унапређивање сопствених капацитета

Флексибилност – као одговор на изазов сталног мењања лица организованог криминала

 

У обављању задатака на територији целе Републике Србије, Служба за борбу против организованог криминала поступа превасходно у складу са Законом о надлежности и организацији државних органа у борби против организованог криминала и корупције и Законом о полицији, Закоником о кривичном поступку Републике Србије, затим Кривичном законику, Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела.

 

СБПОК са другим државним органима Републике Србије, осим националног законодавства спроводи и примењује и међународне уговоре релевантне за поље борбе против организованог криминала.

 

Кључни међународни уговор за ову област је Конвенција Уједињених Нација о трансанционалном организованом криминалу са доданим протоколима: Протоколом о спречавању, сузбијању и кажњавању трговине људима, посебно женама и децом, Протокол против кријумчарења миграната копном, морем и ваздухом и Протокол против незаконите производње и трговине ватреним оружјем, њиховим деловима и муницијом.

 

Уз њу, једнако значајни међународни уговори који регулишу појединости деловања у различитим областима организованог криминала, као и многа питања у вези програмске политике и институционалних механизама државе у превенцији и супротстављању организованом криминалу су: Конвенција о узајамној помоћи у кривичним питањима са допунским протоколима, посебно Другим додатним протоколом; Конвенција Савета Европе о прању, тражењу, заплени и конфискацији прихода од криминала и о финансирању тероризма; Конвенција Уједињених Нација против корупције; Кривично-правна конвенција Савета Европе о корупцији; Грађанско-правна конвенција Савета Европе о корупцији; Конвенција Уједињених Нација о опојним дрогама; Конвенција Уједињених Нација о психотропним супстанцама; Конвенција Уједињених Нација против кријумчарења опојних дрога и психотропних супстанци; Конвенција Савета Европе о компјутерском криминалу; Конвенција Савета Европе о високотехнолошком криминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке и ксенофобичне природе извршених преко рачунарских система са припадајућим Другим додатним протоколом; Кoнвенција Савета Европе о борби против трговине људима.

 

Контакт

 

Верујемо да уз подршку грађана и заједно са њима можемо постићи боље резултате у борби против организованог криминала.

 

Позивамо Вас да нашој Служби на адресу електронске поште: ukp@mup.gov.rs, или на адресу Булевар Михаила Пупина 2, 11 000 Београд, доставите информације које могу допринети заједничкој борби против организованог криминала и унапред се захваљујемо на указаном поверењу. СБПОК ће у складу са законским овлашћењима, и у оквирима својих капацитета, поступати по свакој основаној и квалитетној информацији..

 

Методологија рада СБПОК-а

Историјат развоја СлужбеПриоритети Министарства

Електронске набавке

Основне смернице развоја полиције у заједници у Републици Србији

Приручник за деловање савета за безбедност у градовима и општинама

Деца и полиција

Полиција данас

Безбедност – теоријско-стручни часопис

Заштитимо децу од педофилије на Интернету

Youtube

Људи нису роба

Сећање на погинуле и рањене припаднике МУП-а